Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FK4015T.2FZTHD No frost 171cm Czarny/Inox

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FK4015T.2FZTHD No frost 171cm Czarny/Inox

Powrót
Refrigerator-freezer / Chłodziarko-zamrażarka
FK4015T.2FZTXD / FK4015T.2FZTHD /
FK4015T.2FZTWD
IO-REF-1142
(04.2024)
OPERATING INSTRUCTIONS EN
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
- 3 -
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE 6
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE 11
INSTALLATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 11
MINIMUM DISTANCES FROM THE HEAT SOURCES 11
MAINS CONNECTION 12
DISCONNECTING THE MAINS 12
CLIMATE RANGE 12
UNPACKING 13
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 14
CONTROLS 15
APPLIANCE CONTROLS 15
RECOMMENDED SETTINGS 16
ADDITIONAL INFORMATION ON THE TEMPERATURE 17
ADJUST THE HUMIDITY LEVEL INSIDE THE VITCONTROL BOX* 17
AIR FLOW CONTROL SLIDER* 17
FRESH ZONE BOX* 17
OPERATION AND FUNCTIONS 18
STORAGE OF FOOD IN THE FRIDGE-FREEZER 18
FREEZING FOOD** 18
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY 20
PRACTICAL EVERYDAY TIPS 20
UNDERSTANDING THE STARS 20
PRACTICAL TIPS 21
FOOD THAT SHOULD NOT BE STORED IN A REFRIGERATOR 21
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE 22
DEFROSTING THE FRIDGE*** 22
DEFROSTING THE FREEZER** 22
DEFROST THE FREEZER CHAMBER FOLLOWING STEPS:** 23
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 23
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 23
WASHING THE FRIDGE AND FREEZER CHAMBERS MANUALLY**** 23
TAKING OUT AND PUTTING IN THE SHELVES***** 23
TAKING OUT AND PUTTING IN THE DOOR SHELF***** 23
TROUBLE-SHOOTING 24
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 26
WARRANTY 26
EN- Table of contents
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 28
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 33
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 33
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 33
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 34
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 34
KLASA KLIMATYCZNA 34
ROZPAKOWANIE 35
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 36
STEROWANIE 37
STEROWANIE URZĄDZENIEM 37
ZALECANE USTAWIENIA 38
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 39
REGULACJA POZIOMU WILGOTNOŚCI WEWNĄTRZ POJEMNIKA VITCONTROL / VITCONTROL
PLUS* 39
SUWAK REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA* 39
POJEMNIK FRESH ZONE* 39
OBSŁUGA I FUNKCJE 40
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 40
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 40
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 42
PORADY PRAKTYCZNE 42
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 42
PORADY PRAKTYCZNE 43
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 43
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 44
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 44
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 44
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 45
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 45
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 45
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 45
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 45
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 45
LOKALIZACJA USTEREK 46
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 48
GWARANCJA 48
PL- Spis treści
- 5 -
Dear customer,
From now on, your daily housework will be easier
than ever before. Your appliance is excepon-
ally easy to use and extremely ecient. Aer reading
these Operang Instrucons, operang the appliance
will be easy.
Before being packaged and leaving the manufacturer,
the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and funconality.
Before using the appliance, please carefully read
these Operang Instrucons. By following these
instrucons carefully you will be able to avoid any
problems in using the appliance. It is important to
keep these Operang Instrucons and store them in a
safe place so that they can be consulted at any me.
Follow these instrucons carefully in order to avoid
possible accidents.
Sincerely,

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756