Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Dzbanek filtrujący GÖTZE & JENSEN FJ300 Biały

Powrót
DZBANEK
FILTRUJĄCY
FJ300
Dzbanek filtrujący GÖTZE & JENSEN FJ300 z wymiennym wkładem filtrującym przeznaczony jest do dodatkowego oczyszczenia wody wodociągowej. Każdy wkład
filtrujący GÖTZE & JENSEN zawiera specjalnie zaprojektowany sorbent – AQUALEN. Dzięki zastosowaniu włóknistych materiałów sorpcyjnych AQUALEN i najlepszych
gatunków aktywowanego węgla, filtry skutecznie usuwają z wody nieprzyjemny smak i zapach. Oczyszczają wodę z chloru, pestycydów i metali ciężkich.
Aby uzyskać zadowalające rezultaty oczyszczania wody, proszę dokładnie zapoznać się z pierwszą instalacją filtra oraz kolejnymi etapami wymiany wkładu
filtrującego.
UWAGA! ZAWsZE NALEżY NA CZAs WYmIENIAć WKłAD W FILTRZE WoDY. FILTR ZE ZUżYTYm WKłADEm NIE spEłNIA sWoICh ZADAń, JEsT BEZUżYTECZNY.
Filtry Götze & Jensen są kompatybilne z dzbankami innych producentów, takich jak: Brita Maxtra, Dafi Unimax, Laica Bi-flux, BWT Gourmet, Anna
Duomax, Aquaphor Maxfor.
pIERWsZE UżYCIE LUB WYmIANA WKłADU FILTRUJĄCEGo
3.
Napełnij dzbanek wodą z kranu, ale nie instaluj leja do mocowania
filtra.
4.
Rozpakuj jeden wkład filtrujący marki GÖTZE & JENSEN z hermetycznie
zamkniętego opakowania.
5.
Do napełnionego dzbanka włóż rozpakowany wkład filtrujący
i pozostaw go na około 10 minut w pełni zanurzony.
6. Wylej wodę z dzbanka, a następnie zamontuj lej do instalacji filtra.
1.
Wypakuj dzbanek z opakowania oraz usuń z niego wszystkie
zabezpieczenia.
2. Umyj dokładnie wszystkie elementy dzbanka samą wodą. 7. Zamontuj wkład filtrujący w leju dzbanka.
8. Dwukrotnie przefiltruj wodę, każdorazowo wylewając ją do zlewu.
9. Dzbanek z filtrem jest gotowy do użycia, a woda zdatna do picia.
UWAGA! pRZY moNTAżU NoWEGo FILTRA GÖTZE & JENsEN KAżDoRAZoWo NALEżY poWTóRZYć CZYNNośCI oD pUNKTU 4 Do pUNKTU 9.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-Dom sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru sądowego 0000354059.
W zależności od jakości wody, okres użytkowania wkładów może ulegać nieznacznym odchyleniom.
ZALECANIA DLA UżYTKoWNIKA
Do dzbanka filtrującego GÖTZE & JENSEN FJ300 zaleca się stosowanie zestawu wkładów filtrujących GÖTZE & JENSEN.
Proszę korzystać tylko ze świeżo przefiltrowanej wody wodociągowej. Po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji lub przechowywania wkładu bez wody
powyżej tygodnia, należy przed przystąpieniem do eksploatacji zamoczyć wkład w wodzie na około 30 minut.
Dzbanek należy chronić przed upadkiem z wysokości oraz uderzeniami, chronić przed urządzeniami grzewczymi oraz przed zamarznięciem.
Wydajność wymiennego wkładu filtrującego wynosi do 200 litrów wody wodociągowej i może się zmienić w zależności od jakości wody. Po upływie okresu
użytkowania należy wkład wymienić na nowy.
Producent ma prawo do udoskonalenia konstrukcji filtra bez oznaczenia tego w instrukcji obsługi.
EKoLoGICZNA UTYLIZACJA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
oBsłUGA DZBANKA FILTRUJĄCEGo GÖTZE & JENsEN FJ300
W dzbanku filtrującym FJ300 z pokrywką typu „Flip-Top”, nie należy zdejmować pokrywki z dzbanka w celu napełnienia go wodą. W dzbanku FJ300 należy
nacisnąć kciukiem na pokrywkę i ustawić ją w pozycji pionowej. Wtedy można z łatwością napełnić dzbanek.
v. 2

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756