Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Panel fotowoltaiczny ECOFLOW do stacji zasilania 50062001 220W

Powrót
Panel fotowoltaiczny 220W Ecoflow do stacji zasilania
Instrukcja obsługi
Kontakt:
ecoflow.com
EU: support.eu@ecoflow.com
Zawartość
Futerał ochronny
(z podstawką)
Panel
fotowolta-
iczny
Hak
zatrzasko-
wy
Instrukcja
obsługi
Kabel ładowa-
nia słoneczne-
go
Sterownik wyjścia MC4
Metoda działania
Podczas korzystania z tego produktu należy upewnić się, że przednia strona panelu jest
skierowana w stronę słońca.
Tylna strona panelu jest w stanie generować energię elektryczną z otaczającego świa-
tła, zwiększając moc wyjściową produktu. Im więcej światła będzie padać na tylną
stronę panelu, tym lepsze będą wyniki. W razie potrzeby energia elektryczna może b
wytwarzana także z tylną stroną panelu skierowaną w stronę słońca. Jednak w ten
sposób można wytworzyć tylko 80% energii w porównaniu z przednią stroną panelu.
Przód
Tył
Ten kabel może być używany wyłącznie do połączeń między panelami słonecznymi, a
zasobnikami energii. Używanie go do połączeń między panelami słonecznymi lub do
innych celów połączeniowych jest zabronione.
5
Aby jak najefektywniej pozy-
skiwać energię słoneczną,
należy upewnić się, że
promienie słoneczne padają
na panel w zakresie ±10°.
Niedopuszczalnym jest, aby
panel był zacieniony.
Jeszcze szybsze pozyskiwanie energii
(Patrz rysunek poniżej) Maks. liczba paneli połączonych
szeregowo do obsługiwanych
produktów
Obsługiwany
produktu 220W
RIVER mini
RIVER 600 Series
DELTA mini
DELTA
DELTA Max
DELTA Pro
-
1
2 (zalecane)
2 (zalecane)
4
6
1
3
1
2
2
* Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi, aby uzyskać informacje o liczbie
paneli fotowoltaincznych, które mogą być dołączone do innych produktów.