Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi APPLE Watch GPS 38mm koperta z aluminium (gwiezdna szarość) + pasek sportowy (czarny)

Powrót
Tudnivalók az AppleWatchról
Az AppleWatch felhasználói útmutatója
Az Apple Watch használata előtt tekintse át az Apple Watch felhasználói
útmutatóját. Látogasson el a help.apple.com/watch weboldalra, töltse le az
ePub verziót az iBooksStore-ból (ahol elérhető), vagy a párosítás után nyissa
meg az Apple Watch alkalmazást az iPhone-ján, koppintson a Saját óra elemre,
majd válassza az Általános > Névjegy > Az Apple Watch haszn. útmutatója
lehetőget. Tartsa meg a dokumentációt a később referenciaként történő
használathoz.
Biztonság és kezelés
Tekint se meg a Biztonság és kezel éscímű részt az AppleWatch felhasználói
útmutatójában. Az AppleWatch, néhány óraszíj és az AppleWatch mágneses
töltőkábele mágneses összetevőket tartalmaz. Az AppleWatch, a pulzusmérő
érzékelő és az AppleWatch alkalmazásai nem orvosi eszközök, és kizárólag
fitneszcélokra lettek tervezve.
Rádiófrekvenciás energia hatása
Az AppleWatchra vonatkozó, rádiófrekvencs energia hasával kapcsolatos
információkért nyissa meg az AppleWatch alkalmazást az iPhone-ján, koppintson
a Saját óra elemre, majd válassza az Általános> Névjegy> Jogi> RF-expozíc
lehetőséget. Egy másik lehetőségként látogasson el a www.apple.com/legal/
rfexposure weboldalra.
Akkumulátor
Az AppleWatchban lévő tium-ion akkumulátor javítását az Apple vagy
egy hivatalos szolgáltató végezheti. Akkumulátorjavítás rendelése esetén
elképzelhető, hogy egy AppleWatch csereórát biztosítanak Önnek. Az
akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni és
újrahasznosítani. Az akkumulátor javítására és újrahasznosítására
vonatkozó tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/hu/batteries/
service-and-recycling weboldalra.
Interferencia orvosi eszközökkel
Az Apple Watch, bizonyos óraszíjak, az Apple Watch mágneses ltőkábel és
az Apple Watch mágneses töltődokkoló olyan mágneseket tartalmaz, amelyek
zavarhatják az orvosi eszközöket. Lásd a „Fontos biztonsági tudnivalók” című
részt az AppleWatch felhasználói útmutatójában.
Halláskárosodás elkerülése
Az esetleges hallásrosodás elkerüse érdeben ne használjon túl magas
hangerőt túl hosszú ideig. A hangról és hallásról további tudnivalókat a
www.apple.com/sound weboldalon és az AppleWatch felhasználói útmutatójának
„Fontos biztonsági tudnivalók” című részében olvashat.
Az Apple által nyújtott, egy évre szóló korlátozott jótállás összefoglalása
Az Apple szavatolja, hogy a hardvertermékei és tartozékai az eredeti vásárlástól
számított egy évig anyag- és megmunkálási hibáktól mentesek maradnak. Az
Apple a normál elhasználódásra, illetve a balesetek vagy nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkező károkra nem biztosít garanciát. A szervizszolgáltatás
igénybevételéhez hívja fel az Apple-t, látogasson el egy Apple szaküzletbe,
vagy keressen fel egy hivatalos Apple márkaszervizt. A rendelkezésre álló
szolgáltatások köre attól az országtól függ, amelyben a szolgáltatást igénybe
kívánja venni, és elképzelhető, hogy az eredeti értékesítési országra vannak
korlátozva. Előfordulhat, hogy az adott helytől függően a hívásokért vagy
nemzetközi kiszállításért külön díjat kell fizetni. A szolgáltatásokra vonatkozó
feltételeknek, valamint a www.apple.com/legal/warranty és www.apple.com/
hu/support weboldalon, a szolgáltatás igénybevételéről szóló részletes
információknak megfelelően, ha Ön érvényes jótállási javítási igényt nyújt be,
az Apple saját hatáskörében eldöntheti, hogy megjavítja vagy kicseréli az Ön
AppleWatchát, illetve visszafizeti annak árát. Atállásban foglalt előnyök
az adott országban érvényes fogyasztóvédelmi törvényeken kívül állnak a
felhasználók rendelkezésére. Ha garanciális javítási igényt nyújt be, előfordulhat,
hogy be kell mutatnia a vásárlást igazoló dokumentumot.
Ausztráliai ügyfelek számára: A termékeinkhez olyan garancia tartozik, amelyek
nem zárhatók ki az ausztráliai fogyasztóvédelmi törvények alapján. Ön jogosult
cserére vagy az ár visszatérítésére jelentős hiba esetén, illetve az ésszerűen előre
látható veszteségek vagy károk megtérítésére. Ön jogosult a termékek javítására
vagy cseréjére, ha a termékek nem elfogadható minőségűek, és a probléma nem
számít jelentős hibának. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235.
Tel. : 133 -62 2.
Brazíliai ügyfelek számára: A garanciális szolgáltatások a helyi fogyasztóvédelmi
törvény által nyújtott jogokon felül járnak, kivéve az 1 éves garanciát, amely már
magában foglalja a brazil fogyasztóvédelmi törvény által biztosított garanciális
feltételeket.
Szabályozás
Az AppleWatch szabályosi tudnivalói, tanúsítványa és megfelelőgi jelzései
az AppleWatchon megtalálhatók a Beállítások> Általános> Szabályozó
menüpontban. A kiegészítő szabályozási tudnivalók a „Biztonság és kezelés”
című részben találhatók, az AppleWatch felhasználói útmutatójában.
ISED Canada- és FCC-megfelelőségi nyilatkozat az AppleWatchhoz
és az AppleWatch mágneses töltőkábeléhez
Ez az eszköz megfelel az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak.
Ez az eszz megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. Az eszköz
üzemeltetése során az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, illetve (2) az eszköznek fogadnia kell minden
beérkező interferenciát, ideértve azokat az interferenciákat is, amelyek
működési rendellenességet okozhatnak.
Fontos: Ez a termék megfelelő perifériás eszközök és árnyékolt kábelek
rendszer-összetevők közötti használata során felelt meg az EMC-előírásoknak.
Fontos, hogy megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket használjon
a rendszerkomponensek között, mivel így csökkenti a rádiók, televíziók és egyéb
elektronikus eszközök számára okozott interferencia lehetőségét.
Az ISED Canada ICES-003 megfelelőségi mkéje
Megfelel a CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) előírásainak.
EU-megfelelőségi nyilatkozat
Az Apple Inc. kijelenti, hogy ez a vezeklküli eszköz megfelel az R&TTE
irányelv és a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozatsolata, amely tartalmazza többek kött
az eszközök frekvenciasávjait és a maximális rádiófrekvenciás energiát, a
következő címen tekinthető meg: www.apple.com/euro/compliance.
Az Apple Watch CE jelzése a szíj rögzítési nyílában található.
Az Apple európai uniós képviseletét az Apple Distribution International látja el
(Hollyhill Industrial Estate, Cork, Írország).
Európai Unió – Ártalmatlanítási információk
A fenti szimlum azt jelenti, hogy a terméket és/vagy az akkumulátort a helyi
törvények és előírások értelmében a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
ártalmatlanítani. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által
kijelölt gyűjtőpontba. A hulladékkezelés során a termék és/vagy az akkumulátor
külön való gyűjtése és újrahasznosítása segít megőrizni a természetes
forrásokat, és biztosítja, hogy ezek az emberi egészség és a környezet védelmét
elősegítő módon legyenek újrahasznosítva.
Informacje na temat AppleWatch
Podręcznik użytkownika AppleWatch
Zanim zaczniesz korzystać zAppleWatch, zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika AppleWatch. Możesz znaleźć podręcznik wInternecie, pod adresem
help.apple.com/watch, pobrać jego wersję ePub ziBooksStore (jeśli jest
dostępny) albo otworzyć aplikację AppleWatch na iPhonie, stuknąć wMój
zegarek, anastępnie stuknąć kolejno w Ogólne> Informacje> Pokaż podręcznik
użytkownika AppleWatch. Zachowaj tę dokumentację jako źródło informacji
na przyszłość.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz „Bezpieczeństwo iobsługa” wPodręczniku użytkownika AppleWatch.
AppleWatch, niektóre paski oraz podłączany magnetycznie przewód do
ładowania AppleWatch zawierają magnesy. AppleWatch, czujnik tętna oraz
dostarczane zAppleWatch aplikacje nie są urządzeniami medycznymi isą
przeznaczone wyłącznie do monitorowania ianalizowania aktywności.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Aby uzyskać informacje na temat narażenia na promieniowanie radiowe dla
AppleWatch, otwórz aplikację AppleWatch na iPhonie istuknij kolejno wOgólne>
Informacje> Prawne> Narażenie na RF. Możesz także odwiedzić stronę
www.apple.com/legal/rfexposure.
Bateria
Bateria litowo-jonowa zainstalowana wAppleWatch powinna być wymieniana
tylko przez Apple lub autoryzowany serwis Apple. Efektem złożenia zlecenia
serwisowego może być otrzymanie nowego AppleWatch. Zużyte baterie należy
poddać recyklingowi lub zutylizować osobno od odpadów gospodarstwa
domowego. Aby dowiedzieć się więcej oserwisowaniu irecyklingu baterii,
odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries/service-and-recycling.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
AppleWatch, niektóre paski, podłączany magnetycznie przewód do ładowania
AppleWatch oraz magnetyczna stacja ładująca AppleWatch zawierają magnesy,
które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zapoznaj się zrozdziałem
zawierającym ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa wPodręczniku
użytkownika AppleWatch.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć możliwości uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego
poziomu głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu dostępnych jest
wInternecie pod adresem www.apple.com/pl/sound oraz wrozdziale
zawierającym ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Podręcznika
użytkownika AppleWatch.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych dołączonego
produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia,
przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego
użycia. Aby skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple, odwiedź sklep
detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe
zależą od kraju, wktórym uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być
ograniczony do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki
międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności od lokalizacji. Zgodnie
zpełnymi warunkami iszczełowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania
naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach www.apple.com/pl/legal/warranty
oraz www.apple.com/pl/support, prawidłowe zlecenia serwisowe objęte
gwarancją są realizowane przez Apple poprzez naprawienie lub wymianę
AppleWatch na nowy albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie
do Apple. Korzyści wynikające zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień
gwarantowanych przez lokalne prawa konsumenta. Podczas składania zlecenia
serwisowego objętego gwarancją konieczne może być przedstawienie dowodu
zakupu urządzenia.
Użytkownicy wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją, która nie może
zostać wyłączona na zasadach przewidzianych przez australijskie prawo
konsumenckie (Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej awarii
użytkownik upoważniony jest do wymiany urządzenia na nowe lub zwrotu ceny
zakupu, aw przypadku innych, przewidywalnych wgranicach rozsądku strat lub
uszkodzeń— do rekompensaty. Użytkownik jest także upoważniony do naprawy
lub wymiany produktu, jeśli jego jakość nie jest do przyjęcia, aawaria nie jest
poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622
Użytkownicy wBrazylii: Korzyści płynące zgwarancji stanowią uzupełnienie praw
gwarantowanych przez lokalne prawa konsumenckie, zwyłączeniem 1-rocznej
gwarancji, która już obejmuje całość okresu gwarancyjnego przewidzianego przez
brazylijskie prawodawstwo ochrony konsumentów.
Certyfikaty
Certyfikaty ioznaczenia zgodności AppleWatch dostępne są na samym
urządzeniu, na ekranie Ustawienia> Ogólne> Certyfikaty. Dodatkowe informacje
prawne znajdują się w rozdziale „Bezpieczeństwo iobsługa” Podręcznika
użytkownika AppleWatch.
Oświadczenie ozgodności AppleWatch ipodłączanego magnetycznie przewodu
do ładowania AppleWatch zprzepisami ISED Canada iFCC
To urządzenie sp ełnia w ymagania kanad yjskich standar w RS S (ISED) dla
produktów bezkoncesyjnych. To urządzenie spełnia warunki określone wczęści
15 zasad FCC. Wczasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:
(1) nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi przyjmować wszelkie
odebrane zakłócenia, wtym te, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ważne: Produkt wykazał zgodność zwytycznymi EMC m.in. wwarunkach
współpracy ze zgodnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz korzystania
zekranowanych przewodów łączących składniki systemu. Korzystanie ze zgodnych
urządzeń peryferyjnych oraz ekranowanych przewodów jest ważne, ponieważ
pomaga minimalizować ryzyko powodowania zakłóceń wpływających na pracę
odbiorników radiowych itelewizyjnych oraz innych urządzeń elektronicznych.
Etykieta potwierdzająca zgodność zISED Canada ICES-003
Urządzenie spełnia normy CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Deklaracja zgodności zprzepisami Unii Europejskiej
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe
jest zgodne zwymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy R&TTE oraz Dyrektywy RED 2014/53/EU.
Kopia deklaracji zgodności zprzepisami Unii Europejskiej, zawierającej listę
zakresów częstotliwości pracy urządzenia oraz limity mocy promieniowania
radiowego jest dostępna pod adresem www.apple.com/euro/compliance.
Oznaczenie CE znajduje się na AppleWatch, wotworze mocowania paska.
Przedstawicielem firmy Apple wUE jest Apple DistributionInternational,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.
Pozbywanie się odpadów (Unia Europejska)
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami prawa nie wolno
produktu ani jego baterii wyrzucać razem zinnym odpadkami gospodarstwa
domowego. Zużyty produkt powinien zostać przekazany do specjalnego punktu
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna zbiórka
iutylizacja tego produktu oraz/lub jego baterii pomaga chronić zasoby naturalne
oraz zapewnia, że produkt jest utylizowany wsposób, który chroni zdrowie ludzi
iśrodowisko.
Informaţii AppleWatch
Manual de utilizare AppleWatch
Consultaţi manualul de utilizare Apple Watch înainte de a utiliza Apple Watch.
Accesaţi help.apple.com/watch, descărcaţi versiunea ePub din iBooks Store
(în funcţie de disponibilitate) sau, după asociere, deschideţi aplicaţia AppleWatch
de pe iPhone și apăsaţi Ceasul dvs., apoi accesaţi General> Informaţii> Accesaţi
manualul AppleWatch. Păstraţi documentaţia pentru consultarea ulterioară.
Siguranţă și manipulare
Consultaţi secţiunea “Siguranţă și manipulare” din manualul de utilizare
AppleWatch. AppleWatch, unele dintre brăţări și cablul magnetic de încărcare
AppleWatch conţin magneţi. AppleWatch, senzorul de ritm cardiac și aplicaţiile
AppleWatch incluse nu sunt dispozitive medicale și sunt destinate strict
activităţilor de fitness.
Expunerea la energie de radiofrecvenţă
Pentru informaţii despre expunerea la energie de radiofrecvenţă pentru
AppleWatch, deschideţi aplicaţia AppleWatch de pe iPhone și apăsaţi Ceasul
dvs., apoi accesaţi General> Informaţii> Menţiuni legale> ExpunereRF. Alternativ,
accesaţi www.apple.com/legal/rfexposure.
Bateria
Intervenţiile de service asupra bateriei litiu-ion din AppleWatch trebuie să fie
realizate de către Apple sau de către un furnizor autorizat de service Apple.
Este posibil ca AppleWatch-ul dvs. să fie înlocuit atunci când solicitaţi service
pentru baterie. Bateriile trebuie să fie reciclate sau eliminate separat de deșeurile
casnice. Pentru informaţii despre intervenţiile de service asupra bateriilor și
reciclarea acestora, accesaţi www.apple.com/ro/batteries/service-and-recycling.
Interferenţele cu dispozitive medicale
Apple Watch, unele dintre brăţări, cablul magnetic de încărcare Apple Watch
și Dock-ul magnetic de încărcare Apple Watch conţin magneţi ce pot interfera
cu dispozitivele medicale. Consultaţi secţiunea “Informaţii importante privind
siguranţa” din manualul de utilizare AppleWatch.
Evitarea afectării acuităţii auditive
Pentru a preveni potenţiala afectare a acuităţii auditive, evitaţi audiţia îndelungată
cu volumul la un nivel ridicat. Informaţii suplimentare despre sunet și acuitatea
auditivă sunt disponibile online la www.apple.com/sound și în secţiunea
“Informaţii importante privind siguranţa” din manualul de utilizare AppleWatch.
Rezumat al garanţiei limitate Apple de un an
Garanţia Apple acoperă produsul hardware și accesoriile incluse împotriva
defectelor materialelor și de manoperă timp de un an de la data iniţială a
achiziţionării cu amănuntul. Garanţia Apple nu acoperă uzura normală și nici
deteriorarea cauzată de accidente sau de utilizarea necorespunzătoare. Pentru
a beneficia de service, sunaţi la Apple sau vizitaţi un magazin Apple Store sau un
furnizor autorizat de servicii Apple - opţiunile de service disponibile depind de
ţara în care se solicită service-ul și pot fi limitate la ţara în care s-a efectuat
iniţial vânzarea. Este posibil să se aplice costuri asociate apelurilor telefonice
și costuri de expediere internaţională, în funcţie de localizarea geografică. Sub
rezerva tuturor termenelor și condiţiilor, precum și a informaţiilor detaliate privind
service-ul, care sunt disponibile la www.apple.com/legal/warranty și
www.apple.com/ro/support, dacă înaintaţi o cerere valabilă în conformitate
cu această garanţie, Apple va repara, va înlocui sau va rambursa valoarea
AppleWatch-ului, la propria sa discreţie. Beneficiile garanţiei sunt suplimentare
faţă de drepturile conferite de legislaţia locală privind consumatorii. Este posibil
să trebuiască să furnizaţi o dovadă a detaliilor achiziţiei atunci când realizaţi o
cerere în conformitate cu această garanţie.
Pentru consumatorii din Australia: Bunurile noastre sunt însoţite de garanţii
care nu pot fi excluse în conformitate cu Legea australiană privind drepturile
consumatorilor. Aveţi dreptul la o înlocuire sau la o rambursare a valorii
pentru o defecţiune majoră și la compensaţii pentru orice alte pierderi sau
daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveţi dreptul să beneficiaţi
de repararea sau înlocuirea bunurilor dacă acestea nu satisfac o calitate
acceptabilă și defecţiunea nu este asimilată unei defecţiuni majore.
Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Pentru consumatorii din Brazilia: Beneficiile garanţiei sunt adiţionale drepturilor
furnizate în conformitate cu legile locale pentru drepturile consumatorilor,
cu excepţia garanţiei de 1 an care cuprinde deja termenele complete de
garanţie legală furnizate de codul/reglementările braziliene privind protecţia
consumatorilor.
Reglementări
Pentru informaţii privind reglementările, certificările și mărcile de conformitate
specifice pentru AppleWatch, accesaţi Configurări> General> Reglementări pe
Apple Watch. Informaţii suplimentare privind reglementările se află în secţiunea
“Siguranţă și manipulare” din manualul de utilizare AppleWatch.
Declaraţie de conformitate ISED Canada și FCC pentru AppleWatch
și cablul magnetic de încărcare AppleWatch
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licenţă ale
ISED Canada. Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 a reglementărilor
FCC. Operarea face obiectul următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu
poate cauza interferenţe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte
orice interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţele care pot cauza operarea
nedorită.
Important: Conformitatea EMC a acestui produs a fost demonstrată în condiţii
care au inclus utilizarea de dispozitive periferice conforme și cabluri ecranate
între componentele sistemului. Este important să utilizaţi dispozitive periferice
conforme și cabluri ecranate între componentele sistemului pentru a reduce
posibilitatea de a cauza interferenţe cu aparate radio, TV și alte dispozitive
electronice.
Etichetă de conformitate cu ICES-003 al ISED Canada
Conform cu CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Declaraţie de conformitate UE
Apple Inc. declară prin prezentul document că acest dispozitiv wireless respectă
cerinţele esenţiale și alte prevederi relevante ale Directivei R&TTE și ale Directivei
2014/53/UE privind echipamentele radio, după caz.
O copie a declaraţiei de conformitate UE, care include benzile de frecvenţă
și puterea maximă de radiofrecvenţă a dispozitivului, este disponibilă la
www.apple.com/euro/compliance. Marcajul CE de pe Apple Watch se află în
fanta de fixare a brăţării.
Reprezentanţa Apple în UE este Apple Distribution International,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda.
Uniunea Europeană - Informaţii privind eliminarea
Simbolul de mai sus are semnificaţia că, în conformitate cu legile și reglementările
locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie să fie eliminate separat faţă
de deșeurile casnice. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei sale
de viaţă, duceţi-l la un punct de colectare desemnat de autorităţile locale.
Colectarea și reciclarea separată a produsului dvs. și/sau a bateriei acestuia în
momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor asigura
reciclarea acestora într-o manieră care protejează sănătatea populaţiei și a mediului.
© 2017 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, AppleWatch,
and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. iBooks Store is a service mark of Apple Inc.
Printed in XXXX. MP034-02201-A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756