Znaleziono w kategoriach:
Mikrofon MAD DOG GMC201

Instrukcja obsługi Mikrofon MAD DOG GMC201

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
MIKROFON
STREAMINGOWY
GMC201
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
2.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
produktu.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4.
Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez
nadzoru dorosłych.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzoną obudowę.
7. Nie uderzaj urządzeniem o inne przedmioty.
8.
Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich ani wysokich temperaturach.
9. Nie używaj urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza ani
w miejscach, w których mogłoby dojść do kontaktu urządzenia z wodą.
10. Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej ściereczki.
11.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model GMC201
Kierunkowość Jednokierunkowy
Pasmo przenoszenia 20Hz~16kHz
Czułość mikrofonu -42 +/- 3dB
Zasilanie 5.0V 1.0A
Materiał Metal
Kolor Czarny
Obsługiwane systemy MacOS, PS5, WINDOWS 7, 8, 10
Wykres pasma przenoszenia Jednokierunkowy (dla 1kHz)
ChARAKTERySTyKA CZęSTOTlIWOśCI