Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Urządzenie do gotowania na parze MIELE DG 7140 Elektryczny parowy Czarno-stalowy

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Urządzenie do gotowania na parze
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 266 280
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 6
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 16
Przegląd ............................................................................................................. 17
Urządzenie do gotowania na parze..................................................................... 17
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................. 18
Elementy sterowania......................................................................................... 19
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 20
Wyświetlacz......................................................................................................... 20
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 20
Symbole .............................................................................................................. 22
Zasady obsługi................................................................................................... 23
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 23
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 23
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 23
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 24
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 24
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 24
Opis działania .................................................................................................... 25
Zbiornik wody...................................................................................................... 25
Taca ociekowa..................................................................................................... 25
Temperatura ........................................................................................................ 25
Czas trwania........................................................................................................ 25
Hałasy.................................................................................................................. 25
Nagrzewanie........................................................................................................ 26
Gotowanie ........................................................................................................... 26
Redukcja pary ..................................................................................................... 26
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 27
Miele@home........................................................................................................ 27
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 28
Pierwsze czyszczenie urządzenia do gotowania na parze.................................. 29
Dostosowywanie temperatury wrzenia................................................................ 30
Ustawienia.......................................................................................................... 31
Przegląd ustawień ............................................................................................... 31
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 33
Język................................................................................................................ 33
Godzina ............................................................................................................... 33
Wyświetlacz......................................................................................................... 34
Głośność ............................................................................................................. 35
Spis treści
3
Jednostki............................................................................................................. 35
Utrzymywanie ciepła ........................................................................................... 36
Redukcja pary ..................................................................................................... 36
Temp. proponowane ........................................................................................... 36
Twardość wody ................................................................................................... 37
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 38
Miele@home........................................................................................................ 39
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 40
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 40
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 40
Wersja oprogramowania...................................................................................... 41
Handel ................................................................................................................. 41
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 41
Minutnik.............................................................................................................. 42
Menu główne i podmenu .................................................................................. 44
Obsługa .............................................................................................................. 45
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 47
Zmiana temperatury ....................................................................................... 47
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 47
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 48
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 49
Wstrzymywanie procesu przyrządzania.............................................................. 49
Przerywanie procesu przyrządzania.................................................................... 50
Warto wiedzieć... ............................................................................................... 51
Cechy szczególne gotowania na parze............................................................... 51
Naczynia do gotowania....................................................................................... 51
Taca ociekowa..................................................................................................... 52
Poziom wsuwania................................................................................................ 52
Produkty głęboko mrożone ................................................................................. 52
Temperatura ........................................................................................................ 52
Czas trwania........................................................................................................ 53
Gotowanie z płynem............................................................................................ 53
Przepisy własne................................................................................................... 53
Gotowanie na parze .......................................................................................... 54
Gotowanie na parze Eco ..................................................................................... 54
Wskazówki dotyczące tabel z ustawieniami ....................................................... 54
Warzywa.............................................................................................................. 55
Ryby .................................................................................................................... 58
Mięso................................................................................................................... 61
Spis treści
4
Ryż....................................................................................................................... 63
Zboża................................................................................................................... 64
Makarony/Wyroby mączne.................................................................................. 65
Knedle ................................................................................................................. 66
Warzywa strączkowe, suszone ........................................................................... 67
Jajka kurze .......................................................................................................... 69
Owoce ................................................................................................................. 70
Wędliny................................................................................................................ 70
Skorupiaki............................................................................................................ 71
Małże ................................................................................................................... 72
Gotowanie zestawu obiadowego ........................................................................ 73
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 75
Podgrzewanie...................................................................................................... 75
Rozmrażanie........................................................................................................ 78
Blanszowanie ...................................................................................................... 81
Pasteryzacja ........................................................................................................ 81
Dezynfekcja naczyń ............................................................................................ 84
Wyrastanie ciasta drożdżowego.......................................................................... 84
Podgrzewanie wilgotnych ręczników .................................................................. 85
Topienie żelatyny................................................................................................. 85
Dekrystalizacja miodu ......................................................................................... 86
Topienie czekolady .............................................................................................. 86
Wytwarzanie jogurtu............................................................................................ 87
Wytapianie słoniny .............................................................................................. 88
Duszenie cebuli ................................................................................................... 88
Odsokowywanie.................................................................................................. 89
Obieranie ze skórki.............................................................................................. 90
Konserwacja jabłek ............................................................................................ 90
Programy automatyczne................................................................................... 91
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 92
Czyszczenie i pielęgnacja................................................................................. 93
Czyszczenie frontu urządzenia do gotowania na parze ...................................... 94
Czyszczenie komory urządzenia ......................................................................... 94
Czyszczenie zbiornika wody ............................................................................... 95
Wyposażenie ...................................................................................................... 95
Czyszczenie prowadnic bocznych ...................................................................... 96
Odkamienianie urządzenia do gotowania na parze............................................. 96
Co robić, gdy..................................................................................................... 98
Spis treści
5
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 101
Serwis................................................................................................................. 102
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 102
Gwarancja ........................................................................................................... 102
Instalacja............................................................................................................ 103
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy......................................................... 103
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 104
Zabudowa w wysokiej szafce stojącej ........................................................... 104
Zabudowa w szafce podblatowej .................................................................. 105
Widok z boku.................................................................................................. 106
Podłączenie i wentylacja ................................................................................ 107
Zabudowa urządzenia do gotowania na parze ................................................... 108
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 109
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 111

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756