Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Blender GÖTZE & JENSEN HB801K

Powrót
BLENDER
HB801K
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Nie należy próbować uruchamiać blendera ręcznego bez uprzedniego
włożenia go dodołączonego kubka. Bardzo ważne jest aby nie uruchami
urządzenia bez wsadu wkubku.
Urządzenie jest przeznaczone dorozdrabniana, blendowania, kruszenia
lodu. Urządzenie nie jest przeznaczone doytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia koniecznie:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie zprzeznaczeniem opisanym winstrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy wurządzeniu.
4.
Nie uruchamiaj urządzenia nie zanurzonego wkubku bez wsadu,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
5.
Nie wkładaj zespołu silnika dowody lub innego płynu. Wszczególności
nie używaj urządzenia włazience lub nazewnątrz.
6. Zawsze poczekaj aż noże się całkowicie zatrzymają.
7.
Nie dotykaj ostrzy urządzenia, nawet kiedy zostało ono zdjęte
doczyszczenia, ponieważ noże są bardzo ostre iwciąż niebezpieczne.
8. Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) dokubka
podczas pracy urządzenia iwsytuacji kiedy urządzenie jest podłączone
dogniazda zasilania.
9.
Nie myj noży bezpośrednio ręką. Domycia metalowych części zwłaszcza
ostrych noży używaj miękkiej szczoteczki.
10.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli mauszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę dotego uprawnioną, wprzeciwnym
razie może dojść doporażenia prądem.
11.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
4
najmniej 8 lat i przez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się zniego
zapachy. Jest tonaturalne zjawisko, które powinno zczasem ustąpić.
Nie napełniaj kubka powyżej oznaczenia MAX, jeżeli tak się stanie, tojego
zawartość może spowodować ochlapanie, poparzenie użytkownika.
Po1-minutowej pracy zmiękkimi produktami spożywczymi, zatrzymaj
urządzenie naprzynajmniej 1 minutę pozwalając naostygnięcie silnika.
Przy twardych produktach to15 sekund pracy wtrzech etapach.
Temperatura składników użytych domiksowania nie powinna przekraczać
60°C.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
dANE TEChNICZNE
Model: HB801K
Zasilanie: [V], [Hz] 220–240, 50/60
Moc wyjściowa [W] 800
Pojemność kubka [l]: 0,6
Czas pracy [m]: 1
dANE TEChNICZNE
OPIS URZądZENIA
A. Regulator prędkości
B. Jednostka sterująca
C. Przyciski zwalniające blokadę
D. Końcówka miksująca
E. Pokrywa mini malaksera
F. Ostrza mini malaksera
G. Pojemnik
H. Przekładnia
I. Pokrywa kubka
J. Końcówka do ubijania
K. Kubek do miksowania
K
I
J
G
F
E
A
B
C
D
H

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756