Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FD2325.4XI 144cm Srebrna Podajnik wody

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FD2325.4XI 144cm Srebrna Podajnik wody

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka / Chladnička-mraznička /
Chladnička s mrazničkou
FD2325.4XI / VD 1441 BWX
IO-REF-0552
(08/2018)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CS
NÁVOD NA OBSLUHU SK
- 2 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 6
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 9
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 9
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 9
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 10
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 10
KLASA KLIMATYCZNA 10
ROZPAKOWANIE 11
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 12
STEROWANIE 13
STEROWANIE URZĄDZENIEM 13
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 13
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 14
OŚWIETLENIE 14
WYMIANA OŚWIETLENIA 14
DOZOWNIK WODY 15
OBSŁUGA I FUNKCJE 16
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 16
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 16
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 18
PORADY PRAKTYCZNE 18
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 18
PORADY PRAKTYCZNE 19
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 19
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 20
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 20
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 20
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 21
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 21
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 21
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 21
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 21
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 21
LOKALIZACJA USTEREK 22
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 24
GWARANCJA 24
PL - Spis treści
- 3 -
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ 26
INSTALACE A PROVOZNÍ PODMÍNKY SPOTŘEBIČE 29
INSTALACE PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 29
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD TEPELNÝCH ZDROJŮ 29
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ 30
ODPOJENÍ OD NAPÁJENÍ 30
KLIMATICKÁ TŘÍDA 30
VYBALENÍ 31
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ 32
OVLÁDÁNÍ 33
OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 33
REGULACE TEPLOTY UVNITŘ ZAŘÍZENÍ 33
DALŠÍ INFORMACE O TEPLO 34
OSVĚTLENÍ 34
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ 34
DÁVKOVAČ VODY 35
OBSLUHA A FUNKCE 36
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE A MRAZNIČCE 36
ZMRAZOVÁNÍ VÝROBKŮ** 36
JAK EKONOMICKY POUŽÍVAT CHLADNIČKU 38
PRAKTICKÉ PORADY 38
CO ZNAMENAJÍ HVĚZDIČKY? 38
ZÓNY V CHLADNIČCE 39
PRODUKTY, KTERÉ BY NEMĚLY BÝT PŘECHOVÁVANÉ V CHLADNIČCE 39
ODMRAZOVÁNÍ, MYTÍ A ÚDRŽBA 40
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY*** 40
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY** 40
PRO ODMRAZENÍ MRAZICÍHO PROSTORU MRAZNIČKY JE TŘEBA** 41
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY**** 41
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY**** 41
RUČNÍ MYTÍ MRAZICÍHO PROSTORU CHLADNIČKY A MRAZNIČKY**** 41
VYTAHOVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ POLIC ***** 41
VYTAHOVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ DVEŘNÍHO REGÁLU ***** 41
URČOVÁNÍ ZÁVAD 42
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS 44
ZÁRUKA 44
CS - Obsah
- 4 -
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 46
INŠTALÁCIA A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SPOTREBIČA 49
INŠTALÁCIA PRED PRVÝM SPUSTENÍM 49
MINIMÁLNE VZDIALENOSTI OD TEPELNÝCH ZDROJOV 49
PRIPOJENIE NAPÁJANIA 50
ODPOJENIE OD NAPÁJANIA 50
KLIMATICKÁ TRIEDA 50
ROZBALENIE 51
LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ 52
OVLÁDANIE 53
OVLÁDANIE ZARIADENIA 53
NASTAVENIE TEPLOTY VO VNÚTRI ZARIADENIA 53
DODATOČNÉ INFORMÁCIE O TEPLOTE 54
OSVETLENIE 54
VÝMENA OSVETLENIA 54
DÁVKOVAČ VODY 55
OBSLUHA A FUNKCIE 56
UCHOVÁVANIE POTRAVÍN V CHLADNIČKE A MRAZNIČKE 56
ZMRAZOVANIE VÝROBKOV** 56
AKO EKONOMICKY POUŽÍVAŤ CHLADNIČKU 58
PRAKTICKÉ RADY 58
ČO ZNAMENAJÚ HVIEZDIČKY? 58
ZÓNY V CHLADNIČKE 59
PRODUKTY, KTORÉ BY NEMALI BYŤ PRECHOVÁVANÉ V CHLADNIČKE 59
ODMRAZOVANIE, UMÝVANIE A ÚDRŽBA 60
ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY*** 60
ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY** 60
PRE ODMRAZENIE MRAZIACEHO PRIESTORU MRAZNIČKY JE POTREBA** 61
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY**** 61
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY**** 61
RUČNÉ UMÝVANIE KOMORY CHLADNIČKY A MRAZNIČKY**** 61
VYŤAHOVANIE A VKLADANIE POLÍC***** 61
VYŤAHOVANIE A VKLADANIE PRIEHRADKY***** 61
LOKALIZÁCIA ZÁVAD 62
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS 64
ZÁRUKA 64
SK - Obsah
- 5 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756