Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik AMICA ED57689WA+ X-TYPE Wifi Elektryczny Biały A+

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-CBI-1209 / 8505385
(05.2019 V1)
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
12263.3eTciKDpsScJVX
12263.3eTciKDpsScJVS
12263.3eTciKDpsScJVW
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachow
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 7
ROZPAKOWANIE 8
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 8
TWOJE URZĄDZENIE 9
AKCESORIA 10
OBSŁUGA PIEKARNIKA 12
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 12
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 12
FUNKCJA WIFI 12
PANEL STEROWANIA 12
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 14
FUNKCJE PIEKARNIKA NA WYŚWIETLACZU 14
OBSZAR AKTYWNOŚCI FUNKCJI* 15
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA 15
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU 15
INTENSYWNOŚĆ ŚWIECENIA WYŚWIETLACZA 15
OŚWIETLENIE 15
WENTYLATOR CHŁODZĄCY 16
ROZGRZEWANIE PIEKARNIKA (SYMBOL TERMOSTATU) 16
FUNKCJE PIEKARNIKA 16
W CZASIE AKTYWNEJ FUNKCJI PIEKARNIKA 17
TRYB STANDBY 17
TRYB AKTYWNY 17
BLOKADA RODZICIELSKA 17
MINUTNIK 18
PODGLĄD I MODYFIKOWANIE USTAWIEŃ W TRAKCIE PRACY PIEKARNIKA 18
ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA FUNKCJI 18
OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA (PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA) 18
OPÓŹNIONY START PRACY PIEKARNIKA (PRACA AUTOMATYCZNA) 19
PROGRAMY GOTOWE 19
PROGRAMY GOTOWE Z SZYBKIM ROZGRZEWEM 21
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU GOTOWEGO 21
DRZWI PIEKARNIKA 21
OGRANICZENIE CZASU PRACY PIEKARNIKA 21
SZYBKI ROZGRZEW PIEKARNIKA 21
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 22
OGÓLNE PORADY 22
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 22
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 22
CZYSZCZENIE 22
PROWADNICE DRUCIANE 23
PROWADNICE TELESKOPOWE 23
WKŁADY KATALITYCZNE 24
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 25
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 26
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 27
DANE TECHNICZNE 28
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 29
GWARANCJA 29
SERWIS 29
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 29
- 4 -
INSTALACJA 30
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE 30
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA 31
PORADY PRAKTYCZNE 32
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 32
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO 36
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO 36
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 37
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756