Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka AEG FFB62700PM

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi 2
Zmywarka
PT Manual de instruções 27
Máquina de lavar loiça
ES Manual de instrucciones 52
Lavavajillas
FFB62700PW
FFB62700PM
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS PRODUKTU................................................................................................ 6
4. PANEL STEROWANIA......................................................................................... 7
5. PROGRAMY......................................................................................................... 8
6. USTAWIENIA......................................................................................................10
7. OPCJE................................................................................................................ 13
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................14
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................15
10. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................17
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 18
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................21
13. KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU............................................................25
14. DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE..................................................25
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
www.aeg.com2