Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka AEG ABB682F1AF

Instrukcja obsługi Zamrażarka AEG ABB682F1AF

Powrót
USER
MANUAL
CS Návod k použití 2
Mraznička
PL Instrukcja obsługi 18
Zamrażarka
SK Návod na používanie 36
Mraznička
ABB682F1AF
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................9
6. TIPY A RADY......................................................................................................10
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................12
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 13
9. ZVUKY................................................................................................................ 16
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................16
11. INFORMACE PRO ZKUŠEBNY....................................................................... 17
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.aeg.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace