Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka AMICA DFV61E6aWMG

Instrukcja obsługi Zmywarka AMICA DFV61E6aWMG

Powrót
IO-DWS-3588/1
(04.2022)
Dishwasher / Zmywarka
DFV61E6aWEU
DFV61E6aWN
DFV61E6aWMG
DFV61E6aSEU
DFV61E6aISN
DFV61E6aISMG
OPERATING INSTRUCTIONS EN
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
- 3 -
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE 6
BEFORE YOU INSTALL THE APPLIANCE 6
BEFORE FIRST USE 6
CHILD SAFETY 6
DAILY MAINTENANCE 7
IN CASE OF PROBLEMS 7
RECOMMENDATIONS 7
DISHES AND UTENSILS THAT ARE NOT SUITABLE FOR DISHWASHERS. 8
UNPACKING 9
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 10
INSTALL THE APPLIANCE 11
PLACE YOUR APPLIANCE 11
WATER SUPPLY CONNECTION 11
WATER SUPPLY HOSE 11
THE DRAIN HOSE 12
ELECTRICAL CONNECTION 12
PREPARE THE APPLIANCE FOR OPERATION 13
BEFORE FIRST USE 13
THE IMPORTANCE OF WATER DESCALING 13
ADD SPECIAL SALT 13
THE TEST STRIP 14
MULTI-COMPONENT (MULTITAB) DETERGENTS (EG. 2-IN-1, 3-IN-1, ETC.) 14
WATER HARDNESS TABLE 15
IN ORDER TO CHANGE THE RINSE AID LEVEL, FOLLOW THE BELOW STEPS BEFORE TURNING
ON THE MACHINE: 16
STANDARD LOADING AND TEST RESULTS: 17
EQUIPMENT 17
CAPACITY- 12 SETTINGS 17
LOAD DISHES INTO DISHWASHER 18
UPPER BASKET 18
FOLD THE MUGS AND CUPS SHELVES 18
FOLD THE DISHWASHER BASKET SPIKES 19
TIPS FOR USING THE DISHWASHER BASKET: 19
LOWER BASKET 19
WATER HARDNESS TABLE 21
CONTROL PANEL 22
AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO 24
CLEANING AND MAINTENANCE 26
CLEANING 26
CLEANING FILTERS 26
SPRAY ARMS 26
DRAIN PUMP 27
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 28
WARRANTY 28
EN - CONTENTS
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 30
PRZED INSTALACJĄ 30
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 30
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 31
CODZIENNA OBSŁUGA 31
W RAZIE PROBLEMÓW 32
ZALECENIA 32
NACZYNIA NIENADAJĄCE SIĘ DO MYCIA W ZMYWARCE 32
ROZPAKOWANIE 34
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 35
INSTALACJA URZĄDZENIA 36
USTAWIENIE URZĄDZENIA 36
PRZYŁĄCZE WODY 36
WĄŻ ZASILANIA WODĄ 36
WĄŻ ODPŁYWOWY 37
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 37
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY 38
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZMYWARKI 38
ZNACZENIE ODWAPNIANIA WODY 38
NAPEŁNIANIE SOLĄ 38
PASEK TESTOWY 39
DETERGENTY WIELOSKŁADNIKOWE (NP.: ”2W1”, ”3W1” ITP.) 39
TABELA TWARDOŚCI WODY 41
ABY ZMIENIĆ POZIOM ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO, PRZED WŁĄCZENIEM ZMYWARKI
NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE KROKI: 41
STANDARDOWY ZAŁADUNEK I WYNIKI BADAŃ: 42
WYPOSAŻENIE 42
POJEMNOŚĆ- 12 ZESTAWÓW 42
ZAŁADUNEK ZMYWARKI NACZYNIAMI 43
KOSZ GÓRNY 43
SKŁADANIE PÓŁEK NA KUBKI/FILIŻANKI 43
SKŁADANIE STOJAKÓW KOSZA 44
KORZYSTANIE Z KOSZA ZMYWARKI 44
KOSZ DOLNY 45
REGULACJA DOZOWNIKA ŚRODKA DO NABŁYSZCZANIA 46
WYŚWIETLACZ I PANEL 47
AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
49
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 51
CZYSZCZENIE 51
CZYSZCZENIE FILTRÓW 51
RAMIONA NATRYSKOWE 51
POMPA ODPŁYWOWA 52
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 54
GWARANCJA 54
PL - SPIS TREŚCI
- 5 -
Dear customer,
From now on, your daily housework will be easier
than ever before. Your appliance is excepon-
ally easy to use and extremely ecient. Aer reading
these Operang Instrucons, operang the appliance
will be easy.
Before being packaged and leaving the manufacturer,
the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and funconality.
Before using the appliance, please carefully read
these Operang Instrucons. By following these
instrucons carefully you will be able to avoid any
problems in using the appliance. It is important to
keep these Operang Instrucons and store them in a
safe place so that they can be consulted at any me.
Follow these instrucons carefully in order to avoid
possible accidents.
Sincerely,

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756