Ubezpieczenia „Gwarancja Plus”*

Dostępne warianty „Gwarancja Plus” pozwolą dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb .

 

UBEZPIECZENIE „Gwarancja PLUS”

Dzięki ubezpieczeniu „Gwarancja PLUS” możesz zapewnić sobie dodatkowe bezpieczeństwo zakupionego sprzętu niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta na zakupiony sprzęt, a także zapewnić sobie komfort użytkowania i oszczędność w przypadku awarii po upłynięciu czasu gwarancji producenta.

 

UBEZPIECZENIE „Gwarancja PLUS PEŁNA OCHRONA”

Umożliwiamy także zakup ubezpieczenia „Gwarancja PLUS PEŁNA OCHRONA”, która oprócz standardowego zakresu „Gwarancja PLUS” obejmuje również przypadkowe uszkodzenia sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przepięcia prądu w sieci energetycznej, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

 1. Bezpłatne naprawy lub wymiana sprzętu na nowy w razie:
  1) awarii (warianty: „Gwarancja Plus” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”),
  2) przypadkowych uszkodzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenie” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”),
  3) przypadkowych uszkodzeń w wyniku przepięcia prądu w sieci energetycznej (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenie” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”)
  4) kradzieży z włamaniem lub rabunku sprzętu (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenie” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”)
 2. Wygoda – zgłaszanie szkody przez telefon, domowa wizyta specjalisty przy sprzęcie powyżej 10 kg i sprzęcie w zabudowie.
 3. Oszczędność pieniędzy – jedna naprawa kosztuje z reguły więcej niż ubezpieczenia „Gwarancja Plus”.

 

DOSTĘPNE WARIANTY OCHRONY

„GWARANCJA PLUS” - - obejmuje wszystkie uszkodzenia funkcjonalne sprzętu, uszkodzenia wewnętrzne, wady fabryczne, które mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania. Chroni przed awariami sprzętu i działa po upływie gwarancji producenta i odpowiedzialności sprzedawcy przez nawet 3 dodatkowe lata.

 

„GWARANCJA PLUS PEŁNA OCHRONA” – obejmuje zarówno wszystkie uszkodzenia funkcjonalne, uszkodzenia wewnętrzne, wady fabryczne, jak i jest rozszerzona również o ochronę od przypadkowego uszkodzenia sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje także ochronę sprzętu, który mógłby ulec uszkodzeniu w wyniku przepięcia prądu (takich uszkodzeń nie uwzględnia gwarancja producenta) oraz kradzieży z włamaniem lub rozboju.

 

Bezpłatne wymiany sprzętu
Korzystając z „Gwarancji Plus” Klient nie ponosi kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu nawet przez 5 lat.
Przypadkowe uszkodzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku np. przypadkowe
Porysowanie ekranu LCD przez dziecko, zapiaszczenie kamery lub aparatu fotograficznego, zalanie klawiatury.
Wymiana sprzętu na nowy
W przypadku awarii, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Klient otrzymuje nowy sprzęt o takich samych lub porównywalnych parametrach technicznych.
Przepięcie (zwarcie) prądu, np.
Uszkodzenie matrycy LCD w laptopie lub telewizorze spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.
Niska cena polisy
Koszt polisy jest dużo niższy niż koszty zakupu nowego sprzętu lub drogiej naprawy w wyspecjalizowanym serwisie.
Kradzież z włamaniem lub rabunek sprzętu
Wystarczy zgłosić zdarzenie na policję oraz zadzwonić pod numer podany w Polisie.


Pełny zakres umowy znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia tutaj.

Pytania i odpowiedzi

Rozwiń wszystkie
Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie „GWARANCJA PLUS”?
 • bezpłatna naprawa w przypadku awarii urządzenia;
 • wymiana sprzętu na nowy w przypadku braku możliwości wykonania naprawy;
 • bezpieczeństwo użytkowania sprzętu nawet do 5 lat;
 • oszczędność czasu i wygoda – wystarczy 1 telefon, naprawę zorganizuje Ubezpieczyciel;
 • niski koszt ochrony w stosunku do samodzielnie ponoszonych kosztów naprawy sprzętu;
 • gwarancja szybkości i skuteczności wykonanych napraw.
Jakie są warianty ubezpieczenia „GWARANCJA PLUS”?
 • „Gwarancja Plus” - chroni ubezpieczony sprzęt w zakresie awarii sprzętu.
 • „Przypadkowe Uszkodzenia” – chroni ubezpieczony sprzęt w zakresie przepięcia prądu, kradzieży z włamaniem lub rabunku, nieszczęśliwego wypadku i rozmrożenia żywności w sprzęcie chłodniczym.
 • „Gwarancja Plus Pełna Ochrona” – zakresem obejmuje awarie sprzętu, uszkodzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz przepięcia prądu, a także utratę sprzętu na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku i rozmrożenie żywności w sprzęcie chłodniczym.
 • „Przypadkowe Uszkodzenia Ekranu” - ochrona ekranu urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, nawigacje). Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu wyłącznie ekranu sprzętu na skutek nieumyślnego uszkodzenia.
Jakich przypadków nie obejmuje ubezpieczenie „GWARANCJA PLUS”?

Ubezpieczenie „Gwarancja Plus” zapewnia szeroką ochronę, aby móc w pełni cieszyć się nowym sprzętem.

Jednak są sytuacje, w których ubezpieczenie „Gwarancja Plus” nie ma zastosowania np.:

 • uszkodzenie sprzętu podczas transportu z naszego sklepu do miejsca zamieszkania Klienta;
 • ochrona nie obejmuje elementów sprzętu podlegających naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją sprzętu, np. baterii, bezpieczników czy lamp;
 • przy wystąpieniu korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu;
 • dla usterek związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi sprzętu.
Jaki jest koszt ubezpieczenia „GWARANCJI PLUS”?

Cena ubezpieczenia uzależniona jest od wartości sprzętu oraz wybranego wariantu i czasu ochrony.

W jakim czasie mogę nabyć ubezpieczenie „GWARANCJI PLUS”?
 • W dniu zakupu sprzętu („Gwarancja Plus Pełna Ochrona”, „Gwarancja Plus”, „Przypadkowe uszkodzenia Ekrany”)
 • W terminie 60 dni od dnia zakupu sprzętu (tylko „Gwarancja Plus”)
W jaki sposób zgłosić szkodę?

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na polisie lub zarejestrować zgłoszenie na stronie szkody.org.

Do zgłoszenia szkody potrzebny jest numer dokumentu ubezpieczenia (polisy).

W jakich przypadkach następuje wymiana sprzętu na nowy?
 • Jeśli naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie;
 • Jeśli naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych;
 • Jeśli wartość ubezpieczonego sprzętu nie przekracza 300 zł;
 • Jeśli zostaje uznana odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Czy jest możliwość odstąpienia od zakupu ubezpieczenia „GWARANCJI PLUS”?

Tak, odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku, którym polisa została zawarta przez przedsiębiorcę – w terminie 7 dni.

* produkt ubezpieczeniowy „Gwarancja Plus” nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577 – 581 k.c, ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne w rozumieniu art. 556 – 576 k.c.

« powrót