Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor LG 27MP60G-B 27" 1920x1080px IPS 1 ms

Powrót
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
24MP60G
27MP60G
32MP60G
InstrukCja obsłuGI
MonItor LCD LED
(Monitor LED *)
www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
POLSKI
LICENCJE
różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie
www.lg.com.
terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing administrator, Inc. w stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
SpIS trEśCI
LICEnCjE ..................................................... 2
MontaŻ I PrZYGotoWanIE Do PraCY ..... 3
korZYstanIE Z FunkCjI MonItora ......... 8
ustaWIEnIa uŻYtkoWnIka ...................10
roZWIaZYWanIE ProbLEMÓW .............. 19
DanE tECHnICZnE ProDuktu ................20
3
POLSKI
MONtAŻ I prZYGOtOWANIE DO prACY
prZEStrOGA
należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie
produktu.
szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze może nie być wyświetlany
obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich
prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. spowodowane w
ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawę, Może on wówczas
wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. siła wywierana na ekran
monitora może spowodować jego uszkodzenie.
Dla uzyskania wzoru fali, w przeciwieństwie do ogólnej metody pokrywania, stosuje się dododanego materiału
błyszczącego dodanego do materiału surowego. Posiada dobrą trwałość przy braku wyglądu zdarcia. Proszę
stosować z zaufaniem ponieważ użytkowanie problemu nie stwarza jakichkolwiek problemów.
UWAGA
Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą
zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron
internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie
Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE (www.lg.com).
Sterowniki i oprogramowanie priorytet instalacji
Sterownik monitora Zalecane
OnScreen Control Zalecane
4
POLSKI
Opis produktu i przycisków
Korzystanie z przycisku joysticka
naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo/prawo/górę/dół, można z łatwością sterować
funkcjami monitora.
podstawowe funkcje
Zasilanie
włączone
aby włączyć monitor, naciśnij palcem jeden raz
przycisk joysticka.
Zasilanie
wyłączone
naciśnij i przytrzymaj przycisk joysticka, aby
wyłączyć monitor.
/ regulacja
głośności
Głośność można regulować poruszając
przyciskiem joysticka w lewo/prawo.
/ regulacja
jasności ekranu
jasność ekranu można regulować, poruszając
przyciskiem joysticka w górę lub w dół.
UWAGA
Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.
przenoszenie i podnoszenie monitora
Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą one uniknąć
jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru
urządzenia.
Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. nie należy chwytać monitora za sam panel.
Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
Podczas transportu monitor należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go ani pochylać na bok.
24MP60G
27MP60G
32MP60G
prZEStrOGA
należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
-niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych
pikseli służących do generowania obrazu.
W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy używanie przycisku
joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się do zachwiania stabilności i upadku monitora,
co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Dodatkowo przycisk
joysticka może w takich warunkach nie działać prawidłowo.
5
POLSKI
Montaż na płaskiej powierzchni
Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor należy ustawić w odległości
co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą wentylację.
prZEStrOGA
Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od zasilania. Istnieje ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakiecie razem z produktem. Przewód ten
należy podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego.
W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go u lokalnego sprzedawcy lub udać się
do najbliższego sklepu ze sprzętem elektronicznym.
regulacja kąta
1 ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.
aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt nachylenia ekranu w przód lub tył w
zakresie od -5° do +15°.
OStrZEŻENIE
aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części
obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.
Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.
32MP60G
24MP60G
27MP60G
100 mm 100 mm
100 mm
100 mm

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756