Poradniki Eksperta

Co oznaczają stopnie ochrony IP?

Stopień ochrony IP to specjalna miara liczbowa określana według normy międzynarodowej oznaczonej kodem EN 60529:2003. W odniesieniu do stopni IP, które w języku angielskim określa się nazwą International Protection Codes (IPC) lub Ingress Protection Rating (IPR), dotyczą międzynarodowego oznaczenia klasy odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego wobec trzech podstawowych czynników zewnętrznych. Pierwszym czynnikiem jest ochrona przed wilgocią, a także rozmaitymi ciałami ciekłymi. Drugim natomiast ochrona przed rozmaitymi pyłami i drobnymi substancjami stałymi. Trzeci stopień dotyczy odporności sprzętu na uszkodzenia czy też zmianę parametrów pracy urządzenia, spowodowane niezamierzonym dotknięciem elementów znajdujących się na obudowie. Stopnie ochrony IP w odniesieniu do telefonów komórkowych ograniczają się do dwóch pierwszych z wyżej wymienionych czynników. W praktyce na opakowaniu znajdziemy np. oznaczenie IP68, którego cyfry określają poszczególny poziomy zabezpieczeń. Niezależnie od produktu, stopnie ochrony IP powinny znaleźć się zarówno na opakowaniu, jak i w specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi i użytkowania. Co oznaczają stopnie ochrony IP i czym się kierować w tej kwestii podczas wyboru urządzenia elektronicznego? Opowiemy o tym szczegółowo i odpowiemy na pytania w naszym poradniku.


Co oznaczają stopnie ochrony IP


Czym jest norma IP w smartfonie?


Norma IP, czy też stopnie IP informują użytkowników o tym, jaki jest stopień zabezpieczenia smartfonu przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na jego uszkodzenie, a zatem również sprawne działanie w ekstremalnie trudnych warunkach. Dokładnie chodzi tu o stopień wytrzymałości urządzenia na przedostanie się do jego podzespołów cieczy i pyłów. Odpowiednia ochrona przed tego typu nieczystościami może mieć znaczy wpływ na wybór konkretnego modelu. Producenci telefonów komórkowych, ale również innych urządzeń mobilnych chętnie korzystają z takich słów – kluczy, jak pyłoszczelność, wodoszczelność, konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne, aby językiem korzyści zachęcić użytkowników do zakupu właśnie tego urządzenia.

Trzeba pamiętać, że nie zawsze opisy marketingowe idą w parze z normami, jakie spełnia dane urządzenie. Oznacza to, że jeśli szukamy urządzenia o odpowiednim dla nas stopniu ochrony, np. ze względu na ekstremalne warunki panujące w naszej pracy, warto poszukać na opakowaniu oznaczenia IP i dodatkowych cyfr oraz opcjonalnie również liter, jakie pojawiają się obok tego skrótu. To jedyne oznaczenie, któremu możemy zaufać, jeśli nasz telefon ma być wodoszczelny, pyłoszczelny czy odporny na uszkodzenia związane z przypadkowym dotknięciem elektronicznych elementów wewnętrznych.


Smartfony w naszej ofercie:Jak zbudowane jest oznaczenie IP?


Stopień ochrony IP składa się ze skrótu IP, po którym następują cyfry i litery o szczególnym znaczeniu. Pierwsza cyfra po skrócie IP oznacza odporność urządzenia na wnikanie do jego wnętrza ciał stałych i rozmaitej średnicy pyłów, a także stopień ochrony użytkownika przed dostępem do wewnętrznych podzespołów sprzętu. Cyfra druga oznacza szeroko pojętą wodoodporność, zarówno dotyczącą nieznacznego stopnia zawilgocenia, jak i długotrwałego zalania i zalegania w cieczy, dodatkowo na określonej głębokości. Stopień ochrony IP w szczególnych przypadkach posiada również trzecie i czwarte oznaczenie, a są nimi dodatkowa litera i specjalna litera uzupełniająca. Oznaczenia te dotyczą bezpieczeństwa nie tyle samego urządzenia, co również użytkownika. Litera dodatkowa umiejscowiona jest na miejscu trzecim licząc od skrótu IP i dotyczy szczególnej ochrony w zakresie pyłoszczelności oraz dostępu do elementów wewnętrznych i wodoszczelności. Na samym końcu znajduje się litera uzupełniająca i dotyczy ona w szczególności profesjonalnego sprzętu.


Jak czytać i interpretować stopnie IP?


Zanim przejdziemy do szczegółowego wyjaśnienia, co oznaczają poszczególne cyfry przy skrócie IP, spróbujemy wyjaśnić, jak interpretować stopnie IP. Warto również dodać, że stopnie ochrony IP nie dotyczą tylko produktów z segmentu telefonii komórkowej, ale również tabletów, osobistych urządzeń mobilnych typu opaski czy smartwatche, a także aparatów fotograficznych i sprzętu audio – video. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, całe oznaczenie stopnia ochrony składa się ze skrótu IP oraz następujących po nim dwóch cyfr. Pierwsza cyfra po skrócie IP określa poziom ochrony urządzenia przed ciałami stałymi. Warto tu zaznaczyć, że nie chodzi o ciała stałe typu żwir czy kamienie, a o drobny pył. Skala tej ochrony mieści się przedziale od 1 do 6, przy czym dopiero od cyfry 5 i przy cyfrze 6 zapewniony jest określony poziom ochrony przed samym pyłem. Z kolei druga cyfra po skrócie IP określa poziom ochrony urządzenia przed wilgocią. W tym wypadku skala ochrony kształtuje się w zakresie od cyfry 1 do 8. Tu również warto zaznaczyć, że ochrona na poziomie od 1 do 6 chroni przed krótkotrwałym zawilgoceniem typu deszcze lub śnieg. Jeśli oczekujemy, że nasz telefon będzie sprawnie działał po przypadkowym utonięciu w basenie czy toalecie, powinniśmy skupić się na cyfrach 7 i 8.


Oznaczenia dotyczące ochrony przed ciałami stałymi


Stopnie IP dotyczące ochrony przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów, mieszczą się w przedziale od 1 do 6. Jeśli po skrócie IP znajdziemy cyfrę 0 oznacza to, że smartfon nie jest w żaden sposób chroniony przed przedostawaniem się tego typu ciał do jego wewnętrznych podzespołów. Cyfra 1 oznacza, że telefon posiada ochronę przed ciałami stałymi, których średnica nie przekracza 50 mm. Ochrona w tym wypadku występuje również w zakresie dostępu do niebezpiecznych części urządzenia wierzchem dłoni. Cyfra 2 chroni przed mniejszymi ciałami stałymi, bo już o średnicy większej lub równej 12,5 mm. Do tego zabezpiecza również sprzęt przed dostępem do niebezpiecznych elementów palcem. Cyfra 3 dotyczy ciał stałych o średnicy nie większej niż 2,5 mm oraz dostępu do niebezpiecznych elementów jakimkolwiek narzędziem, z kolei cyfra 4 chroni już przed dostępem przy pomocy drutu i ciałami stałymi o średnicy większej lub równiej 1 mm. Cyfra 5 chroni telefon przed pyłem oraz dostępem do wnętrza smartfonu drutem, a cyfra 6 oznacza całkowitą i pełną pyłoszczelność.


Oznaczenia dotyczące ochrony przed wilgocią


W przypadku oznaczeń dotyczących ochrony przed wodą i wilgocią, stopnie ochrony IP uwzględniają cyfry od 1 do 8 i występują jako drugie po skrócie IP. Tak samo, jak w przypadku ochrony przed ciałami stałymi, tak i tu, oznaczenie cyfrą 0 wskazuje na brak jakiejkolwiek odporności w tym zakresie. Cyfra 1 wskazuje, ze telefon jest odporny na kapanie wody. Z kolei cyfra 2 dodatkowo chroni go nawet podczas przechylenia obudowy pod kątem 15 stopni. Przy oznaczeniu cyfrą 3 przechylenie może wzrosnąć do 60 stopni, a kapanie może być również natryskiem strumienia wody. Cyfra 4 oznacza, ze nawet przy obfitym spryskaniu wodą smartfonu i dowolnym przechyleniu obudowy, utrzyma ochronę przed wilgocią i będzie działał prawidłowo. Cyfry 5 i 6 wskazują na ochronę przed silnymi strugami wody dochodzącymi odpowiednio do 12,5 l./min. oraz 100 l./min.


Maksymalną ochronę przed wilgocią i wodą posiadają smartfony oznaczone cyframi 7 i 8. Pierwsza z nich zapewnia ochronę urządzenia nawet podczas półgodzinnego zanurzenia w wodzie o głębokości do 1 m. Z kolei telefony oznaczone cyfrą 8 nadają się do użytkowania w warunkach ekstremalnych, a dokładne parametry ochrony producent podaje w specyfikacji sprzętu.


Co oznacza dodatkowa litera w stopniach IP?


Wiele sprzętów oznaczonych stopniem ochrony IP posiada, poza dwoma cyframi, jeszcze dodatkowe oznaczenie w formie litery. Jest ona umiejscowiona po skrócie IP i obu cyfrach dotyczących szczególnej ochrony w zakresie pyłoszczelności oraz dostępu do elementów wewnętrznych i wodoszczelności. Warto też dodać, że oznaczanie dodatkową literą nie jest obowiązkowe. Zarówno oznaczenia liter, jak i obowiązek jej podawania wynika z normy PN-EN 60529:2003. Litera ta określa stopień ochrony użytkownika przed dostępem do części niezabezpieczonych. Czyli w tym wypadku nie dotyczy to bezpośredniej ochrony sprzętu, a człowieka. Jak już wcześniej pisaliśmy, może być stosowana opcjonalnie. Producenci bardzo chętnie korzystają z ujawniania tej ochrony, ponieważ jest ona wartością dodaną urządzenia. Wynika to również z faktu, że ochrona użytkowania przed dostępem do niebezpiecznych części urządzenia jest wyższa, niż wskazuje na to oznaczenie pierwszej cyfry charakterystycznej. Wyróżniamy 4 litery dodatkowe. Pierwsza z nich to litera A, która wskazuje na ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni. Litera B dotyczy tego samego dostępu, ale już palcem, Z kolei litera C narzędziem, a litera D drutem.

Warto dodać, że niejednokrotnie oznaczona jest ochrona wyłącznie przed dostępem do części niebezpiecznych. W takim wypadku pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest wielką literą X.


Specjalna litera uzupełniająca – co oznacza?


W oznaczeniach określających stopnie ochrony IP spotykana jest również tak zwana litera uzupełniająca, która umiejscowiona jest na końcu oznaczenia, po skrócie IP, pierwszej i drugiej cyfrze charakterystycznej oraz dodatkowej literze. Stosowanie tego oznaczenia nie jest obowiązkowe i w zasadzie nie dotyczy mobilnych urządzeń typu smartfony, tablety czy inne. Niemniej podawanie tych oznaczeń jest dla producenta ważną wartością dodaną wpływającą na komfort użytkowania urządzenia, a tym samym zainteresowanie nim potencjalnych nabywców. Wśród liter uzupełniających wyróżniamy 4, którymi są litery: H, M, S oraz litera W. Litera H oznacza aparat wysokiego napięcia. Litera H wskazuje wykonane na urządzeniu badania, które wykazały szkodliwe działanie wnikającej do niego wody, podczas gdy jego ruchome elementy i podzespoły są w ruchu. Z kolei litera S dotyczy tego samego szkodliwego działania wody, podczas gdy podzespoły są nieruchome. Sprzęty oznaczone w systemie IP uzupełniającą literą W nadają się do użytkowania i pracy w określonych przed producenta warunkach pogodowych przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowych środków ochronnych i zabiegów konserwacyjnych.


Powrót

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756