Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE DGC 7450 Elektryczny parowy Biały A+

Powrót
Instrukcja użytkowania imontażu
Piekarnik parowy
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 109 690
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 7
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 18
Przegląd ............................................................................................................. 19
Elementy sterowania......................................................................................... 20
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 21
Wyświetlacz......................................................................................................... 21
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 21
Symbole .............................................................................................................. 23
Zasady obsługi................................................................................................... 24
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 24
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 24
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 24
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 24
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 25
Wprowadzanie liter.............................................................................................. 25
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 25
Zasysanie wody................................................................................................... 26
Wyposażenie...................................................................................................... 27
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 27
Zakres dostawy................................................................................................... 27
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 27
Zabezpieczenia ................................................................................................... 32
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 33
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 34
Miele@home........................................................................................................ 34
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 35
Pierwsze nagrzewanie piekarnika parowego iprzepłukiwanie systemu wytwa-
rzania pary........................................................................................................... 36
Ustawienia.......................................................................................................... 38
Przegląd ustawień ............................................................................................... 38
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 40
Język................................................................................................................ 40
Godzina ............................................................................................................... 40
Data..................................................................................................................... 40
Oświetlenie.......................................................................................................... 41
Wyświetlacz......................................................................................................... 41
Głośność ............................................................................................................. 41
Jednostki............................................................................................................. 42
Spis treści
3
Booster................................................................................................................ 42
Szybkie schładzanie............................................................................................ 42
Utrzymywanie ciepła ........................................................................................... 43
Temperatury proponowane ................................................................................. 43
Przedłużenie pracy wentylatora........................................................................... 43
Twardość wody ................................................................................................... 44
Wysokość n.p.m.................................................................................................. 46
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 46
Miele@home........................................................................................................ 47
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 48
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 48
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 48
Wersja oprogramowania...................................................................................... 49
Handel ................................................................................................................. 49
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 49
Minutnik.............................................................................................................. 50
Menu główne i podmenu .................................................................................. 52
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 54
Obsługa .............................................................................................................. 56
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 57
Zmiana temperatury ....................................................................................... 58
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 58
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 59
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 59
Przerywanie procesu przyrządzania.................................................................... 59
Wstrzymywanie procesu wprogramie Gotowanie na parze........................ 60
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 61
Booster........................................................................................................... 61
Rozgrzewanie ................................................................................................. 62
Szybkie schładzanie............................................................................................ 63
Utrzymywanie ciepła ........................................................................................... 63
Crisp function...................................................................................................... 64
Gotowanie na parze .......................................................................................... 65
Korzystanie zGotowanie na parze............................................................... 65
Produkty głęboko mrożone ............................................................................ 66
Gotowanie z płynem....................................................................................... 66
Spis treści
4
Wskazówki dotyczące tabel gotowania .............................................................. 66
Poziom............................................................................................................ 66
Temperatura ................................................................................................... 66
Czas trwania................................................................................................... 66
Warzywa.............................................................................................................. 66
Ryby .................................................................................................................... 67
Mięso................................................................................................................... 68
Ryż....................................................................................................................... 69
Zboża................................................................................................................... 69
Wyroby mączne................................................................................................... 69
Owoce ................................................................................................................. 69
Pieczenie Plus.................................................................................................... 70
Korzystanie zPieczenie Plus........................................................................ 70
Programy automatyczne................................................................................... 72
Kategorie ............................................................................................................. 72
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 72
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 73
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 74
Rozmrażanie........................................................................................................ 74
Suszenie .............................................................................................................. 75
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 76
Utrzymywanie ciepła ........................................................................................... 76
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 77
Pasteryzacja ........................................................................................................ 78
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 80
Programy własne............................................................................................... 81
Pieczenie wypieków.......................................................................................... 84
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 84
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 84
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 85
Pieczenie mięs................................................................................................... 86
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 86
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 87
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 88
Spis treści
5
Grillowanie ......................................................................................................... 89
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 89
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 89
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 90
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 91
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 91
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 92
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 93
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 94
Czyszczenie ścianki tylnej z emalią katalityczną................................................. 94
Usuwanie zabrudzeń z przypraw, cukru itp.................................................... 94
Usuwanie zabrudzeń zoleju itłuszczu........................................................... 95
Czyszczenie sufitu komory gotowania ................................................................ 95
Odparowanie wody resztkowej ........................................................................... 96
Konserwacja........................................................................................................ 98
Namaczanie.................................................................................................... 98
Suszenie ......................................................................................................... 98
Odkamienianie................................................................................................ 99
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 102
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 103
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 105
Demontaż prowadnic bocznych zwysuwami FlexiClip ...................................... 106
Demontaż ścianki tylnej....................................................................................... 107
Co robić, gdy...................................................................................................... 108
Serwis................................................................................................................. 113
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 113
Gwarancja ........................................................................................................... 113
Instalacja............................................................................................................ 114
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 114
Zabudowa wszafce stojącej lub wszafce podblatowej................................ 114
Widok zboku.................................................................................................. 115
Przyłącza iwentylacja .................................................................................... 116
Zabudowa piekarnika parowego......................................................................... 117
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 118

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756