Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Trymer GÖTZE & JENSEN TR700

Powrót
TRYMER
TR700
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
2 3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na
zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
4.
Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
5. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to
niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zasilacz ma uszkodzony przewód
zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Urządzenie jest przeznaczone do trymowania. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9.
Z wyjątkiem czasu ładowania, nie pozostawiaj bez nadzoru zasilacza
podłączonego do gniazda elektrycznego.
10.
Chroń przewód zasilający zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokół
urządzenia, trzymaj z dala od gorących powierzchni i ognia.
11. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi.
12. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
13. Nie używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu,
4
w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub
innego zbiornika z wodą.
14.
Przechowuj urządzenie oraz zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.
15.
Nie używaj urządzenia, jeżeli element tnący jest uszkodzony, złamany
ponieważ grozi to skaleczeniem.
16. Nigdy nie dotykaj ostrza w trakcie pracy.
17. Nie należy ładować baterii urządzenia dłużej niż 8 godzin.
18.
Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
19. Zasilacz należy odłączać od gniazda elektrycznego chwytając za
wtyczkę a nie za przewód zasilający.
20.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze
& jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości
isatysfakcji zjego użytkowania.
NAlEŻy DOKŁADNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSŁUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego
lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TEChNICZNE
Model urządzenia: TR700
Zasilanie [V]/Hz: AC 100-240 V~, 50/60
Napięcie wejściowe: DC 5.0 V 1 A
Bateria: Li-ion 3.7 V 600 mAh
Czas ładowania: około 1.5 h
Czas pracy: do 90 min
4 5
OPIS URZĄDZENIA
8
5
6
7
9
1
2
3
4
10
1. Głowica z ostrzami
2. Pokrętło regulacji długości
3. Przełącznik Wł./Wył.
4. Wskaźnik LED
5. Nasadka grzebieniowa
Model zasilacza: TR700
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5.0 V
Prąd wyjściowy: 1.0 A
Moc wyjściowa: 5.0 W
Średnia sprawność podczas pracy: 78.09%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): -
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W): 0.10
6. Szczoteczka czyszcząca
7. Oliwa
8. Zasilacz
9. Przewód zasilający
10. Gniazdo ładowania

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756