Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Strzyżarka GÖTZE & JENSEN CL500 bezprzewodowa trymer do brody

Powrót
1
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
STRZYŻARKA
CL500
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na zasilaczu
jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
4. Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
5.
Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to
niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
6.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zasilacz ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną. W przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
7. Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Z wyjątkiem czasu ładowania urządzenia, nie pozostawiaj bez nadzoru
zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego.
10.
Chroń przewód zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj
z dala od gorących powierzchni i ognia.
11. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi.
12. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
13. Nie należy zanurzać urządzenia i zasilacza w wodzie ani innych płynach.
14. Przechowuj urządzenie oraz zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.
15.
Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu,
4
w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub innego
zbiornika z wodą.
16.
Nie używaj urządzenia, jeżeli element tnący jest uszkodzony, złamany
ponieważ grozi to skaleczeniem.
17. Nigdy nie dotykaj ostrza w trakcie pracy.
18. Nie należy ładować baterii urządzenia dłużej niż 10 godzin.
19. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
20.
Zasilacz należy odłączać od gniazda elektrycznego chwytając za wtyczkę
a nie za przewód zasilający.
21. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
22. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻy DOKŁADNIE PRZECZyTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
Model urządzenia: CL500
Zasilanie [V]/Hz: AC 100-240 V~, 50/60
Napięcie wejściowe: DC 3.0 V 0.6 A
Bateria: 2x AA Ni-MH 1.2V 600 mAh
DANE TECHNICZNE
5
Czas ładowania: około 8 h
Czas pracy: do 45 min
Model zasilacza: CL500
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 3.0 V
Prąd wyjściowy: 0.6 A
Moc wyjściowa: 1.8 W
Średnia sprawność podczas pracy: 65,87%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): -
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W): 0.080
1. Kontrolka
2. Przełącznik Wł./Wył. - ON/OFF
3. Przełącznik funkcji cieniowania
4. Głowica strzyżąca
5. Regulowany grzebień
6. Przycisk zwalniający i regulujący
długość strzyżenia
7. Szczoteczka do czyszczenia
8. Zasilacz
9. Bezkwasowy olej smarujący
10. Gniazdo ładowania (na spodzie)
OPIS URZĄDZENIA

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756