Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kamera sportowa INSTA360 Go 2

Powrót
Skrócona instrukcja obsługi
1
OPIS ELEMENTÓW
Obiektyw
Dioda
stanu
Przycisk
Akcji
Złącze
ładowania
Mikrofon
ETUI ŁADUJĄCE
Złącze USB typu C
Gwint statywowy żeński 1/4"
Złącze
ładowania
Wyświetlacz
Przycisk
nagrywania Przycisk
funkcyjny
Dioda
stanu
Ładowanie
Umieść GO 2 w Etui Ładującym, aby rozpocząć proces ładowania
* Wyciąganie urządzenia:
Tak jak poniżej, użyj kciuka aby delikatnie
wysunąć GO 2 z Etui Ładującego.
2
Połącz Etui Ładujące za pomocądołączonego kabla ze źródłem zasilania.
Zasilacz
5V 2A
Pobieranie Aplikacji oraz Aktywacja
Krok 1: https://www.insta360.com/
download/insta360-go2
Zeskanuj kod QR (
) lub wyszukaj Insta360" w Sklepie
Play / App Store i pobierz aplikacje.
Krok 2: Włącz na Twoim telefonie siećWiFi. Następnie trzymaj wciśnięty Przycisk
Akcji przez 1 sekundę, aby włączyćGO 2.
Krok 3: Uruchom aplikacjęInsta 360, następnie kliknij w ikonękamery na dole okna,
wybierz GO 2 i kliknij w przycisk . Wybierz urządzenie z którym
chcesz siępołączyći postępuj zgodnie z instrukcjąwyświetlanąna ekranie.
Nazwa Twojej kamery to GO 2 ******, gdzie ****** oznaczają6 ostatnich
cyfr numeru seryjnego urządzenia.
Connect Now
Podczas pierwszego połączenia z GO 2,
należy nacisnąć Przycisk Akcji, aby potwierdzić połączenie.
Nagrywanie
Krok 4: postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną
w aplikacji, aby aktywować urządzenie.
Po udanym połączeniu z kamerą,
Aplikacja poinformujęCię, jeżeli jest dostępna
aktualizacja oprogramowania kamery. Podczas aktualizacji włóżGO 2 do Etui
Ładującego oraz postępuj zgodnie z instrukcjąwyświetlanąw aplikacji.
Zapoznaj sięz kartą dostarczonąw pudełku, aby uzyskać
instrukcje dotyczące korzystania z Przycisków Akcji oraz Etui Ładującego urządzenia
GO 2. Możesz dostosowaćpodstawowe funkcje Przycisku Akcji do swoich preferencji
poprzez Aplikację. Aby uzyskaćwięcej informacji o produkcie, odwiedź:
Instrukcja Przycisków
https://www.insta360.com/support/product-support
Podgląd poprzez Aplikację
Po nagraniu video lub wykonaniu zdjęć, połącz Aplikacjęz GO 2 oraz otwórz kartę
Album, aby obejrzećuwiecznione materiały. Możesz równieżkorzystaćz podglądu
na żywow aplikacji podczas wykonywania zdjęć, bądźnagrywania.
*Uwaga: Z uwagi na fakt, iżpliki systemowe oraz pamięć cache zajmująprzestrzeń
danych urządzenia, właściwa pamięć GO 2 dostępna na nagrania może byćmniejsza,
aniżeli całkowita wartość pamięci urządzenia.
Przed użyciem upewnij się,że kamera i etui sąnaładowane.
3
Instrukcja montażu GO 2
A. Zawieszka Magnetyczna
Zawieszka Magnetyczna powinna być
noszona pod koszulką. Strona zawierająca
zarys GO 2 powinna byćskierowana
na zewnątrz i do niej mocujemy kamerę.
B. Klips Montażowy
Umieść GO 2 w Klipsie Montażowym. Poprawnie
zamontowana, wskoczy w gniazdo. Klips posiada
regulacjękąta, sugerujemy skierowanie urządzenia
odrobinęw łpodczas montażu, aby uzyskać
najlepsze ujęcia podczas nagrywania.
C1. Mocowanie samoprzylepne
z uchwytem obrotowym
WysuńpodstawęMocowania
z osłony, następnie umieść na
czystej i gładkiej powierzchni.
C2. Mocowanie obrotowe:
uchwyt ręczny
Obróćkameręw gnieździe
o 180° i użyj Adaptera jako
uchwytu do nagrywania.
*Obraz tylko w celach informacyjnych. Typ akcesoriów dołączonych do urządzenia
żni sięw zależności od zakupionego zestawu.
Uwagi
Akcesoria:
Chrońkameręoraz akcesoria przed dziećmi. Małe elementy mogązostać
połknięte i spowodowaćzadławienie.
4
Unikaj używania akcesoriów w środowisku, które może spowodowaćuszkodzenie akcesoriów
mocujących, a w następstwie uszkodzenie kamery (duża prędkość, gwałtowne ruchy, etc.).
Grube ubrania mogą osłabić działanie magnesu w Zawieszce Magnetycznej. Przed użyciem kamery,
sprawdź czy mocowanie jest wystarczająco stabilne.
Osoby z rozrusznikiem serca oraz z problemami kardiologicznymi nie powinny stosowaćZawieszki
Magnetycznej.
Podczas korzystania z Mocowania Obrotowego upewnij się,że powierzchnia montażowa jest sucha,
czysta oraz płaska. Unikaj montażu na powierzchniach poddawanym mocnym wibracjom.
W celu demontażu Mocowania Obrotowego należy najpierw podważyćkrawędźmocowania. Demontażpoprzez
pociągnięcie za mocowanie kamery może spowodowaćuszkodzenie Adaptera.
Jeżeli Mocowanie Obrotowe straciło swojąlepkość, umyj go wodąoraz wysusz przed kolejnym użyciem. Po użyciu
zawsze korzystaj z dołączonej osłony. Unikaj mocowania Adaptera w niskich oraz wysokich temperaturach.
Aktualizacja oprogramowania:
Przed użyciem, zaktualizuj oprogramowanie kamery oraz Etui Ładującego.
Przed aktualizacją, upewnij się,że GO 2 oraz Etui Ładujące jest naładowane w co najmniej 50%.
Proces aktualizacji oprogramowania poprzez komputer (tryb USB)
Krok 1: Pobierz najnowsze oprogramowanie z ocjalnej strony Insta360.
Krok 2: Korzystając z dołączonego do zestawu kabla, połącz komputer z Etui Ładującym (kamera musi byćumieszczona
w Etui Ładującym). Upewnij się,że oba urządzenia sąwłączone.
Krok 3: Usuńplik *.pkgz pamięci GO 2, o ile taki plik tam sięznajduje. Następnie skopiuj pobrany plik InstaGo2FW.pkg
bezpośrednio do pamięci kamery.
Krok 4: Odłącz urządzenia od komputera. GO 2 wyłączy sięautomatycznie. Zamknij Etui Ładujące oraz otwórz je ponownie.
Kamera zostanie automatycznie włączona i rozpocznie proces instalacji oprogramowania, co sygnalizuje migająca dioda
o błękitnym odcieniu. Po zaktualizowaniu oprogramowania GO 2, rozpocznie sięproces aktualizacji Etui Ładującego
- pozostaw je otwarte.
Aby uzyskaćwięcej informacji o procesie aktualizacji odwiedź:https://onlinemanual.insta360.com/go2/en-us/
camera/firmware
*Aby opuścićtryb USB należy w pierwszej kolejności kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie GO 2 widoczne
w Systemie Komputera, a następnie kliknąć w opcję„Wysuń”. Następnie kabel łączący urządzenia może zostaćodłączony.
Dioda Stanu
Stan Kamery/Etui Ładującego: Kolor diody:
Stały niebieski
Stały błękitny
Stały czerwony
Brak światła
Stały zielony
Białeświatło, migające powoli
Niebieskie światło,migające szybko
Błękitne światło, migające powoli
Kamera/Etui Ładujące jest uruchamiane
Kamera/Etui Ładujące (z podłączonąkamerą) jest
w trybie czuwania
Kamera/Etui Ładujące jest wyłączone i ładuje się
Kamera jest wyłączona oraz w pełni naładowana
Etui ładujące jest wyłączone oraz w pełni naładowane
Trwa nagrywanie
Urządzenie jest w trybie USB
Trwa proces aktualizacji urządzenia
Powiadomienia o problemach
Błąd pamięci urządzenia
Żółte światło migające szybko gdy
urządzenie jest włączone, czerwone
światło migające szybko gdy urządzenie
jest wyłączone
Niebieskie światło,migające szybko
Została przekroczona bezpieczna temperatura.
Urządzenie musi zostaćochłodzone.
Sterowanie kamerąpoprzez łączność Bluetooth Etui Ładującego
Domyślnie, GO 2 oraz dołączone Etui Ładujące automatycznie łącząsiępoprzez Bluetooth.
Gdy otworzysz Etui Ładujące, automatycznie połączy sięz kamerą. Gdy oba urządzenia sąwłączone,
możesz sterowaćGO 2 przyciskami znajdującymi sięna Etui.
Jeżeli nabyłeśEtui Ładujące osobno, umieść kameręGO 2 w Etui i włącz oba urządzenia. Sparowanie
Bluetooth nastąpi automatycznie.
Skuteczny zasięgłączności WiFi oraz Bluetooth wynosi 10 metrów w warunkach optymalnych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756