Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna ORO-MED Oro-Sonic Basic Biały

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SONICZNEJ SZCZOTECZKI
DO ZĘBÓW
MODEL: ORO-SONIC BASIC
Spis trci
Instrukcje bezpieczeństwa ...............................1
Do osobistej higieny jamy ustnej ....................2
Opis części ...........................................................3
Ładowanie ............................................................4
Tryby szczotkowania..........................................5
Sposób obsługi ....................................................5
Przełączanie między trybami ..........................6
Wskazówdki dotycce czyszczenia..............7
Utylizacja ..............................................................8
Parametry techniczne .......................................8
– 1 –
Safety instructions .............................................9
For your personal dental care ...................... 10
Parts identification .......................................... 11
Charging ............................................................. 12
Brushing modes ............................................... 12
How to use ........................................................ 13
How to switch between brushing modes .....14
Cleaning recommendations ................................14
Disposal.............................................................. 15
– 1 –
Przed rozpocciem korzystania z produktu
należy dokładnie przeczyt niniejszą in-
strukcją i zachować w celu przysego wy-
korzystania.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Proszę przeczytać instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa przed użyciem tego pro-
duktu. Przedstawione tutaj wskazówki
pomagają w bezpiecznym i prawiowym
ytkowaniu produktu, a także zapobie-
gają zranieniu siebie lub innych ob.
Pamt, aby przed wykonaniem ja-
kichkolwiek czynności konserwacyjnych
wyłączyć produkt i wycgnąć wtyczkę
z gniazdka elektrycznego. Nie dotyk
wtyczki mokrymi dłońmi.
Nie wolno yw produktu, jeśli ma
uszkodzony przewód lub przewód jest
nagrzany. Nieprzestrzeganie tego wymo-
gu może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, zwarcie i/lub pożar.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756