Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka AEG L8WBC61SC

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Pralko-suszarka
L8WBC61SC
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................7
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................9
4. DANE TECHNICZNE..........................................................................................10
5. INSTALACJA...................................................................................................... 10
6. WYPOSAŻENIE..................................................................................................15
7. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 16
8. POKRĘTŁO I PRZYCISKI...................................................................................18
9. PROGRAMY....................................................................................................... 21
10. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI.......................................................30
11. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................33
12. USTAWIENIA....................................................................................................33
13. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................34
14. CODZIENNA EKSPLOATACJA – PRANIE I SUSZENIE..................................40
15. CODZIENNA EKSPLOATACJA – TYLKO SUSZENIE..................................... 42
16. WŁÓKNA W TKANINACH................................................................................ 43
17. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................43
18. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 46
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................52
20. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE..................................................................57
21. OCHRONA ŚRODOWISKA..............................................................................60
My AEG Care app
www.aeg.com2