Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Strzyżarka GÖTZE & JENSEN CL650 bezprzewodowa 6 nakładek

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
STRZYŻARKA
CL650
Warunki bezpieczeŃstWa izaGrożenia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj
i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
3. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
4. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do
tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
5. Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby zwzane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7.
Z wyjątkiem czasu ładowania, nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do gniazda
sieciowego bez nadzoru.
8.
Chroń przewód zasilający zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj
z dala od gorących powierzchni.
9. Nie podłączaj lub odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
10. Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt przed dziećmi.
11. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający.
12. Nie należy narażać strzyżarki i zasilacza na wilgoć.
13. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj pod bieżącą wodą.
14. Upewnij się że napięcie wyjściowe gniazda zasilania jest zgodne z danymi na tabliczce
znamionowej zasilacza.
WproWadzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego użytkowania.
należy dokładnie przeczytać instrukcJę obuGi iJeJ przestrzeGać!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
dane tecHniczne
Model CL650
Zasilacz AC 100-240V~, 50/60Hz
Bateria 1 x Li-Ion 3.2 V 600mAh
Czas ładowania do 90 min
Czas pracy do 40 min
opis urzĄdzenia
1. Wskaźnik LED ładowania/naładowania baterii
2. Przycisk Wł./Wył, blokady włączenia
3. Głowica strzyżąca
4. Suwak regulacji długości ostrza z blokadą (0,8 – 2,8mm)
5. Nasadki grzebieniowe 4-6mm; 7-9mm; 10-12mm; 16-18mm; 22-24mm; 28-30mm
6. Gniazdo ładowania
7. Zasilacz
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Oliwa
10. Grzebień
instalacJa i pierWsze urucHoMienie
ładoWanie
Przed pierwszym użyciem naładuj baterię strzyżarki do pełna:
1. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilacza do gniazda strzyżarki a zasilacz do gniazda sieciowego. Wskaźnik LED zaświeci
się na czerwono.
2
1
3
6
5
7
7
8
4
10
8
9

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756