Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Konsola MICROSOFT XBOX Series X

Instrukcja obsługi Konsola MICROSOFT XBOX Series X

Powrót
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.
W zestawie
Platforma
Kontroler
Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10
* Działa jako kontroler komputera PC przy użyciu biblioteki XInput.
Ten produkt nie obsługuje biblioteki DirectInput.
Port USB, połączenie internetoweWymagania systemowe
Przestroga
● Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.
● Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt.
W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
● Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
● Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
● Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
● Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
● Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim
świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
● Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
● Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
● Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
● Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
● Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ścierki. Nie używać żadnych środków chemicznych,
takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
● Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem
nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.
Przestroga Rodzice/opiekunowie:
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.
Ważne
Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One
należy uważnie przeczytać instrukcję.
Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One
jest zaktualizowane do najnowszej wersji.
Ten produkt zaprojektowano do konsoli Xbox Series X|S, ale przestrzegając zawartych tu instrukcji,
można go używać z konsolą Xbox One oraz systemem operacyjnym Windows 10.
Układ
Przycisk RSB
Przycisk LSB
Przycisk LT
Przycisk LB
Lewy drążek
(Przycisk LSB)
Przycisk Podglądu
Przycisk Menu
Przycisk Xbox® Guide
Przycisk Y
Przycisk RB
Przycisk RT
Przycisk B
Przycisk A
Przycisk X
Przycisk
udostępniania
Dioda LED stanu
Złącze USB
Rozpinka
Kabel kontrolera
Przycisk wł./wył.
mikrofonu
Dioda LED mikrofonu
Pad kierunkowy
Profile LED
Dioda LED profilu
Przycisk sterowania
dźwiękiem
Gniazdo słuchawek/
mikrofonu
Podłączanie
Podłączyć do portu USB konsoli Xbox Series X|S.
* Podczas podłączania kabla USB nie wolno naciskać żadnych przycisków.
* Przed włożeniem wtyku sprawdzić kierunek złącza.
Rozpinka
Ten kabel kontrolera ma rozpinkę. Jest to funkcja bezpieczeństwa zaprojektowana w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa upadku konsoli lub komputera z serii Xbox X/Xbox One po pociągnięciu za przewód.
Jeśli konsola lub komputer spadnie i uderzy w kogoś, zwłaszcza w małe dziecko, może to spowodować ciężki uraz.
Aby zmniejszyć ryzyko urazu lub uszkodzenia konsoli albo komputera, należy prawidłowo używać kontrolera i rozpinki.
Do rutynowego podłączania i odłączania kontrolera należy używać złącza kontrolera, a nie rozpinki.
Jeśli rozpinka rozłączy się, wystarczy ją ponownie złączyć, wyrównując rowkowane wgłębienia i dociskając
do końca obie części. Kontroler nie będzie działał, jeśli rozpinka nie zostanie prawidłowa złączona.
Rozpinki nie wolno owijać taśmą, kleić ani w żaden inny sposób uniemożliwiać jej rozłączenia.
Rozpinka zmniejsza ryzyko ściągnięcia komputera lub konsoli z powierzchni, ale go nie eliminuje.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko:
Nie pozwalać nikomu ciągnąć za kontroler lub przewód kontrolera w sposób,
który powoduje przesuwanie komputera lub konsoli.
Nie wolno dopuszczać do skrzyżowania ani splątania przewodów kontrolera.
Główne funkcje
Wymiary zewnętrzne
170×90×48mm 
Masa
230
Długość kabla 3.0
Sterowanie mikrofonem
Sterowanie dźwiękiem
Regulacja głośności
zestawu słuchawkowego
Regulacja balansu dźwięku w grze /
czatu głosowego
Pad kierunkowy
Pad kierunkowy
Pad kierunkowy
Pad kierunkowy
Zwiększanie
głośności
Zmniejszanie
głośności
Zwiększanie
głośności czatu głosowego
Zwiększanie
głośności w grze
Podczas naciskania
Przycisk sterowania
dźwiękiem
Podczas naciskania
Przycisk sterowania
dźwiękiem
Podczas naciskania
Przycisk sterowania
dźwiękiem
Podczas naciskania
Przycisk sterowania
dźwiękiem
Wł./wył. mikrofonu
Pad kierunkowy
Zwiększanie
czułości wejściowej
mikrofonu
Pad kierunkowy
Zmniejszanie
czułości wejściowej
mikrofonu
Regulacja czułości wejściowej mikrofonu
Wejście
mikrofonu
włączone
Wejście
mikrofonu
wyłączone
Nacisnąć
Przycisk wł./wył.
mikrofonu
Nacisnąć
Przycisk wł./wył.
mikrofonu
Podczas naciskania
Przycisk wł./wył.
mikrofonu
Podczas naciskania
Przycisk wł./wył.
mikrofonu
Dioda LED
mikrofonu
świeci się
Dioda LED
mikrofonu nie
świeci się
Można włączać/wyłączać mikrofon i regulować czułość wejściową zestawu słuchawkowego.
Po ustawieniu maksymalnej lub minimalnej głośności mikrofonu słychać krótki sygnał dźwiękowy.
Ustawienia głośności i miksera można regulować.
Po ustawieniu głośności maksymalnej lub minimalnej słychać krótki sygnał dźwiękowy.
Pobierz aplikację
HORI Device Manager for Xbox Series X
<Pobieranie>
Wyszukać „HORI” w sklepie Microsoft Store.
Zainstalować aplikację „HORI Device Manager
for Xbox Series X”
●Informacje o profilu
Przycisk profilu służy do przełączania między profilami
(profile dostosowuje się za pomocą aplikacji
HORI Device Manager for Xbox Series X).
Ustawiony profil Dioda LED profilu
1Zielony
2Czerwony
3Niebieski
4Biały
Dioda LED profilu zmienia
się w zależności od ustawienia profilu.
Profile przełącza się naciśnięciem przycisku profilu.
Przycisk profilu
W aplikacji można dostosować następujące funkcje:
■Tryb przypisania
■Ustawienia wejść
pada kierunkowego
■Ustawienia dźwięku
■Profil
Wiek od 6 lat wzwyż
● Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
● Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
● Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756