Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi IRYGATOR GOTZE & JENSEN IR900

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
IRYGATOR
IR900
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
IRYGATOR
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
UWAGA!
1.
Okresowo sprawdzaj czy przewód nie jest uszkodzony. Jeżeli przewód jest
uszkodzony należy zabrać stację ładującą do najbliższego serwisu lub
punktu sprzedaży. Nie należy używać uszkodzonego lub niesprawnego
urządzenia. Nie naprawiaj produktu samodzielnie, ponieważ możesz
wywołać pożar, narazić się na porażenie prądem lub inne uszkodzenia
ciała.
2.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
3.
Należy używać tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie należy używać dodatków,
które nie są rekomendowane przez producenta.
OSTRZEŻENIE
1.
Jeżeli produkt zostanie upuszczony, końcówka irygatora powinna zostać
wymieniona przed ponownym użyciem, nawet jeżeli nie ma widocznych
uszkodzeń.
2.
Nie należy umieszczać stacji ładującej w wodzie lub innej cieczy a także
umieszczać lub przechowywać w miejscu, z którego może spaść lub
zostać strącona do wanny lub umywalki. Nie sięgaj po stację ładującą,
która wpadła do wody. Natychmiast odłącz ją od zasilania.
3. Nie należy ingerować w obudowę urządzenia.
4.
Podczas odłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za przewód.
Nie należy dotykać wtyczki mokrymi dłońmi. Może to spowodow
porażenie prądem.
5.
Jeżeli jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego skonsultuj się ze
swoim lekarzem stomatologiem przed użyciem.
4
Nazwa: Irygator
Model: IR900
Zasilanie: 100-240 V~, 50/60 Hz
Moc: 1 W
Ilość programów: 3
Rodzaje programów: Normalny, Delikatny, Impulsowy
Ciśnienie: 15-90 PSI
Częstotliwość drgań: 4000-7000 RPM
Ilość końcówek: 3
Pojemność zbiornika: 200 ml
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgod-
nego zprzeznaczeniem.
Irygator Götze & Jensen IR900 został starannie zaprojektowany, aby zaoferować Tobie i Twojej rodzinie
szczególną ochronę, która jest zarówno bezpieczna jak i skuteczna. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.
dANE TECHNICZNE
5
OPIS URZĄdZENIA
Akcesoria zestawu
Przycisk
zwalniający
dyszę
Zbiornik
na wodę
Dysza
czyszcząca
Ekran LCD
Jednostka
główna
Bezprzewodowa
ładowarka
indukcyjna
Włącznik/wyłącznik
urządzenia/zmiana
trybu pracy
Wlew
wody
UWAGA!
W dyszach jak i samym urządzeniu mogą znajdować się drobinki wody destylowanej lub pary wodnej.
Jest to normalne zjawisko wynikające z przeprowadzonych kontroli szczelności i ciśnienia produktu.
POdłĄCZENIE I łAdOWANIE
Irygator jest wyposażony w wodoodporną rączkę, został zaprojektowany do używania w łazience.
Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego i umieść irygator w bazie ładującej.
Dysza
czyszcząca
Dysza
ortodontyczna
Dysza
do pielęgnacji
języka
Etui do przechowywania
akcesoriów

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756