Etykieta energetyczna odkurzacza - jak czytać ?

Etykieta energetyczna odkurzacza - jak czytać ?


Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Unii Europejskiej, od września 2014 roku, każdy z odkurzaczy powinien mieć specjalne oznaczenia dotyczące klasy energetycznej i efektywności sprzątania. Tak zwane etykiety energetyczne mają ułatwić konsumentom dokonania odpowiedniego wyboru modelu odkurzacza. Co to oznacza w praktyce? Od września 2014 roku moc silnika zamontowanego w nowym odkurzaczu nie może przekroczyć 1600 W. Producenci będą mogli wprowadzać na rynek nowe odkurzacze o zużyciu energii nieprzekraczającym 62 kWh rocznie. Jasno określono również progi procentowe wskaźnika zbierania kurzu z podłóg twardych i tych pokrytych dywanem.

Podsumowując:

•    Moc wejściowa odkurzacza nie może przekraczać 1600 W
•    Roczne zużycie energii nie może przewyższyć 62 kWh
•    Wskaźnik zbierania kurzu (DPU) na dywanach musi wynosić co najmniej 70%
•    Wskaźnik zbierania kurzu (DPU) na twardych podłogach musi wynosić co najmniej 95%.

Zgodnie z drugim rozporządzeniem 665/2013 od września 2014 roku wszystkie odkurzacze powinny mieć dołączone etykiety energetyczne, znane do tej pory konsumentom m.in. z pralek i lodówek.  Etykieta ma przede wszystkim ułatwić kupującym możliwość porównania różnych modeli według określonych na niej parametrów. Co znajduje się na etykiecie?Marka odkurzacza. Model odkurzacza.Informacja o efektywności energetycznej podzielona na klasy od A do G, zaznaczone różnymi kolorami w formie strzałek o różnej długości, po lewej stronie etykiety. Graniczna moc dla klasy G to 1600 W.
 

Wskaźnik efektywności energetycznej.


Informacja o rocznym zużyciu energii, wyrażona w kWh.  Wskazuje ona wartość obliczoną na podstawie 50 odkurzeń na powierzchni 87 m2. Liczba w tym okienku nie powinna być większa niż 62 kWh.


Wskazuje jak czyste jest powietrze wydmuchiwane przez odkurzacz (odpowiada jakości filtrów odkurzacza). Filtr (np. EPA, HEPA) jest jednym z głównych czynników, od których zależy klasa reemisji kurzu. Najwyższe klasy reemisji kurzu zdecydowanie zalecane są dla alergików. Oznaczono ją w skali od A do G.


Informacja o głośności pracy urządzenia, wyrażona w dB. Typowy poziom głośności odkurzaczy wynosi 70-80 dB; odkurzacze o poziomie głośności poniżej
70 dB można uznać za bardzo ciche.


Klasa skuteczności odkurzania dywanów jest jednym z najważniejszych parametrów wskazujących na jakość odkurzania, gdyż to właśnie od niej zależy jak dobrze odkurzacz spełni swoją podstawową funkcję czyszczącą.

Podzielono ją na dwie podklasy:


Klasa skuteczności odkurzania dywanów
– określa jaki procent kurzu został zebrany z dywanu w określonych warunkach testowych.

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych
-  określa jaki procent kurzu został zebrany z drewnianej podłogi ze szczelinami, w określonych warunkach testowych.


Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU)

Zgodnie z nową regulacją UE jest to standardowy miernik mierzący zdolność odkurzacza do zbierania kurzu. Podstawową funkcją odkurzacza jest zbieranie kurzu, więc Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU) jest miernikiem najlepiej obrazującym efektywność urządzenia.

Przykład: Na podłodze rozsypano 100g kurzu - 75g zostało sprzątniętych w czasie pracy nasadką (standardową szczotką), polegającą na 5 posunięciach w przód i w tył (w warunkach laboratoryjnych); oznacza to, że Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU) wynosi 75%.Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU) jest mierzony oddzielnie na dywanach i oddzielnie na podłogach twardych. Wartość, jaką wskaźnik osiągnie na dywanie i podłodze twardej określi KLASĘ SKUTECZNOŚCI ODKURZANIA dywanu i podłogi twardej.

Średnie roczne zużycie energii

Wskazuje wartość (kWh/rok), obliczoną na podstawie 50 odkurzań na powierzchni 87 m2;
rzeczywista wartość będzie zależała od tego, jak odkurzacz będzie używany. Ta wartość jest częścią końcowej kalkulacji klasy efektywności energetycznej odkurzacza (A-G). Im niższe roczne zużycie energii, tym lepsza klasa energetyczna.
Co oznacza dla konsumentów wprowadzenie etykiet w odkurzaczach?

Wprowadzenie etykiet powinno ułatwić konsumentom zorientowanie się w ofercie produktowej różnych marek i łatwiejsze podjęcie decyzji o zakupie. Wszystkie nowe odkurzacze wprowadzane do sprzedaży po 1 września będą zawierały etykiety, na których będą znajdowały się identyczne parametry, łatwe do porównania.Na co zwracać uwagę przy zakupie nowego odkurzacza oznaczonego etykietą energetyczną?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na finalną klasę w górnej części etykiety, którą ma odkurzacz (skala od A do G). Mówi ona o efektywności energetycznej odkurzacza - czyli nie tylko o tym, ile odkurzacz zużywa energii, ale także jak skutecznie sprząta.

Z czego wynika finalna klasa odkurzacza?

Klasa efektywności energetycznej jest to wypadkowa zużycia energii i skuteczności odkurzania podłogi, czyli tego, co jest w odkurzaczu najważniejsze.

Czy odkurzacz o klasie A zapewnia najlepsze efekty sprzątania?

Odkurzacz o klasie A to wypadkowa wysokiej skuteczności odkurzania i niskiego zużycia energii. Szczegóły efektywności sprzątania pokazuje klasa skuteczności odkurzania – oddzielna dla dywanu (ikona na samym dole etykiety po lewej stronie) i podłogi twardej (ikona na samym dole etykiety po prawej stronie).

Czy finalna klasa odkurzacza (np. A) mówi o tym, ile odkurzacz zużywa energii?

Częściowo tak. Finalna klasa odkurzacza z jednej strony mówi o zużyciu energii, ale z drugiej strony mówi także o skuteczności sprzątania. Finalna klasa jest to bowiem polączenie zużycia energii i skuteczności odkurzania, czyli tego, co jest w odkurzaczu najważniejsze.