Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Filtr wody do lodówki S&S SAMSUNG Hafin2/Exp

Powrót
Polski - 32
WYJMOWANIE AKCESORIÓW Z
CHŁODZIARKI
1. Odporna na zabrudzenia półka szklana, należy
pociągnąć ją do siebie, tak daleko, jak jest to możliwe,
unieść i ostrożnie wyjąć.
2. Szu ada na warzywa i owoce, należy nacisnąć na
wciski znajdujące się od wewnątrz, po prawej i lewej
stronie przykrywy pojemnika na warzywa/pojemnika
na suche produkty,
wysunąć ją do siebie i
wyjąć. Przytrzymując
szu adę dwiema
rękami, należy unieść ją
nieznacznie, wysunąć i
wyjąć z chłodziarki.
3. Kieszeń drzwiowa na duże opakowania, należy
przytrzymać ją dwiema rękami, ostrożnie unieść i
następnie wyjąć.
Przed wyjęciem akcesoriów, należy sprawdzić, czy
nie ma na/w nich produktów spożywczych. Jeśli
jest to możliwe, należy wyjąć wszystkie produkty
w tym samym czasie, aby uniknąć ryzyka
jakiegokolwiek wypadku.
CZYSZCZENIE LODÓWKI
Do czyszczenia nie wolno używać benzenu,
rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np.
Clorox) ani substancji zawierających chlor.
Czyszczenie urządzenia wymienionymi
substancjami lub preparatami może uszkodzić
powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
Nie należy rozpryskiwać wody na lodówkę,
kiedy jest ona podłączona do prądu.
Może to spowodować porażenie elektryczne.
Nie wolno także czyścić lodówki benzenem,
rozcieńczalnikiem lub detergentem do
samochodów ze względu na ryzyko pożaru.
WYMIANA WEWNĘTRZNEGO
OŚWIETLENIA
W przypadku wymiany diody LED, należy zwrócić
się do punktu serwisu.
WYMIANA FILTRA WODNEGO
Aby zmniejszyć ryzyko strat spowodowanych
przez rozlanie wody NIE UŻYWAĆ w
lodówce SAMSUNG ltrów do wody innych
marek. UŻYWAĆ TYLKO FILTRY MARKI
SAMSUNG Firma SAMSUNG nie może
być odpowiedzialna za wszelkie szkody oraz
straty spowodowane przez wyciek wody
spowodowany przez użycie ltra innej marki.
Lodówki rmy SAMSUNG przystosowane są do
pracy TYLKO Z ltrami do wody SAMSUNG.
Lampka wskaźnikowa informuje o konieczności
wymiany wkładu ltra wodnego.
Gdy kontrolka ltra zaświeci się na czerwono, nadszedł
czas na jego wymianę.
Lampka wskaźnikowa zapala się, zanim ltr zużyje
się całkowicie, dając czas na nabycie nowego ltra.
Terminowa wymiana ltra zapewnia świeższą, czystszą
wodę z chłodziarki.
Dla modelu wewnętrznego
1. Wyjmij ltr wodny z pudełka i przyklej na nim
naklejkę w sposób pokazany na rysunku.
2. Naklejka powinna wskazywać termin ważności
ltra odpowiadający 6 miesiącom od daty jego
zainstalowania. Na przykład, jeśli ltr zostanie
zainstalowany w marcu, należy przykleić naklejkę
z informacją ”wrzesień”, aby przypomnieć o
konieczności wymiany ltra we wrześniu. Żywotność
ltra to około 6 miesięcy.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
OSTRZEŻENIE
DA68-02710H (PL)-06.indd 2:32DA68-02710H (PL)-06.indd 2:32 2013. 12. 24.  3:302013. 12. 24.  3:30
02 OBSŁUGIWANIE
Polski - 33
3. Następnie usuń zamocowaną nakrętkę, odkręcając ją
w kierunku przeciwnym ruchu wskazówek zegara.
4. Zdejmij ochronną nakrętkę z nowego ltra i wyjmij
zużyty ltr.
5. Ustawić go na wprost otworu i wsuń do obudowy
ltra. Powoli obróć ltr wodny o 90°, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, aby zrównać go z
oznaczeniem na pokrywie, blokując ltr na miejscu.
Sprawdź, czy wskaźnik znajduje się w linii z
oznaczeniem pozycji zablokowania ”lock”. Uważaj,
żeby nie przekręcić ltra.
Dla modelu zewnętrznego
1. Odciąć dopływ wody.
2. Zaznaczyć kierunek przepływu wody w ltrze.
3. Włożyć rurę doprowadzającą wodę od strony wlotowej
ltra aż do oporu.
4. Po włożeniu rury mocno zacisnąć zatrzask. Zatrzask
mocuje rurę.
5. Odkręcić wodę i sprawdzić szczelność. Jeżeli pojawią
się przecieki, powtórzyć kroki 1, 2, 3, 4. Jeżeli
nadal występuje przeciek, zaprzestać używania i
skontaktować się ze sprzedawcą.
6. Po zakończeniu procesu wymiany ltra, naciśnij i
przytrzymaj przycisk Ice Type, przez trzy sekundy,
aby wyzerować wskaźnik zużycia ltra.
7. Na koniec, odlej 1 litr wody poprzez dozownik i wylej
ją do zlewu. Przed wypiciem należy sprawdź czy
płynąca z dystrybutora woda jest przezroczysta.
Po zainstalowaniu wkładu ltra wodnego, woda
może przez krótki czas rozpryskiwać z dystrybutora
wody. Jest to wynik obecności powietrza w
linii wodnej. Nie powinno to przeszkadzać w
funkcjonowaniu dystrybutora.
Zamawianie ltrów do wymiany
Aby zamówić ltry na wymianę, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu, infolinią Samsung lub punktem
serwisowym rmy Samsung.
– Filtr wewnętrzny: HAFIN2/EXP
– Filtr zewnętrzny: HAFEX/EXP
1
2
3
4
5
Wyrównaj
oznaczenia
w pozycji
zablokowania.
Pokrywa ltra
Naklejka
(oznaczenie
miesiąca)
DOPŁYW WODY
STRONA WLOTOWA
PRZESIĄKANIE
KIERUNEK PRZEPŁYWU WODY
Uwaga
:
Należy mieć pewność,
że cięcie jest proste i nie
przyjmuje kształtu żadnego
innego kąta, gdyż mogłoby to
powodować przeciek.
leak
DA68-02710H (PL)-06.indd 2:33DA68-02710H (PL)-06.indd 2:33 2013. 12. 24.  3:302013. 12. 24.  3:30

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756