Znaleziono w kategoriach:
Kuchnia GORENJE MEKIS610I ExtraSteam 3 Programy parowe

Instrukcja obsługi Kuchnia GORENJE MEKIS610I ExtraSteam 3 Programy parowe

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
WOLNOSTOJĄCEJ
KUCHENKI
INDUKCYJNEJ
www.gorenje.comwww.gorenje.com
859371_pl.indd 1859371_pl.indd 1 29. 03. 2021 09:47:4229. 03. 2021 09:47:42
Dziękujemy za Państwa
zaufanie i zakup naszego urządzenia.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z
niniejszego produktu, w załączeniu
przekazujemy szczegółową instrukcję
obsługi. Podane w niej wskazówki
powinny umożliwić Państwu możliwie
jak najszybsze zaznajomienie się ze
swoim nowym urządzeniem.
Proszę upewnić się, że
otrzymaliście Państwo urządzenie
w stanie nieuszkodzonym. W razie
stwierdzenia powstania szkód w
transporcie proszę skontaktować
się z punktem sprzedaży, w którym
urządzenie zostało zakupione, lub
regionalnym dystrybutorem, który
dostarczył urządzenie. Numer
telefonu można znaleźć na fakturze
lub na dokumencie dostawy.
Instrukcje instalacji i podłączenia są
dostarczane na oddzielnej kartce.
Instrukcja jest także dostępna na
naszej stronie internetowej:
http://www.gorenje.com
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
859371_pl.indd 2859371_pl.indd 2 29. 03. 2021 09:47:5629. 03. 2021 09:47:56
3
859371
SPIS TREŚCI
WPROWADZE-
NIE
ZASADY
KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA
KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
8 Przed podłączeniem urządzenia
9 WOLNOSTOJĄCA KUCHENKA INDUKCYJNA
9 Dane urządzenia – tabliczka znamionowa (w zależności od modelu)
13 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA
13 PŁYTA KUCHENNA (w zależności od modelu)
14 Szklano-ceramiczna powierzchnia grzewcza
14 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
17 Panel sterowania
18 Włączanie płyty
18 Włączanie stref grzejnych
20 Funkcje programatora czasowego
21 Wyłączanie strefy grzejnej
22 Wyłączanie całej płyty grzejnej
24 PIEKARNIK
24 Panel sterowania (w zależności od modelu)
24 Włączanie i ustawienia
24 Ustawianie zegara
25 Wybór systemu pieczenia (w zależności od modelu)
27 Ustawianie temperatury pieczenia
27 Funkcje programatora czasowego
29 Wybór dodatkowych funkcji/dodatków
31 Uruchamianie procesu pieczenia
31 Wyłączanie piekarnika
32 OPISY SYSTEMÓW (TRYBÓW PIECZENIA) I TABELE PIECZENIA
52 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
53 Czyszczenie konwencjonalnego piekarnika
53 Czyszczenie powierzchni ze szkła ceramicznego
55 Czyszczenie piekarnika przy użyciu funkcji aqua clean
56 Wyjmowanie i czyszczenie wyciąganych prowadnic drucianych i
teleskopowych
57 Czyszczenie i zakładanie wkładek katalitycznych
58 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
61 Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika
63 Wymiana żarówki
64 TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK
67 UTYLIZACJA INNE
859371_pl.indd 3859371_pl.indd 3 29. 03. 2021 09:47:5629. 03. 2021 09:47:56
4
859371
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I
ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu
8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub
braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy jedynie pod
nadzorem i po odbyciu szkolenia w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzenia oraz zrozumieniu wiążących się z
nią zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą czyścić ani pielęgnować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego odsłonięte części mogą
się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę
uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w
wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub
je przez cały czas nadzorować.
OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w
czasie używania bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do
piekarnika dzieci.
Urządzenie w czasie eksploatacji bardzo się nagrzewa.
Uważać, by nie dotknąć grzałek piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na
powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych przedmiotów.
859371_pl.indd 4859371_pl.indd 4 29. 03. 2021 09:47:5629. 03. 2021 09:47:56
5
859371
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą,
lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
OSTROŻNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru.
Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany
przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z
prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
OSTROŻNIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
gotowania. Nie można wykorzystywać go do innych celów,
np. do ogrzewania pomieszczenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za
pośrednictwem zewnętrznych czasomierzy lub specjalnych
układów sterowania.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon kuchenki
zaprojektowanych lub wskazanych jako odpowiednie
w instrukcji obsługi przez jej producenta lub też osłon
wbudowanych w kuchenkę. Stosowanie nieodpowiednich
osłon może prowadzić do wypadków.
OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć
urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem
elektrycznym.
859371_pl.indd 5859371_pl.indd 5 29. 03. 2021 09:47:5629. 03. 2021 09:47:56

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756