Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Słuchawki douszne PHILIPS TAT2236GR/00 Zielony

Powrót
Seria 2000
Słuchawki
TAT2236
Podręcznik użytkownika
Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support
1 Ważne informacje na temat
bezpieczeństwa 2
Bezpieczeństwo słuchu 2
Ogólne informacje 2
2 Słuchawki True Wireless 3
Zawartość opakowania 3
Inne urządzenia 3
Ogólne informacje na temat
słuchawek Bluetooth
True Wireless 4
3 Rozpoczynanie 5
Ładowanie akumulatora 5
Pierwsze parowanie słuchawek z
urządzeniem Bluetooth 5
Parowanie słuchawek z kolejnym
urządzeniem Bluetooth 6
4 Korzystanie ze słuchawek 7
Łączenie słuchawek z
urządzeniem Bluetooth 7
Włączanie/wyłączanie 7
Zarządzanie połączeniami
i muzyką 7
Stan wskaźnika LED 8
Asystent głosowy 8
5 Przywracanie ustawień
fabrycznych słuchawek 9
6 Dane techniczne 10
7 Informacja 11
Deklaracja zgodności 11
Utylizacja starego produktu i
akumulatora 11
Demontaż zintegrowanego
akumulatora 11
Zgodność z dyrektywą dotyczącą
oddziaływania pól
elektromagnetycznych (EMF) 12
Informacje dotyczące środowiska 12
Informacja o zgodności 12
8 Znaki handlowe 14
9 Często zadawane pytania 15
Spis treści
PL 1
1 Ważne infor-
macje na
temat bezpie-
czeństwa
Bezpieczeństwo słuchu
Niebezpieczeństwo
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ogranicz
czas korzystania ze słuchawek przy wysokim
poziomie głośności i ustaw je na bezpiecznej
głośności. Im wyższy poziom głośności, tym
krótszy bezpieczny czas słuchania.
Pamiętaj o przestrzeganiu poniższych
wytycznych podczas korzystania ze
słuchawek.
Należy słuchać muzyki przy rozsądnej
głośności przez umiarkowany czas.
Należy uważać, aby nie podnosić
stale głośności w miarę
dostosowywania się słuchu.
Nie wolno podnosić głośności do
poziomu, w którym nie słychać
otoczenia.
Należy zachować ostrożność lub
tymczasowo zaprzestać stosowania w
sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych.
Zbyt duże ciśnienie akustyczne ze
słuchawek dousznych i nausznych
może powodować utratę słuchu.
Korzystanie ze słuchawek przykrywa-
jących uszy podczas jazdy nie jest
zalecane, a na niektórych obszarach
może być niezgodne z prawem.
Ze względów bezpieczeństwa należy
unikać rozpraszania uwagi od muzyki
lub rozmów telefonicznych podczas
jazdy w ruchu ulicznym lub w innych
potencjalnie niebezpiecznych
środowiskach.
Informacje ogólne
W celu uniknięcia uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania:
Przestroga
Nie wolno narażać słuchawek na działanie
znacznego ciepła.
Nie wolno upuszczać słuchawek.
Nie wolno narażać słuchawek na kontakt z
kapiącą czy pryskającą wodą.
Nie dopuszczać do zanurzenia słuchawek w
wodzie.
Nie używać środków czyszczących
zawierających alkohol, amoniak, benzen ani
substancje ścierne.
Do czyszczenia słuchawek używaj miękkiej
szmatki (w razie konieczności) nawilżonej
minimalną ilością wody lub roztworu wody z
łagodnym mydłem.
Nie wolno narażać zintegrowanego
akumulatora na działania znacznego ciepła, tj.
światła słonecznego, ognia lub podobnych.
W przypadku nieprawidłowej wymiany
akumulatora istnieje możliwość wybuchu.
Należy wymienić tylko na taki sam lub
wnoważny typ.
Utylizacja baterii w ognisku lub piekarniku,
zmiażdżenie lub przecięcie baterii mogą
skutkować jej wybuchem.
Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej
temperaturze otoczenia może skutkować jej
wybuchem lub wyciekiem łatwopalnych
cieczy lub gazu.
Pozostawienie baterii w skrajnie niskim
ciśnieniu powietrza może skutkować jej
wybuchem lub wyciekiem łatwopalnych
cieczy lub gazu.
Informacje o obsłudze, temperaturach
przechowywania i wilgotności
Słuchawki powinny b
przechowywane w temperaturze od
-20°C (-4°F) do 50°C (122°F) (do 90%
wilgotności względnej).
Słuchawki powinny pracować w
temperaturze od 0°C (32°F) do 45°C
(113°F) (do 90% wilgotności względnej).
Żywotność baterii może być krótsza w
przypadku wysokiej lub niskiej
temperatury.
Nie wymieniaj baterii na niewłaściwy
typ, niezgodny z zasadami
bezpieczeństwa (np. niektóre baterie
litowe).
2 PL
2 Słuchawki
True Wireless
Zawartość opakowania
Słuchawki Philips True Wireless
TAT2236
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Inne urządzenia
Smartfon lub inne urządzenie mobilne
(np. notebook, PDA, adaptery
Bluetooth, odtwarzacze MP3 itp.),
które obsługuje Bluetooth i jest
kompatybilne ze słuchawkami (patrz
„Dane techniczne” na stronie 10).
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie
klientów rmy Philips! Aby w pełni
skorzystać z pomocy technicznej
oferowanej przez rmę Philips,
zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/support.
Z tymi słuchawkami True Wireless
Philips możesz:
cieszyć się wygodnymi i
bezprzewodowymi połączeniami;
cieszyć się muzyką i sterować nią
bezprzewodowo;
przełączać się pomiędzy
połączeniami i muzyką.
Przewód do ładowania USB-C
(tylko do ładowania)
Gwarancja ogólna
Ulotka dotycząca bezpieczeństwa
PL 3
Ogólne informacje na
temat słuchawek True
Wireless
Wskaźnik LED (słuchawki)
Przycisk wielofunkcyjny
Mikrofon
Wskaźnik LED (etui do ładowania)
Gniazdo ładowania USB-C
4 PL
3
1
2
4
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756