Znaleziono w kategoriach:
Strzyżarka GÖTZE & JENSEN CL900 bezprzewodowa 6 nakładek

Instrukcja obsługi Strzyżarka GÖTZE & JENSEN CL900 bezprzewodowa 6 nakładek

Powrót
STRZYŻARKA
CL900
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne
z napięciem w sieci elektrycznej.
4. Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
5. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne i grozi
porażeniem prądem.
6.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zasilacz ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub
osobę do tego uprawnioną. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby zwzane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Z wyjątkiem czasu ładowania, nie pozostawiaj bez nadzoru zasilacza podłączonego do
gniazda elektrycznego.
10. Chroń przewód zasilający zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj z
dala od gorących powierzchni i ognia.
11. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi.
12. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
13.
Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym
może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub innego zbiornika z wodą.
14. Przechowuj urządzenie oraz zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.
15. Nie używaj urządzenia, jeżeli element tnący jest uszkodzony, złamany ponieważ grozi
to skaleczeniem.
16. Nigdy nie dotykaj ostrza w trakcie pracy.
17. Nie należy ładować baterii urządzenia dłużej niż 8 godzin.
18. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
19.
Zasilacz należy oączać od gniazda elektrycznego chwytając za wtyczkę a nie za
przewód zasilający.
20.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy
narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model urządzenia: CL900
Zasilanie [V]/Hz: AC 100-240 V~, 50/60
Napięcie wejściowe: DC 5.0V 1.0A
Czas ładowania: do 90 min
Czas pracy: do 40 min
Model zasilacza: CL900
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5.0 V
Prąd wyjściowy: 1.0 A
Moc wyjściowa: 5.0 W
Średnia sprawność podczas pracy: 75.14%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): -
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W): 0.08
OPIS URZĄDZENIA
1. Wyświetlacz LED
2. Przycisk Wł./Wył, Blokady włączenia
3. Głowica strzyżąca
4. Suwak regulacji długości ostrza (0,8 – 2,8mm)
5. Nasadki grzebieniowe 4-6mm; 7-9mm; 10-12mm; 16-18mm; 22-24mm; 28-30mm
6. Gniazdo ładowania
7. Szczoteczka do czyszczenia
8. Zasilacz
9. Oliwa
10. Grzebień
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
ŁADOWANIE
Przed pierwszym użyciem naładuj baterię strzyżarki do pełna:
1. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
2.
Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilacza do gniazda strzyżarki a zasilacz do gniazda sieciowego. Wyświetlacz LED wyświetli
aktualny stan naładowania baterii.
2
6
1
3
5
8
10 7
9
4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756