Centrum informacyjne

Centrum informacyjne

Zasady przetwarzania danych call center

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ CALL CENTER PRZEZ
GRUPĘ MEDIA EXPERT

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z rozmowami telefonicznymi w naszym call center.

 1. KIM JESTEŚMY?
  1. Administratorem Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Media Expert (współadministratorzy). Grupę Media Expert tworzą spółki odpowiedzialne za prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem serwisu pod marką „Mediaexpert.pl” i dostawę towarów na terytorium Polski. Są to:
   1. TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON 570217011, NIP: 7671004218, KRS 0000427063 (właściciel serwisu www.mediaexpert.pl; dalej: serwis)
   2. ME S903 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 690457914, NIP: 8132199474, KRS 0000108761
   3. ME S001 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364826850, NIP: 5252665026, KRS 0000625108
   4. ME S004 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364979737, NIP: 5252669484, KRS 0000628034
   5. ME S010 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364870325, NIP: 5252666149, KRS 0000625817
   6. ME S013 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364860108, NIP: 5252665730, KRS 0000625747
   7. ME S033 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364765858, NIP: 5252663205, KRS 0000624333,
   8. ME S057 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364818052, NIP: 5252664742, KRS 0000625083
   9. ME S208 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364808007, NIP: 5252664009, KRS 0000624943
   10. ME S223 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 365025170, NIP: 5252670470, KRS 0000629145
   11. ME S243 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364809610, NIP: 5252664021, KRS 0000624979
   12. ME S484 Sp. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364853083, NIP: 5252665434, KRS 0000625902
  2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres dok@me.pl lub prześlesz list na adres: „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”. Kontakt z nami jest łatwy, ponieważ Grupa Media Expert wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
  3. Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Dlatego, aby ją dodatkowo wzmocnić, powołaliśmy w Grupie Media Expert osobę odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Adres kontaktowy do Inspektora to: inspektor@me.pl.
 2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Twoje dane osobowe zbieramy od Ciebie. Dzięki temu, że podajesz nam swoje dane w związku z prowadzoną rozmową telefoniczną, możemy udzielić Ci pomocy w sprawie, w której do nas dzwonisz (np. przyjąć zamówienie).
  2. W sytuacji, gdy my dzwonimy pierwsi do Ciebie, Twoje dane uzyskaliśmy wcześniej przy okazji Twoich zakupów w naszym sklepie stacjonarnym lub internetowym, Twojej rejestracji na mediaexpert.pl, przy okazji Twojego udziału w naszej akcji promocyjnej lub przy okazji innego naszego kontaktu.
  3. Abyśmy mogli udzielić Ci pomocy w sprawie, w której do nas dzwonisz, podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. Jeśli nie podasz nam swoich danych, to niestety najczęściej nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie niektórych działań.
  4. Nie kupujemy danych, ani nie zbieramy danych z publicznie dostępnych źródeł w celu wykonywania do Ciebie handlowych połączeń telefonicznych.
 3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną rozmową telefoniczną. Może to być odpowiedź na Twoje zapytanie o nasze towary lub usługi, nasza oferta, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, obsługa w toku realizacji umowy, Twoja reklamacja, udział w akcjach promocyjnych albo inne działanie związane z naszym przedsiębiorstwem. Może to być również cel wskazany przez Ciebie w toku rozmowy.
  2. Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych.
 4. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Przetwarzamy te dane, które zdecydujesz się podać nam w toku rozmowy. Mając na uwadze, że rozmowa jest nagrywana, wszelkie informacje, które podasz nam w rozmowie znajdą się w naszych systemach. Nie będziemy prosili Ciebie o podanie danych, które nie są niezbędne dla realizacji danego działania.
 5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
  1. Jeśli sobie tego życzysz, przedstawiamy Tobie naszą ofertę dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby odpowiadać na Twoje pytania o naszą ofertę.
  2. Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi. Wywiązanie się przez nas z umowy sprzedaży oznacza również m. in. dostawę towaru do domu lub pod inny adres, a także ewentualny montaż urządzenia.
  3. Dane osobowe podane przy okazji udziału w akcjach promocyjnych przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań, które mamy wobec Ciebie i innych uczestników na podstawie regulaminu akcji.
  4. Jeżeli jesteś przedstawicielem instytucji państwowej, Twoje dane przetwarzamy w wykonaniu obowiązku prawnego albo w celu uzyskania niezbędnych informacji, związanej z przedmiotem naszej działalności.
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Dane z rozmów telefonicznych przetwarzamy przez okres ich przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy wszystkie dane pochodzące z rozmów. Jeżeli jednak zakończymy współpracę lub po prostu jej nie podejmiemy, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności ich usunięcia.
 7. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? KIEDY DZIAŁAMY W IMIENIU INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH?
  1. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:
   1. biura doradztwa prawnego, podatkowego i rachunkowego
   2. podmioty utrzymujące serwery i oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia obsługi call center oraz do zapisywania ważnych informacji
   3. nasi podwykonawcy w obszarze obsługi call center, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych.
   4. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  2. Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako tzw. procesor, który działa na zlecenie innych podmiotów. Dzięki temu możesz otrzymać dodatkowe usługi, które wzbogacają naszą ofertę i pozwalają Ci łatwiej oraz spokojniej realizować zakupy. Są to następujące przypadki:
   1. usługi ubezpieczenia sprzętu (Gwarancja Plus) – działamy w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych;
   2. zakupy na raty (kredyty konsumenckie) – działamy w imieniu banków.
 8. KIEDY PROSIMY CIĘ O ZGODĘ?
  1. W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Chcemy móc informować naszych klientów o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd.
  2. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z naszej infolinii ani zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia.
  3. Jeżeli wyraziłeś ww. zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres inspektor@me.pl lub listownie na „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.
  4. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
  5. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. JAKIE MASZ PRAWA?
  1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
   2. prawo do poprawiania danych
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   4. prawo do żądania usunięcia danych
   5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: inspektor@me.pl lub pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
 10. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?
  1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
  2. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail rezygnacja@mediaexpert.pl lub pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Powrót

Zapisz się na niskie ceny!

Zostaw nam swój e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach oraz gazetkę promocyjną

Sprzedaż dla firm i instytucji

Ubezpieczenia "Gwarancja PLUS"

Zakupy na raty przez internet

Karty podarunkowe Media Expert