Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7260 B Elektryczny Stal nierdzewna A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 096 180
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 27
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 27
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 28
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 28
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 29
Ustawienia.......................................................................................................... 30
Przegląd ustawień ............................................................................................... 30
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 31
Język................................................................................................................ 31
Godzina ............................................................................................................... 31
Oświetlenie.......................................................................................................... 32
Wyświetlacz......................................................................................................... 32
Głośność ............................................................................................................. 32
Jednostki............................................................................................................. 33
Booster................................................................................................................ 33
Temp. proponowane ........................................................................................... 33
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 33
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 34
Wersja oprogramowania...................................................................................... 34
Handel ................................................................................................................. 34
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 34
Minutnik.............................................................................................................. 35
Menu główne i podmenu .................................................................................. 36
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 37
Spis treści
3
Obsługa .............................................................................................................. 39
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 39
Zmiana temperatury ....................................................................................... 39
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 40
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 40
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 41
Przerywanie procesu .......................................................................................... 41
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 41
Booster........................................................................................................... 42
Programy automatyczne................................................................................... 43
Kategorie ............................................................................................................. 43
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 43
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 43
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 44
Rozmrażanie........................................................................................................ 44
Pasteryzacja ........................................................................................................ 45
Suszenie .............................................................................................................. 47
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 48
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 49
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 49
Pieczenie wypieków.......................................................................................... 50
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 50
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 50
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 51
Pieczenie mięs................................................................................................... 52
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 52
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 52
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 53
Grillowanie ......................................................................................................... 54
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 54
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 54
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 55
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 56
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 56
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 57
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 57
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 58
Czyszczenie ścianki tylnej z emalią katalityczną................................................. 59
Usuwanie zabrudzeń z przypraw, cukru itp.................................................... 59
Usuwanie zabrudzeń z oleju i tłuszczu........................................................... 59
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 60
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 61
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 63
Spis treści
4
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 64
Demontaż ścianki tylnej....................................................................................... 64
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 65
Co robić, gdy...................................................................................................... 66
Serwis................................................................................................................. 70
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 70
Gwarancja ........................................................................................................... 70
Instalacja............................................................................................................ 71
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 71
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 71
Widok z boku.................................................................................................. 72
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 73
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 74
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 75
Tabele ustawień................................................................................................. 76
Ciasto ucierane.................................................................................................... 76
Ciasto zagniatane................................................................................................ 77
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 78
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 79
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 79
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 80
Pikantne przekąski .............................................................................................. 81
Wołowina............................................................................................................. 82
Cielęcina.............................................................................................................. 83
Wieprzowina........................................................................................................ 84
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 85
Drób, ryby............................................................................................................ 86
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 87
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 87
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 88
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 88
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w sta-
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane
przy korzystaniu z niego.
Osobom tym wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy,
gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą
bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być wstanie rozpoznać
izrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756