Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Strzyżarka GÖTZE & JENSEN CL700 bezprzewodowa 3 nakładki trymer do brody

Powrót
STRZYŻARKA
CL700
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest
to niebezpieczne.
3. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
4. Nie ingeruj w konstrukcję produktu, w przeciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
6.
Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów oraz brody. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
obraku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu wbezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
8.
Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do gniazda
sieciowego.
9.
Chroń przewód zasilający: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj
zdala od gorących powierzchni.
10. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi.
11. Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt przed dziećmi.
12.
Z urządzenia można korzystać pod prysznicem (IPX5) i czyścić pod
strumieniem wody - ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć przewód
zasilający z gniazda strzyżarki.
4
13. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani narażać gniazda zasilania
na zalanie wodą.
14. Przechowuj zasilacz w suchym miejscu.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKŁAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model urządzenia: CL700
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Zasilanie: AC 100-240 V~, 50/60 Hz
Napięcie wejściowe: DC 5 V 1 A
Bateria: Li-ion 3.7 V 600 mAh
Czas ładowania: około 1,5 godz.
Czas pracy: do 60 min
Model zasilacza: CL700
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5.0 V
Prąd wyjściowy: 0.8 A
Moc wyjściowa: 4.0 W
Średnia sprawność podczas pracy: 74,3%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): -
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W): 0.09
5
1. Grzebień A do trymowania brody (0,5-10mm)
2.
Grzebień B do strzyżenia krótkich włosów
(3-12.5mm)
3.
Grzebień C do strzyżenia długich włosów
(13-22,5mm)
4.
Grzebień D do strzyżenia długich włosów
(23-32,5mm)
5. Wybrana długość strzyżenia
6. Przycisk Wł./Wył.
7. Przycisk Turbo
8. Wyświetlacz LED
9. Oliwa
10. Szczoteczka do czyszczenia
11. Zasilacz
12. Koło regulacji długości strzyżenia
13. Głowica z ostrzami
14. Gniazdo zasilania
7.
Przycisk Turbo
8.
Wyświetlacz LED
13
12
9
10
1
2
3
5
6
7
8
14
4
11
OPIS URZądZENIA

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756