Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FD280.3FRAA Retro Czerwona

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FD280.3FRAA Retro Czerwona

Powrót
Chłodziarko-zamrażarka / Refrigerator-freezer
FD280.3F*
IO-REF-0960/1
(10.2021)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
OPERATING INSTRUCTIONS EN
- 3 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 6
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 11
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 11
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 11
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 12
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 12
KLASA KLIMATYCZNA 12
ROZPAKOWANIE 13
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 14
STEROWANIE 15
STEROWANIE URZĄDZENIEM 15
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 15
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 16
OŚWIETLENIE 16
WYMIANA OŚWIETLENIA 16
OBSŁUGA I FUNKCJE 17
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 17
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 17
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 19
PORADY PRAKTYCZNE 19
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 19
PORADY PRAKTYCZNE 20
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 20
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 21
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 21
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 21
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 22
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 22
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 22
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 22
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 22
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 22
LOKALIZACJA USTEREK 23
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 25
GWARANCJA 25
PL - Spis treści
- 4 -
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE 27
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE 32
INSTALLATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 32
MINIMUM DISTANCES FROM THE HEAT SOURCES 32
MAINS CONNECTION 33
DISCONNECTING THE MAINS 33
CLIMATE RANGE 33
UNPACKING 34
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 35
CONTROLS 36
APPLIANCE CONTROLS 36
ADJUST TEMPERATURE INSIDE THE APPLIANCE 36
ADDITIONAL INFORMATION ON THE TEMPERATURE 37
LIGHTING 37
REPLACE THE LIGHT BULB 37
OPERATION AND FUNCTIONS 38
STORAGE OF FOOD IN THE FRIDGE-FREEZER 38
FREEZING FOOD** 38
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY 40
PRACTICAL EVERYDAY TIPS 40
UNDERSTANDING THE STARS 40
PRACTICAL TIPS 41
FOOD THAT SHOULD NOT BE STORED IN A REFRIGERATOR 41
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE 42
DEFROSTING THE FRIDGE*** 42
DEFROSTING THE FREEZER** 42
DEFROST THE FREEZER CHAMBER FOLLOWING STEPS:** 43
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 43
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 43
WASHING THE FRIDGE AND FREEZER CHAMBERS MANUALLY**** 43
TAKING OUT AND PUTTING IN THE SHELVES***** 43
TAKING OUT AND PUTTING IN THE DOOR SHELF***** 43
TROUBLE-SHOOTING 44
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 46
WARRANTY 46
EN- Table of contents
- 5 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpiecz-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756