Znaleziono w kategoriach:
Golarka GÖTZE & JENSEN MS500 bezprzewodowa trymer

Instrukcja obsługi Golarka GÖTZE & JENSEN MS500 bezprzewodowa trymer

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GOLARKA
MS500
2
2 3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ
jest to niebezpieczne.
3. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów zalecanych przez producenta.
4.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzone gniazdo, przewód
zasilający lub wtyczkę zasilacza. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
5. Urządzenie jest przeznaczone do golenia, stylizowania zarostu twarzy.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
6.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7.
Z wyjątkiem czasu ładowania, nie pozostawiaj urządzenia podłączonego
do gniazda sieciowego bez nadzoru.
8.
Chroń przewód zasilający zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokół
urządzenia, trzymaj z dala od gorących powierzchni.
9. Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt przed dziećmi.
10. Nie podłączaj lub odłączaj wtyczki zasilacza mokrymi rękoma.
11. Golarka ma klasę wodoszczelności IPX4. Głowice golące można czyścić
pod bieżącą wodą po uprzednim odłączeniu przewodu zasilania. Nie należy
zanurzać urządzenia w wodzie ani narażać na wilgoć gniazda zasilania.
4
12.
Nie należy zanurzać urządzenia oraz zasilacza w wodzie i narażać na wilgoć.
13.
Urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻY dOKŁAdNIE PRZECZYTAć INSTRUKCję OBSŁUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: MS500
Moc wejściowa: 3 W
Zasilanie: 100-240 V~, 50/60 Hz
Bateria: Ni-MH: 1x AA 600 mAh
Czas ładowania: do 8 godzin
Czas pracy: do 30 min
4 5
OPIS URZądZENIA
1. Osłona elementu golącego
2. Szczoteczka do czyszczenia
3. Zasilacz
4. Głowica goląca
5. Element zabezpieczający ostrza z blokadą
6. Wałek obrotowy
7. Przycisk zwolnienia elementu golącego
8. Przełącznik Wł./Wył.; I/0
9. Wskaźnik ładowania
10. Gniazdo ładowania
11. Trymer z suwakiem
12. Osłona nożyka
13. Nożyk
112 4
5
6
8
9
10
11
7
13
2
3

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756