Znaleziono w kategoriach:
APPLE Watch 6 GPS 44mm koperta z aluminium (gwiezdna szarość) + pasek sportowy (czarny)

Instrukcja obsługi APPLE Watch 6 GPS 44mm koperta z aluminium (gwiezdna szarość) + pasek sportowy (czarny)

Powrót
Înainte de utilizarea AppleWatch-ului, consultați
Manualuldeutilizare AppleWatch disponibil la
support.apple.com/ro-ro/guide/watch. De asemenea,
puteți utiliza AppleBooks pentru a descărca manualul
(în funcție de disponibilitate). Păstrați documentația
pentru consultarea ulterioară.
Siguranță și manipulare
Consultați secțiunea “Siguranță și manipulare” din
Manualul de utilizare AppleWatch. AppleWatch,
sistemele sale de operare și senzorii pentru sănătate
nu sunt dispozitive medicale.
Expunerea la radiofrecvență
Pentru informații despre expunerea la energie de radiofrecvență
pentru AppleWatch, deschideți aplicația AppleWatch pe
iPhone și apăsați Ceasuldvs., apoi accesați General>
Informații> Mențiuni legale> ExpunereRF. Alternativ,
accesați apple.com/legal/rfexposure.
Baterie și încărcare
Bateria litiu-ion din AppleWatch trebuie reparată sau reciclată
de Apple sau de un furnizor de service autorizat. Este posibil
ca AppleWatch-ul dvs. să fie înlocuit atunci când solicitați
service pentru baterie. Bateriile trebuie să fie reciclate sau
eliminate separat de deșeurile casnice. Pentru informații
privind service-ul și reciclarea bateriilor, accesați apple.com/
ro/batteries/service-and-recycling. Pentru informații despre
încărcare, consultați secțiunea “Informații importante
privind siguranța” din Manualul de utilizare AppleWatch.
Interferențele cu dispozitive medicale
Apple Watch, unele dintre brățări, cablul magnetic de
încărcare AppleWatch și Dock-ul magnetic de încărcare
AppleWatch conțin magneți ce pot interfera cu dispozitivele
medicale. Consultați secțiunea “Informații importante privind
siguranța” din Manualul de utilizare AppleWatch.
Evitarea afectării acuității auditive
Pentru a preveni potențiala afectare a acuității auditive,
evitați audiția îndelungată cu volumul la un nivel ridicat.
Informații suplimentare despre sunet și acuitatea auditivă
sunt disponibile online la apple.com/sound și în secțiunea
“Informații importante privind siguranța” din Manualul de
utilizare AppleWatch.
Rezumat al garanției limitate Apple de un an
Garanția Apple acoperă produsul hardware și accesoriile
incluse împotriva defectelor materialelor și de manoperă
timp de un an de la data inițială a achiziționării cu amănuntul.
Garanția Apple nu acoperă uzura normală și nici deteriorarea
cauzată de accidente sau de utilizarea necorespunzătoare.
Pentru a beneficia de service, sunați la Apple sau vizitați un
magazin Apple Store sau un furnizor autorizat de servicii
Apple. Opțiunile de service disponibile depind de țara în care
se solicită service-ul și pot fi limitate la țara în care s-a efectuat
inițial vânzarea. Este posibil să se aplice costuri asociate
apelurilor telefonice și costuri de expediere internațională,
în funcție de localizarea geografică. Apple va repara, va înlocui
sau va rambursa valoarea AppleWatch-ului, la propria discreție,
sub rezerva condițiilor integrale și a informațiilor detaliate
privind obținerea service-ului, disponibile la adresa apple.com/
legal/warranty și support.apple.com/ro-ro, dacă înaintați o
cerere validă în conformitate cu această garanție. Beneficiile
garanției sunt suplimentare față de drepturile conferite
de legislația locală privind consumatorii. Este posibil să
trebuiască să furnizați o dovadă a detaliilor achiziției atunci
când realizați o cerere în conformitate cu această garanție.
Pentru consumatorii din Australia: Bunurile noastre sunt
însoțite de garanții care nu pot fi excluse în conformitate cu
Legea australiană privind drepturile consumatorilor. Aveți
dreptul la o înlocuire sau la o rambursare a valorii pentru o
defecțiune majoră și la compensații pentru orice alte pierderi
sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți
dreptul de a beneficia de repararea sau înlocuirea bunurilor
dacă acestea nu au o calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu
se încadrează în categoria defecțiunilor majore. Apple Pty Ltd,
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Reglementări
Informații cu privire la certificări de reglementare sunt
disponibile pe dispozitiv. Accesați Configurări> General>
Reglementări. Informații suplimentare privind reglementările
se află în secțiunea “Siguranță și manipulare” din
Manualuldeutilizare AppleWatch.
Conformitatea cu reglementările FCC și ISED Canada
pentru AppleWatch și cablul de încărcare magnetic
AppleWatch
Acest dispozitiv este în conformitate cu secțiunea a 15-a
din Regulile FCC și cu standardele RSS scutite de licență
ale ISED Canada. Operarea face obiectul următoarelor două
condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe
periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot
cauza operarea nedorită.
Conformitate UE
AppleInc. declară prin prezentul document că acest dispozitiv
wireless este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
O copie a declarației de conformitate UE este disponibilă
la adresa apple.com/euro/compliance. Marcajul CE de
pe AppleWatch se află pe slotul de atașare a brățării.
Reprezentanța Apple în UE este Apple Distribution
International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda.
A2291 / A2292 / A2375 / A2376
Restricție de utilizare: Modelele enumerate mai sus sunt
restricționate la utilizarea în interior atunci când operează în
intervalul de frecvențe 5150 – 5350MHz. Această restricție
se aplică în: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI,
FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, TR, UK.
Uniunea Europeană - Informații privind eliminarea
Simbolul de mai sus are semnificația că, în conformitate cu
legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria
acestuia trebuie să fie eliminate separat față de deșeurile
casnice. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul
perioadei sale de viață, duceți-l la un punct de colectare
desemnat de autoritățile locale. Colectarea și reciclarea
separată a produsului dvs. și/sau a bateriei acestuia în
momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor
naturale și vor asigura reciclarea acestora într-o manieră
care protejează sănătatea populației și a mediului.
Zanim zaczniesz korzystać zAppleWatch, zapoznaj się
zPodcznikiem użytkownika AppleWatch dostępnym
na stronie support.apple.com/pl-pl/guide/watch. Możesz
także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik (jeśli
jest dostępny). Dokumentację należy zachować; może być
przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zapoznaj się zrozdziałem „Bezpieczeństwo iobsługa”
wPodczniku użytkownika AppleWatch. AppleWatch,
jego system operacyjny oraz czujniki zdrowia nie są
urządzeniami medycznymi.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Aby uzyskać informacje na temat narażenia na promieniowanie
radiowe dla AppleWatch, otwórz aplikację AppleWatch na
iPhonie, stuknij w Mój zegarek i stuknij kolejno w Ogólne>
Informacje> Prawne> Narażenie na RF. Możesz także
odwiedzić stronę apple.com/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Bateria litowo-jonowa zainstalowana wAppleWatch powinna
być wymieniana lub poddawana recyklingowi tylko przez
Apple lub autoryzowany serwis Apple. Efektem złożenia
zlecenia serwisowego może być otrzymanie zastępczego
AppleWatch. Zużyte baterie należy poddać recyklingowi
lub zutylizować osobno od odpadów gospodarstwa
domowego. Aby dowiedzieć się więcej oserwisowaniu
irecyklingu baterii, odwiedź stronę apple.com/pl/batteries/
service-and-recycling. Informacje na temat ładowania
baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika AppleWatch.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
AppleWatch, niektóre paski, podłączany magnetycznie
przewód do ładowania AppleWatch oraz magnetyczna
stacja ładująca AppleWatch zawierają magnesy, które mogą
zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zapoznaj się
zrozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodczniku użytkownika AppleWatch.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas
słuchania przy wysokim poziomie głośności. Więcej informacji
odźwięku isłuchu dostępnych jest wInternecie pod adresem
apple.com/pl/sound oraz wrozdziale „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” Podręcznika użytkownika
AppleWatch.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych
dołączonego produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja
nie obejmuje zwykłego zużycia, przypadkowych uszkodzeń ani
uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia. Aby skorzystać
znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo odwiedź sklep
detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne
opcje serwisowe zależą od kraju, wktórym uzyskujesz
naprawę serwisową. Serwis może być ograniczony do kraju
zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki
międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności od
lokalizacji. Zgodnie zpełnymi warunkami iszczegółowymi
informacjami dotyczącymi uzyskiwania naprawy serwisowej,
dostępnymi na stronach apple.com/pl/legal/warranty oraz
support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe
objęte gwarancją są realizowane przez Apple poprzez
naprawienie lub wymianę AppleWatch na nowy albo zwrot
ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści
wynikające zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień
gwarantowanych przez lokalne prawa konsumenta.
Podczas składania zlecenia serwisowego objętego
gwarancją konieczne może być przedstawienie dowodu
zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte
gwarancją, która nie może zostać wyłączona na zasadach
przewidzianych przez australijskie prawo konsumenckie
(Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej awarii
użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub
zwrot ceny zakupu, aw przypadku innych, przewidywalnych
wgranicach rozsądku strat lub uszkodzeń— rekompensata.
Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub wymiana tego
produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie
jest poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South,
NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne
na urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne>
Certyfikaty. Dodatkowe informacje prawne znajdują się
wrozdziale „Bezpieczeństwo iobsługa” wPodręczniku
użytkownika AppleWatch.
Oświadczenie ozgodności AppleWatch ipodłączanego
magnetycznie przewodu do ładowania AppleWatch
zprzepisami FCC iISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad
FCC oraz wymagania ISED Kanada standardów RSS dla
produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy urządzenie musi
spełniać następujące dwa warunki: (1)nie może powodow
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie
wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń,
wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie
bezprzewodowe jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU.
Kopia deklaracji zgodności zprzepisami Unii Europejskiej
jest dostępna wwitrynie apple.com/euro/compliance.
Oznaczenie CE znajduje się na AppleWatch, wotworze
mocowania paska. Przedstawicielem firmy Apple wUE jest
spółka Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial
Estate, Cork, Irlandia.
A2291 / A2292 / A2375 / A2376
Ograniczenie użycia: Praca powyższych modeli przy
częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz jest dopuszczalna
tylko wewnątrz pomieszczeń. To ograniczenie ma zastosowanie
wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, TR, UK.
Utylizacja odpadów (Unia Europejska)
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami
prawa oraz regulacjami tego produktu ani jego baterii nie wolno
wyrzucać razem zinnymi odpadami gospodarstwa domowego.
Zużyty produkt powinien zostać przekazany do specjalnego
punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze
lokalne. Specjalna zbiórka irecykling tego produktu i/lub
baterii pomaga oszczędzać zasoby naturalne izapewnia
przeprowadzanie recyklingu zzachowaniem ochrony
ludzkiego zdrowia iśrodowiska.
A2291 / A2292 / A2375 / A2376
Frecvență /
Częstotliwość
Putere maximă /
Maksymalna moc
3G (All Bands)* Power Class 3
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 40)* Power Class 3
2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m
326.5kHz (Charging Only) < -15dBµA/m @ 10m
5.150 - 5.350 /
5.470 - 5.725 GHz (WLAN)
< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
6.0 - 8.5GHz (UWB) < 0dBm/50MHz
*Doar modelele celulare. / Dotyczy tylko modeli
korzystających ztechnologii transmisji danych komórkowych.
A2351 / A2352 / A2355 / A2356
Frecvență /
Częstotliwość
Putere maximă /
Maksymalna moc
3G (All Bands)* Power Class 3
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 40)* Power Class 3
2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m
326.5kHz (Charging Only) < -15dBµA/m @ 10m
*Doar modelele celulare. / Dotyczy tylko modeli
korzystających ztechnologii transmisji danych komórkowych.
© 2020 AppleInc. All rights reserved. Apple, the Apple logo,
AppleWatch, and iPhone are trademarks of AppleInc.,
registered in the U.S. and other countries. AppleBooks is
a trademark of AppleInc. AppleStore is a service mark of
AppleInc., registered in the U.S. and other countries.
Printed in XXXX. WB034-03899-A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756