Znaleziono w kategoriach:
Stabilizator obrotowy VOGEL BSF360K Czarny

Instrukcja obsługi Stabilizator obrotowy VOGEL BSF360K Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
STABILIZATOR
OBROTOWY
DO TELEFONU
BSF360*
*Dotyczy koloru urządzenia
2
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
IZAGROŻENIA
1. Urządzenie przystosowane jest do użytku
domowego.
2.
Nie należy zanurzać produktu wwodzie.
Należy chronić urządzenie przed nadmiernym
nasłonecznieniem iwilgocią.
3.
Do czyszczenia nie należy używać rozpusz-
czalników ani środków chemicznych.
4. Nie należy próbować ingerować wczęści
ielementy urządzenia inne niż wymiana
baterii.
5.
Nie należy przechowywać urządzenia
zzamocowanym telefonem wuchwycie.
6.
Należy chronić urządzenie przed wstr-
sami iwibracjami.
7.
Zawsze używaj baterii zalecanych przez
producenta.
8.
Wkładaj baterie według wskazań (+ i-)
3
znajdujących się wschowku na baterie.
9.
Wyjmij baterie zurządzenia wprzypadku,
kiedy nie będziesz go używał dłuższy
czas.
10.
Upewnij się, że baterie nie znajdują się
wzasięgu małych dzieci inie mają one do
nich dostępu.
11.
Wprzypadku połknięcia baterii, natych-
miast skonsultuj się zlekarzem.
12. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany
przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych iosoby obraku
doświadczenia i znajomości sprtu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie użytkowania sprtu
wbezpieczny sposób tak, aby związane
ztym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
nie powinny bawić się sprtem. Dzieci bez
4
nadzoru nie powinny wykonywać czysz-
czenia ikonserwacji sprtu.
14.
Obroty podstawy na telefon wymuszone są
przez mechanizm urządzenia, nie należy
obracać podstawy ręcznie.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia marki Vögel. Jesteśmy przekonani, że tobardzo
dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatys
-
fakcji zjego użytkowania.
NAlEŻy DOKłADNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj
PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe
w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
5
DANE TEChNICZNE
Model BSF360*
Bluetooth 4.2
Zasilanie
3x AA, 1.5V (brak w zestawie)
Zasięg sterowania do 10m
Gwint na statyw ¼”
Zakres rozpiętości uchwytu 60-92mm
Zakres obrotu uchwytu 360°
Wymagania systemowe Android lub iOS
Maksymalne obciążenie >265g
Maksymalna moc transmisji Bluetooth 20 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth 2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth 2402-2480 MHz

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756