Znaleziono w kategoriach:
Nawilżacz GÖTZE & JENSEN AH201KG ultradźwiękowy pojemność 5L jonizacja higrostat

Instrukcja obsługi Nawilżacz GÖTZE & JENSEN AH201KG ultradźwiękowy pojemność 5L jonizacja higrostat

Powrót
NAWILŻACZ
POWIETRZA
AH201KG
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i
bezwzględnie jej przestrzegać.
2.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
4.
Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego. Nie używaj
urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
5.
Przed pierwszym uruchomieniem należy zdjąć wszystkie folie ochronne
i zabezpieczające.
6.
Urządzenie należy podłączyć do napięcia prądu podanego na tabliczce
znamionowej.
7.
Nie podłączaj, odłączaj wtyczki przewodu z gniazda sieciowego mokrymi dłońmi.
8. Nie wolno włączać urządzenia z pustym zbiornikiem na wodę. Należy
najpierw napełnić zbiornik wodą.
9.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno
znajdować się poza zasięgiem dzieci.
10. Przed demontażem, montażem, czyszczeniem, przesunięciem, zmianą
miejsca pracy urządzenia, uzupełnianiem wody w zbiorniku, należy
odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Urządzenie powinno
być przenoszone w pozycji pionowej z nałożoną pokrywą.
11. Urządzenie nie powinno pracować w pobliżu urządzeń grzewczych np.
płyta kuchenna, piekarnik, grzejnik itp.
12.
Chroń przewód przyłączeniowy, nie powinien on dotykać żadnych
gorących powierzchni.
13.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda chwyć za wtyczkę, nie chwytaj za przewód.
14.
Urządzenie nie powinno pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
4
15.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
16. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne,
nadmierne nasłonecznienie i wilgoć.
17.
Urządzenie powinno stać na stabilnym i suchym podłożu w pozycji pionowej.
18.
Do zbiornika z wodą nie wolno wlewać olejków eterycznych, zapachowych.
19. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
20.
Nigdy nie dotykaj wody w komorze podstawy i jej elementów, gdy
urządzenie jest podłączone do prądu.
21.
Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
22.
Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności powietrza może sprzyjać
rozwojowi szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów.
23.
Nie dopuszczać do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół
nawilżacza. Jeżeli dojdzie do zawilgocenia, należy zmniejszyć moc
nawilżania. Jeśli nie można zmniejszyć mocy nawilżania, należy używać
urządzenia z przerwami w działaniu.
24.
Nie dopuszczać do namaczania materiałów chłonnych wokół nawilżacza,
takich jak dywany, zasłony, obrusy.
25.
Należy wyłączyć i odłączyć od zasilania urządzenie podczas napełniania
i czyszczenia zbiornika.
26.
Nie należy pozostawiać wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest
ywane. Przed przechowywaniem lub kolejnym użyciem należy usunąć
wodę z nawilżacza i go wyczyścić.
2 7. 72 h
Należy opróżniać zbiornik z wody i wymieniać wodę co trzeci
dzień. Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy go przepłukać
świeżą wodą z kranu i wyczyścić zgodnie z zaleceniami z instrukcji
5
obsługi. Neleży usunąć kamień, osady lub błonę, która utworzyła się
na bokach zbiornika lub powierzchniach wewnętrznych urządzenia
następnie należy wytrzeć wszystkie powierzchnie do sucha.
28. Należy regularnie wymieniać lub czyścić filtr wody, zgodnie z za-
leceniami z instrukcji obsługi.
OSTRZEŻENIE: GDY WODA NIE JEST WYMIENIANA, A ZBIORNIK NIE JEST
CZYSZCZONY PRAWIDŁOWO CO 3 DNI, W WODZIE I NA ELEMENTACH
URZĄDZENIA, KTÓRE MAJĄ Z NIĄ KONTAKT, MOGĄ NAMNAŻAĆ SIĘ
MIKROORGANIZMY, A NASTĘPNIE BYĆ ROZPYLANE W POWIETRZU CO
POWODUJE BARDZO POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model: AH201KG
Zasilanie [V]/Hz: 220-240V~, 50/60Hz
Moc [W]: 27
Pojemność [l]: 5
Wylot mgły [ml/h]: do 300 +/- 20%
Głośność [dB]: 35

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756