Znaleziono w kategoriach:
Zestaw patelni GÖTZE & JENSEN Protect Pro FPS900 (4 elementy)

Instrukcja obsługi Zestaw patelni GÖTZE & JENSEN Protect Pro FPS900 (4 elementy)

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ZESTAW PATELNI
FPS900 VIENNA
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie i zdjąć naklejki,
umyć patelnie w gorącejwodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
dokładnie spłukać a następnie natłuścić wewtrznąpowłokę tłuszczem
lub olejem spożywczym.
2.
Aby właściwie i efektywnie używać naczyń: należy umieścić je na
polu kuchenki dostosowanymdo średnicy naczynia. Należy unik
przypalenia rączki.
UWAGA!
NAlEŻy OdłąCZAć RąCZKę PO UmIESZCZENIU PATElNI W PIEKARNIKU.
3. Nie używać metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich
stron gąbek do zmywania, prowadzi to do zarysowań wewnętrznej
powłoki i może ją całkowicie zniszcz.
4. Nie należy używać naczynia z uszkodzoną powłoką wewnętrzną.
5.
Należy używać tylko drewnianych lub plastikowych przyborów
kuchennych w naczyniach.
6. Nie należy przegrzewać naczyń. Nie wolno rozgrzewać pustej patelni
do wysokich temperatur,doprowadzi to do uszkodzenia powłoki
nieprzywierającej, a także do wypaczenia dna patelni.
7. Nie należy zalewać zimną wodą rozgrzanej patelni.
8. Nie wolno używać naczyń w kuchni mikrofalowej.
9.
Nie należy używać trzepaczek, ani żadnych ostrych przyborów w
naczyniach.
10.
Naczynia o mniejszej lub większej średnicy niż pole w kuchni indukcyjnej
mogą nie wywoływać grzania indukcyjnego.
11.
Aby wydłużyć czas użytkowania patelni, zaleca się mycie ręczne,
ywając delikatnej gąbki.
12.
Mycie w zmywarce: zaleca się używanie delikatnych środków lub
płynów czyszczących. Po myciu w zmywarce z silnymi detergentami
(zwłaszcza z tabletkami, które zawierają substancje drażniące) na
elementach aluminiowych może wystąpić korozja, co nie podlega
4
warunkom gwarancji.Można czyścić patelnie w zmywarce w maksymalnej
temperaturze 60°C.
13. Rączki nie należy myć w zmywarce.
14. Nie używaj rączki z naczyniami innych producentów.
15.
Dym wydobywający się podczas gotowania/smażenia może być
niebezpieczny dla zwierzątmających szczególnie wrażliwy układ
oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamytrzymanie
ich z dala od kuchni.
16.
Zużyte naczynie zaleca się oddać do najbliższego punktu zbiórki
i przetwarzania odpadów.
1 7.
Maksymalna temperatura używania naczyń w piekarniku wynosi 220°C.
Nie należy używać rączki w piekarniku.
18. Maksymalny udźwig odpinanej rączki wynosi 10 kg.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
INSTRUKCJA UŻyTKOWANIA
Otwieranie uchwytu: Użyj kciuka i przesuń element zwalniający. Pamiętaj, aby podczas otwierania
rączki nie dociskać elementu blokującego, znajdującego się w dolnej części uchwytu.
montowanie rączki: Otwartą rączkę umieść na krawędzi patelni i naciśnij element blokujący. Zacisk
powinien dopasować się do krawędzi patelni. Po dociśnięciu elementu blokującego rączka jest zablokowana
w pozycji, w której możesz bezpiecznie użytkować patelnie.
UWAGA! NIE WOlNO NACISKAć ElEmENTU ZWAlNIAJąCEGO POdCZAS PRZENOSZENIA PATElNI!
Odłączanie uchwytu: Przed odłączeniem rączki ustaw patelnię na stabilnej powierzchni. Przesuń element
zwalniający zacisk i zdejmij rączkę z krawędzi patelni.
Element zwalniający
Element blokujący Zacisk
Patelnia o średnicy
20cm, 24cm, 28cm
Odłączana
rączka

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756