Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Wyciskarka wolnoobrotowa GÖTZE & JENSEN SJ901T

Instrukcja obsługi Wyciskarka wolnoobrotowa GÖTZE & JENSEN SJ901T

Powrót
WYCISKARKA
WOLNOOBROTOWA
SJ901T
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
wprzeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba oodpowiednich kwalifikacjach.
3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
4. Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli śruba, filtr lub zbierak są uszkodzone.
6. Nie używaj urządzenia, gdy pojemnik na odpady nie jest podstawiony
do wylotu.
7.
Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda sieciowego przed
demontażem, montażem, czyszczeniem urządzenia lub gdy jest
pozostawione bez nadzoru.
8.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z urządzeniem
wobecności dzieci.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Używaj produktu zpełnym, odpowiednim dla niego wyposażeniem.
11.
Aby wyciągnąć wtyczkę zgniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
12.
Nie podłączaj wtyczki przewodu do gniazda sieciowego mokrymi rękami.
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób izrozumiałe związane ztym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane
czyszczenie ikonserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
14.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie
wraz zprzewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci.
15. Nie wkładaj palców do zasobnika, ponieważ grozi to zmiażdżeniem.
4
16.
Do popychania produktów w zasobniku używaj wyłącznie popychacza.
17.
Uszkodzenie produktu spowodowane niezastosowaniem się do niniejszej
instrukcji może powodować utratę gwarancji.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
1
215
3
5
6
8
9
12
13
14
15
7
4
10
11
DANE TECHNICZNE
Model SJ901T
Zasilanie [V], Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 240
OPIS URZĄDZENIA
1. Zasobnik
2. Pokrywa bębna
3. Bęben
4. Pojemnik na odpady
5. Rynna wylotu soku z zatyczką
6. Baza z silnikiem
7. Pojemnik na sok
8. Zbierak
9. Filtr do soku
10. Filtr do smoothie
11. Filtr do lodów
12. Śruba wyciskająca sok
13. Popychacz
14. Szczotka
15. Przełącznik

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756