Loading

Podmioty wchodzące w skład Grupy Media Expert

 • TERG S.A. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 767-10-04-218, REGON: 570217011, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 40.618.750 złotych.
 • ME M01 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714109, REGON: 570217011, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 427063, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M02 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714049, REGON: 384099558, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798323, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M03 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714055, REGON: 384099564, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798325, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M04 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714061, REGON: 384099601, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798326, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M05 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714115, REGON: 384110099, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798899, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M06 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714026, REGON: 384099535, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798327, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M07 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671713943, REGON: 384057459, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 797868, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M08 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 8132199474, REGON: 690457914, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 108761, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M09 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714032, REGON: 384099417, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798328, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M10 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671713995, REGON: 384099268, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798330, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M11 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671713972, REGON: 384091083, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 797960, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.
 • ME M12 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 7671714003, REGON: 384099386, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798331, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.


Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym w przypadku podmiotów wchodzących w skład Grupy Media Expert jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, https://poznan.wiih.gov.pl.  

Ponadto Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756