Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Masażer GÖTZE & JENSEN FM600

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
Masażer
FM600
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy wpobliżu urządzenia znajdują
się dzieci!
2. Masażer powinien być nadzorowany przez dorosłych, aby nie był traktowany
przez dzieci jako zabawka.
3. Zabrania się używania urządzenia przez osoby ranne, chore lub dzieci.
4.
Osoby, które przechodziły niedawno operację lub posiadające rozrusznik serca,
mające wady kręgosłupa, stawów ikości, zmagające się zkontuzją mięśni,
uktórych występują powikłania spowodowane przez inne choroby, atakże
kobiety wciąży powinny skonsultować się zlekarzem przed użyciem urządzenia.
5.
Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodow
uszkodzenie urządzenia, pożar lub uszkodzenie ciała.
6.
Nie należy podejmować się samodzielnych napraw urządzenia oraz
modyfikowania produktu.
7.
Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu, wtyczki wwodzie iwinnych
płynach – przewód sieciowy iwtyczka muszą być zawsze suche!
8.
Urządzenie powinno być używane przez maksymalnie 15 minut, po czym należy
je wyłączyć na przynajmniej 15 minut, zanim zostanie ponownie włączone.
9.
Jeśli używanie urządzenia zostanie zakończone, należy oączyć je zsieci,
zawsze trzymając palcami za plastikową oprawę wtyczki, anie za przewód.
10. Masażer jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego inie może być
ywany do zabiegów ocharakterze medycznym.
11. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych iosoby
obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu wbezpieczny sposób, tak
aby związane ztym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji
sprzętu.
12. Zawsze należy stosować urządzenie zzałożoną głowicą.
13. Należy unikać kontaktu palców oraz włosów zgłowicą.
14.
Nigdy nie przykładać dłoni do otworu urządzenia, podczas gdy urządzenie
jest włączone.
4
15. Nie używać masażera na twarzy ina innych wrażliwych częściach ciała (np.
bezpośrednio na kręgosłupie).
16.
Podczas masażu należy delikatnie przesuwać urządzenie pomiędzy punktami,
nie zatrzymując się wjednym miejscu na dłuższy czas. Przetrzymanie działającej
głowicy wjednym miejscu może skutkować poparzeniami iuszkodzeniami
skóry.
17. Nigdy nie należy używać urządzenia ijego akcesoriów znadmierną siłą.
18. Nie należy używać urządzenia podczas jego ładowania.
19.
Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się zpewnym ryzykiem. Należy
byś świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru iobrażeń ciała
podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
20.
Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub
oczami. Wprzypadku kontaktu należy przemyć miejsce wodą izwrócić się
opomoc do lekarza.
21. Wprzypadku wyczucia specyficznego zapachu lub dymu wydobywającego
się zbaterii, należy ją natychmiast odłączyć, jeśli to możliwe oraz odsunąć
się na bezpieczną odległość.
22. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
23. Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
24.
Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się wzakresie temperatur 15-25°C.
25. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki dołączonej do zestawu.
26. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wpomieszczeniach. Nie
należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
SPECyFIKACJA TECHNICZNA
Model: FM600
akumulator: Li-ion 14,8V 2600mah
Zasilanie ładowania: 17.0V ---0.7a
Moc: 33W
Ilość poziomów: 20
Prędkość: 1000-3200 rPM
Maksymalny moment obrotowy: 80m Nm
amplituda: 8mm
Czas pracy: Do 6 godzin
Czas ładowania: Do 4 godzin
Ilość wymiennych głowic: 6
rodzaje masażu: Punktowy
antycellulitowy
Wibracyjny
relaksacyjny
Ostukujący
2
6
9
10
78
11
12
5
1
34
OPIS URZądZENIA
1. Panel sterowania.
2. Wskaźnik naładowania.
3. Gniazdo zasilania.
4. Włącznik główny masażera.
5. etui.
6. Głowica płaska.
7. Głowica punktowa.
8. Głowica sferyczna.
9. Głowica widełkowa.
10. Głowica spłaszczona.
11. Głowica poduszkowa.
12. Ładowarka.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756