Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap MAAN Vertical 2 50 Czarny

Powrót
MAAN
MAAN Sp. z o.o.
Podole 9, 05-600 Grójec
Tel./fax +48 486645056
E-mail: info@maan.pl
www.maan.pl
Instrukcja obsługi okapu przyściennego
Vertical 50 / 60 / 90
Vertical Bis 50 / 60 / 90
Vertical Touch 60 / 90
Modele:
OVER RO RT 3 ST F
OVER RO RT 4 ST F
OVERB RO RT 3 ST F
OVERB RO RT 3 ST F
Oznaczenia:
RO rozmiar okapu: 50/60/90
RT rodzaj turbiny: 1/2/5/6/7/8/9/D
ST rodzaj sterowania: JW/JN/JR/SR/B/P
F rodzaj filtra przeciwtłuszczowego: S3/S5/8GH
Vertical Soft 50 / 60 / 90

 

Szanowni Pastwo,
Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie
zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w zakresie
funkcjonalnoci oraz estetyki. Z pewnoci stanowi bdzie element zarówno
praktyczny jak i dekoracyjny kadej kuchni. Mamy nadziej, e urzdzenie to
bdzie Pastwu słuy przez wiele lat.
Przed przystpieniem do prac montaowych okapu naley dokładnie
zapozna si z treci niniejszej obsługi. Dziki temu unikn Pastwo błdów
podczas instalacji oraz problemów z obsług okapu.
Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych
gospodarstwach domowych, słuy on do eliminowania oparów i zapachów
powstałych podczas przyrzdzania potraw.
Firma MAAN posiada certyfikat zarzdzania jakoci ISO 9001.
UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za
uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego montau lub
uytkowania niezgodnego z niniejsz instrukcj obsługi.
- Ostrzeenie, naley zwróci szczególn uwag na
wyróniony zapis.