Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna OPTIMUM PK-2305

Powrót
Ceramiczna kuchenka elektryczna
PK-2305
PL Instrukcjaobsługi ......................................................... 6
UK OperatingInstructions .................................................... 10
2
KARTA GWARANCYJNA
NR..............
Ważnawrazzdowodemzakupu
Sprzętprzeznaczonywyłączniedoużytkudomowego
Nazwa sprzętu: Ceramicznakuchenkaelektryczna
Typ, model: PK-2305
Nr fabryczny: .....................................................................................
Data sprzedaży: .................................................................................
Rachunek nr: .....................................................................................
.................................................
pieczątka i podpis sprzedawcy
PK2305_IM_201_07112017
IMPORTER / DYSTRYBUTOR:
Expo-service Sp. z o.o.
00-710Warszawa,Al.Witosa31/22,Polska
tel.+48257591881,fax+48257591885
AGD@expo-service.com.pl
www.optimum.hoho.pl
Adres do korespondencji:
Expo-serviceSp.zo.o.
05-300MińskMazowiecki
ul.Grobelnego4
SERWIS ARCONET
ul.Grobelnego4
05-300MIŃSKMAZOWIECKI
tel.+4822100-59-65,INFOLINIA:0801-44-33-22
LISTAPUNKTÓWSERWISOWYCH:www.arconet.pl