Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Toster GÖTZE & JENSEN TO601X

Powrót
TOSTER
TO601X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Nie należy próbować uruchamiać tostera bez uprzedniego włożenia doniego
pieczywa lub bez założonego rusztu dopodgrzewania pieczywa.
Urządzenie jest przeznaczone dopodgrzewania irozmrażania pieczywa.
Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia koniecznie:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie zprzeznaczeniem opisanym winstrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy wurządzeniu.
4.
Nie uruchamiaj urządzenia bez wsadu lub rusztu dopodgrzewania,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
5.
Nie wkładaj urządzenia dowody lub innego płynu. Wszczególności nie
ywaj urządzenia włazience lub na wolnym powietrzu.
6.
Przed schowaniem urządzenia doszafki zawsze poczekaj, aż urządzenie
całkowicie wystygnie.
7.
Nie dotykaj grzałki urządzenia, nawet kiedy zostało ono odłączone
odzasilania, grzałka może być nadal bardzo gorąca iwciąż niebezpieczna.
8. Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) doszczelin
na pieczywo podczas pracy urządzenia iwsytuacji kiedy urządzenie
jest podłączone dogniazda zasilania.
9.
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani zanurzać go
wwodzie. Toster oraz tackę naokruchy czyścimy tylko miękką szmatką
powystygnięciu oraz uprzednim odłączeniu odźródła zasilania.
10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli mauszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę.
4
11. Nie wolno zakrywać ani przykrywać urządzenia podczas jego pracy.
12. Obudowa urządzenia podczas użytkowania nagrzewa się dowysokiej
temperatury, należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas
ytkowania.
13.
Pieczywo podczas podgrzewania lub rozmrażania może się zapalić,
nigdy nie stawiaj urządzenia blisko firan, zasłon, rolet.
14.
Nigdy nie wkładaj dotostera pieczywa posmarowanego miodem, masłem,
czekoladą itp.
15.
Przed rozpoczęciem opiekania w jednej szczelinie na pieczywo, upewnij
się, że druga jest wolna.
16.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę dotego uprawnioną, wprzeciwnym razie może
dojść doporażenia prądem.
1 7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się zniego
zapachy. Jest tonaturalne zjawisko, które powinno zczasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
OPIS URZądZENIA
Anulowanie
programu
Rozmrażanie
Podgrzewanie
Regulator
poziomu zarumienienia
Dźwignia
opuszczania pieczywa
Nakładka do podgrzewania
Szczeliny na pieczywo
Nakładka do podgrzewania
Podgrzewanie
Szczeliny na pieczywo
Dźwignia
opuszczania pieczywa
Regulator
poziomu zarumienienia
Rozmrażanie
Anulowanie
programu

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756