Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Inset 53

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I
UŻYTKOWANIA
OKAPU INSET GEST
BERG SP. ZO.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin
nr tel. 91 485 47 77
www.berg-agd.pl
http://www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/
reklamacje@berg-agd.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
AKPO” Spółka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
str. 2
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze
urządzenia projektowane i wykonywane z myślą o spełnieniu Państwa
oczekiwań i z pewnością będą stanowić część nowocześnie wyposażonego
gospodarstwa domowego. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i
praktyczne urządzenia, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełnią
wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i ytkowania zakupionego okapu prosimy o
dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej
reguł bezpieczeństwa użytkowania. Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru
okapu naszej firmy.
str. 3
UWAGA:
W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
Gdy okap nadkuchenny jest używany w tym samym czasie co
przyrządy spalające gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno
być odpowiednio wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno
być odprowadzane do kanału kominowego służącego do
odprowadzania spalin z przyrządów spalających gaz lub inne
paliwa.
Przed podłączeniem okapu do prądu należy sprawdzić, czy
napięcie i częstotliwość prądu zasilającego odpowiada danym
podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Okap musi być
podłączony do łatwo dostępnego gniazdka. Niedopuszczalne jest
usuwanie wtyczki i podłączanie na stałe okapu do zasilania.
Jeżeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z
instrukcją, istnieje ryzyko pożaru.
W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno
pozostawiać odkrytego płomienia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej.
Sprzęt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem
dostępnym u wytwórcy lub specjalnym zakładzie naprawczym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności z powodu
nieprzestrzegania przepisów dotyczących instalacji i konserwacji
oraz nieprawidłowej obsługi okapu. Dostępne części mogą stać się
gorące podczas gotowania na kuchni.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktodnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Okap ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru
powinien być czyszczony minimum raz w miesiącu.
Do montażu okapu należy ywtylko takich wkrętów i urządzeń
mocujących jakie zostały zamieszczone w komplecie do montażu
okapu.
Jeżeli instrukcja obsługi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
str. 4
zastosować inny, większy dystans od okapu niż 65 cm, to należy
się do tego zastosować.
INSET GEST
1.INFORMACJE OGÓLNE
Okap kuchenny został zaprojektowany do usuwania oparów kuchennych w
trybie wyciągowym (przewody poprowadzone na zewnątrz) lub w trybie
pochłaniacza (obieg wewnętrzny). Jest przeznaczony do mocowania nad gazową
lub elektryczną płytą grzewczą.
UWAGA:
Prosimy zachować dowód zakupu wraz z podstemplowaną kartą
gwarancyjną w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych dokumentów gwarancja jest
nieważna.
str. 5
Producent zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia powstałe
wskutek montażu i ytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w
niniejszym tekście.
2. INSTALACJA
2.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU
Okap może pracować w dwóch trybach:
Wyciągu (Rys.2a) - odprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku poprzez
połączenie okapu sztywną rurą z tworzywa sztucznego Ø150mm z kanałem
wentylacyjnym lub Ø120mm z zastosowaniem redukcji.
Pochłaniacza (Rys.2b) - obieg wewnętrzny powietrza, przy użyciu filtrów
węglowych (Rys.1).
Rys.1
Przy obiegu wewnętrznym konieczne jest zamontowanie filtrów węglowych
(Rys.1). Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu otworem
wylotowym.
Filtry węglowe należy wymieniać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (w
zależności od intensywności gotowania).
UWAGA:
Okap w zestawie nie posiada filtrów węglowych.
a) WYCIĄG b) POCHŁANIACZ

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756