Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna BERG BRGI 6424 2F

Powrót
B
3 sec
0
3 sec B
3 sec
0
3 sec B
3 sec
0
3 sec B
3 sec
0
3 sec
STOP
+
GO 3 sec
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
YTY KUCHENNEJ INDUKCYJNEJ:
BRGI 303N, BRGI 603 N
BRGI 605 F, BRGI 610 2F, BRGI 6424
BRGC301, BRGC601
YTY KUCHENNEJ CERAMICZNEJ:
2
serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urządzenia
projektowane i wykonywane z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z
pewnośc stanowić część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa
domowego.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia,
wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa
wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionej płyty kuchennej
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych
w niej reguł bezpieczeństwa i użytkowania.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej firmy.
Szanowni Państwo,
SPIS TREŚCI
Sekcja 1. Wprowadzenie.
Sekcja 2. Bezpieczeństwo.
Sekcja 3. Opis urządzenia.
Sekcja 4. Obsługa urządzenia.
Sekcja 5. Instalacja.
Sekcja 6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Sekcja 7. Utrzymanie i konserwacja.
SEKCJA 1. Wprowadzenie
SEKCJA 2. Bezpieczeństwo
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed instalacją lub użyciem
urządzenia. Wskazane jest, aby zachować dokument zakupu i instrukcję montażu
tego produktu w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. W zestawie
znajduje się kilka ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w uzupełnieniu
do wytycznych i zaleceń, które pozwolą Państwu w pełni wykorzystać wszystkie
dostępne funkcje.
To wysokiej jakości urządzenie zostało przetestowane i certyfikowane aby spełnić
wszystkie obowiązujące normy elektryczne i zasady bezpieczeństwa.
Urządzenie to musi być zainstalowane i podłączone zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Należy bezwzględnie wymagać od instalatora
podpisu i wpisania nr uprawnień na końcu tej instrukcji w karcie
gwarancyjnej!
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, nie należy go używać,
należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą, a z przewoźnikiem należy
spisać protokół odchyleń.
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Należy przeczytać te informacje przed
użyciem płyty kuchennej.
Instalacja
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji płyty należy odłączyć
urządzenie od sieci zasilającej
Konieczne i bezwzględnie obowiązkowe jest podłączenie urządzenia do
prawidłowego uziemienia.
Pod płytą powinna bzachowana szczelina na swobodna wentylację.
Nie należy umieszczać szuflady ze sztućcami bezpośrednio pod płytą. Sztućce pod
płytą mogą spowodować spięcie, gdy źle ułożone dostaną się do wentylatora płyty.
Zmiany w domowej instalacji elektrycznej muszą być wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub
śmierć.
Obsługa i konserwacja
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Nie gotować na amanej lub kniętej płycie. Jeśli na powierzchni yty
stwierdzono pęknięcie, należy wyłączyć natychmiast urządzenie z sieci zasilającej
(wyłącznik/bezpiecznik w rozdzielni) i skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem.
Odłącz ytę kuchenną od zasilania sieciowego przed czyszczeniem lub
konserwacją.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub
śmierć. 5
Zagrożenie dla zdrowia
To urządzenie jest zgodne z wszystkimi standardami bezpieczeństwa
elektromagnetycznego.
Niebezpieczeństwo związane z gorącą powierzchnią
Podczas użytkowania, robocze części tego urządzenia nagrzewają się do tego
stopnia, że mogą spowodować oparzenia.
Do chwili całkowitego ostygnięcia szkła płyty należny chronić części ciała, ubranie
lub jakikolwiek inne rzeczy poza odpowiednimi naczyniami kuchennymi przed
dotykaniem powierzchni.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywki nie powinny być
umieszczane na powierzchni płyty, ponieważ mogą się niebezpiecznie nagrzać.
Trzymaj dzieci z dala.
Uchwyty garnków mogą być gorące w dotyku. Sprawdź czy uchwyt rondla/patelni
nie wystaje ponad inne strefy grzewcze, które są włączone. Ustawiaj tak naczynia,
aby ich uchwyty nie były łatwo dostępne dla dzieci.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować ciężkie poparzenia.
Niebezpieczeństwo pocięcia się
Po zdjęciu nakładki skrobaka kuchennego ostrze jest niebezpieczne. Należy
użytkować skrobak z najwyższą starannością i zawsze przechowywać w sposób
bezpieczny, poza zasięgiem dzieci.
Niezastosowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas gotowania. Rozlana
zawartość naczynia może spowodować zadymienie, a tłuszcz może się zapalić.
Nigdy nie należy używać płyty indukcyjnej jako powierzchni roboczej lub do
przechowywania.
Nigdy nie naly pozostawiać żadnych przedmiotów lub przyrządów na
urządzeniu.
Nigdy nie należy używać urządzenia do ogrzewania lub ogrzewania
pomieszczenia. 6
Po użyciu należy zawsze wyłączyć pola grzejne i płytę kuchenną, jak opisano w
niniejszej instrukcji (czyli za pomocą dotykowych elementów sterujących).
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub siedzieć, stać lub
wspinać się na nim.
Nie przechowywać interesujących dla dzieci rzeczy/zabawek w szafkach nad
urządzeniem. Wspinające się dzieci nad płytą grzejną mogą zostać poważnie
ranne.
• Nie pozostawiać dzieci samych lub bez opieki w miejscu, gdzie urządzenie jest w
użyciu.
Należy zapewnić aby dzieci lub osoby niepełnosprawne, z ograniczoną zdolnością
manualną czy intelektualną, korzystały z urządzenia pod nadzorem
odpowiedzialnego i kompetentnego człowieka. Instruktor powinien upewnić się,
że korzystanie z urządzenia odbywa się bez zagrożenia dla nich lub ich otoczenia.
Nie należy naprawiać lub wymieniać jakiejkolwiek części urządzenia, chyba że jest
to wyraźnie zalecane w instrukcji. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być
wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Nie należy używać urządzeń czyszczących parą do czyszczenia płyty kuchennej.
Nie należy umieszczać lub upuszczać ciężkich przedmiotów na płytę.
Nie stój na płycie.
Nie używać patelni z postrzępionymi krawędziami, jak i nie przeciągać patelni po
powierzchni szkła płyty, ponieważ może to porysować szybę.
Nie należy używać bek lub innych agresywnych środków ściernych do
czyszczenia płyty, ponieważ mogą one porysować szkło.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami w
celu uniknięcia zagrożenia. 7
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do używania wyłącznie do zwykłego
gotowania i smażenia w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do
zastosowań komercyjnych lub przemysłowych.
UWAGA: Urządzenie i jego robocze części nagrzewają się podczas
użytkowania.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć dotykania elementów grzejnych. Dzieci
poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba, że pod
stałym nadzorem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756