Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Urządzenie do gotowania na parze MIELE DG 2740 Parowar Czarno-stalowy

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Urządzenie do gotowania na parze
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed
ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki temu moż-
na uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 266 270
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia.......................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ..................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................... 15
Urządzenie do gotowania na parze....................................................................... 15
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................... 16
Elementy sterowania........................................................................................... 17
Wyświetlacz........................................................................................................... 18
Przyciski dotykowe................................................................................................ 18
Symbole ................................................................................................................ 18
Opis działania ...................................................................................................... 19
Zbiornik wody........................................................................................................ 19
Taca ociekowa....................................................................................................... 19
Temperatura .......................................................................................................... 19
Czas trwania.......................................................................................................... 19
Hałasy.................................................................................................................... 20
Nagrzewanie.......................................................................................................... 20
Gotowanie ............................................................................................................. 20
Redukcja pary ....................................................................................................... 20
Pierwsze uruchomienie ...................................................................................... 21
Pierwsze czyszczenie urządzenia do gotowania na parze.................................... 21
Ustawianie twardości wody .................................................................................. 21
Dostosowywanie temperatury wrzenia.................................................................. 22
Ustawienia............................................................................................................ 23
Obsługa ................................................................................................................ 26
Obsługa urządzenia do gotowania na parze ......................................................... 26
Zmiana wartości dla procesu przyrządzania......................................................... 28
Wstrzymywanie procesu przyrządzania................................................................ 29
Programy automatyczne..................................................................................... 30
Warto wiedzieć... ................................................................................................. 32
Cechy szczególne gotowania na parze................................................................. 32
Naczynia do gotowania......................................................................................... 32
Taca ociekowa....................................................................................................... 33
Poziom wsuwania.................................................................................................. 33
Produkty głęboko mrożone ................................................................................... 33
Temperatura .......................................................................................................... 33
Czas trwania.......................................................................................................... 34
Spis treści
3
Gotowanie z płynem.............................................................................................. 34
Przepisy własne..................................................................................................... 34
Gotowanie na parze ............................................................................................ 35
Gotowanie na parze Eco ....................................................................................... 35
Wskazówki dotyczące tabel z ustawieniami ......................................................... 35
Warzywa................................................................................................................ 36
Ryby ...................................................................................................................... 39
Mięso..................................................................................................................... 42
Ryż......................................................................................................................... 44
Zboża..................................................................................................................... 45
Makarony/Wyroby mączne.................................................................................... 46
Knedle ................................................................................................................... 47
Warzywa strączkowe, suszone ............................................................................. 48
Jajka kurze ............................................................................................................ 50
Owoce ................................................................................................................... 51
Wędliny.................................................................................................................. 51
Skorupiaki.............................................................................................................. 52
Małże..................................................................................................................... 53
Gotowanie zestawu obiadowego .......................................................................... 54
Pozostałe zastosowania ..................................................................................... 56
Podgrzewanie........................................................................................................ 56
Rozmrażanie.......................................................................................................... 59
Blanszowanie ........................................................................................................ 62
Pasteryzacja .......................................................................................................... 62
Dezynfekcja naczyń .............................................................................................. 65
Wyrastanie ciasta drożdżowego............................................................................ 65
Podgrzewanie wilgotnych ręczników .................................................................... 66
Topienie żelatyny................................................................................................... 66
Dekrystalizacja miodu ........................................................................................... 67
Topienie czekolady ................................................................................................ 67
Wytwarzanie jogurtu.............................................................................................. 68
Wytapianie słoniny ................................................................................................ 69
Duszenie cebuli ..................................................................................................... 69
Odsokowywanie.................................................................................................... 70
Obieranie ze skórki................................................................................................ 71
Konserwacja jabłek .............................................................................................. 71
Informacje dla instytutów testowych ................................................................ 72
Czyszczenie i konserwacja ................................................................................ 73
Czyszczenie frontu urządzenia do gotowania na parze ........................................ 74
Czyszczenie komory urządzenia ........................................................................... 75
Spis treści
4
Czyszczenie zbiornika wody ................................................................................. 76
Wyposażenie ........................................................................................................ 76
Czyszczenie prowadnic bocznych ........................................................................ 77
Odkamienianie urządzenia do gotowania na parze............................................... 77
Co robić, gdy....................................................................................................... 79
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................... 82
Serwis................................................................................................................... 83
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki............................................................. 83
Gwarancja ............................................................................................................. 83
Instalacja.............................................................................................................. 84
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy........................................................... 84
Wymiary do zabudowy.......................................................................................... 85
Zabudowa w wysokiej szafce stojącej ............................................................. 85
Zabudowa w szafce podblatowej .................................................................... 86
Widok z boku.................................................................................................... 87
Podłączenie i wentylacja .................................................................................. 88
Zabudowa urządzenia do gotowania na parze ..................................................... 89
Podłączenie elektryczne ....................................................................................... 90
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
To urządzenie do gotowania na parze spełnia wymagania obowią-
zujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie
może jednak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i
rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia do gotowania na parze należy
uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona
ważne wskazówki dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytko-
wania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagreń i uszko-
dzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756