Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi APPLE Watch SE 2gen GPS 40mm koperta z aluminium (północ) + pasek sportowy (północ)

Powrót
Înainte de utilizarea AppleWatch-ului, consultați
Manualuldeutilizare AppleWatch disponibil la
support.apple.com/ro-ro/guide/watch. De asemenea,
puteți utiliza AppleBooks pentru a descărca manualul
(în funcție de disponibilitate). Păstrați documentația pentru
consultarea ulterioară.
Siguranță și manipulare
Consultați secțiunea “Siguranță și manipulare” din Manualul
de utilizare AppleWatch. AppleWatch, sistemele sale
de operare și senzorii pentru sănătate nu sunt dispozitive
medicale.
Expunerea la radiofrecvență
Pentru informații despre expunerea la energie de
radiofrecvență pentru AppleWatch, deschideți aplicația
AppleWatch pe iPhone și apăsați Ceasuldvs., apoi accesați
General> Informații> Mențiuni legale> ExpunereRF.
Alternativ, accesați apple.com/legal/rfexposure.
Baterie și încărcare
Bateria litiu-ion din AppleWatch trebuie reparată sau
reciclată de Apple sau de un furnizor de service autorizat.
Este posibil să primiți un AppleWatch de înlocuire atunci
când solicitați service pentru baterie. Bateriile trebuie să fie
reciclate sau eliminate separat de deșeurile casnice. Pentru
informații privind service-ul și reciclarea bateriilor, accesați
apple.com/ro/batteries/service-and-recycling. Pentru
informații despre încărcare, consultați secțiunea “Informații
importante privind siguranța” din Manualul de utilizare
AppleWatch.
Interferențele cu dispozitive medicale
AppleWatch, unele dintre brățări și accesoriile magnetice
de încărcare AppleWatch conțin magneți ce pot interfera
cu dispozitivele medicale. Consultați secțiunea “Informații
importante privind siguranța” din Manualul de utilizare
AppleWatch.
Evitarea afectării acuității auditive
Pentru a preveni potențiala afectare a acuității auditive,
evitați audiția îndelungată cu volumul la un nivel ridicat.
Informații suplimentare despre sunet și acuitatea auditivă
sunt disponibile online la apple.com/sound și în secțiunea
“Informații importante privind siguranța” din Manualul de
utilizare AppleWatch.
Rezumat al garanției limitate Apple de un an
Garanția Apple acoperă produsul hardware și accesoriile
incluse împotriva defectelor materialelor și de manoperă
timp de un an de la data inițială a achiziționării cu amănuntul.
Garanția Apple nu acoperă uzura normală și nici deteriorarea
cauzată de accidente sau de utilizarea necorespunzătoare.
Pentru a beneficia de service, sunați la Apple sau vizitați
un magazin AppleStore sau un furnizor autorizat de
servicii Apple. Opțiunile de service disponibile depind de
țara în care se solicită service-ul și pot fi limitate la țara în
care s-a efectuat inițial vânzarea. Este posibil să se aplice
costuri asociate apelurilor telefonice și costuri de expediere
internațională, în funcție de localizarea geografică. Apple va
repara, va înlocui sau va rambursa valoarea AppleWatch-ului,
la propria discreție, sub rezerva condițiilor integrale și a
informațiilor detaliate privind obținerea service-ului, disponibile
la adresa apple.com/legal/warranty și support.apple.com/ro-ro,
dacă înaintați o cerere validă în conformitate cu această
garanție. Beneficiile garanției sunt suplimentare față de
drepturile conferite de legislația locală privind consumatorii.
Este posibil să trebuiască să furnizați o dovadă a detaliilor
achiziției atunci când realizați o cerere în conformitate cu
această garanție.
Pentru consumatorii din Australia: Bunurile noastre sunt
însoțite de garanții care nu pot fi excluse în conformitate cu
Legea australiană privind drepturile consumatorilor. Aveți
dreptul la o înlocuire sau la o rambursare a valorii pentru o
defecțiune majoră și la compensații pentru orice alte pierderi
sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți
dreptul de a beneficia de repararea sau înlocuirea bunurilor
dacă acestea nu au o calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu
se încadrează în categoria defecțiunilor majore. Apple Pty Ltd,
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Reglementări
Informații cu privire la certificări de reglementare sunt
disponibile pe dispozitiv. Accesați Configurări> General>
Reglementări. Informații suplimentare privind reglementările
se află în secțiunea “Siguranță și manipulare” din
Manualuldeutilizare AppleWatch.
Conformitatea cu reglementările FCC și ISED Canada pentru
AppleWatch și cablul de încărcare magnetic AppleWatch
Acest dispozitiv este în conformitate cu secțiunea a 15-a din
Regulile FCC și cu standardele RSS scutite de licență ale ISED
Canada. Operarea face obiectul următoarelor două condiții:
(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe periculoase
și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe
recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza operarea
nedorită.
Conformitate U.E./Marea Britanie
Apple Inc. declară prin prezentul document că acest dispozitiv
wireless este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și
Reglementarea privind echipamentele radio 2017. O copie
a declarației de conformitate este disponibilă la adresa
apple.com/euro/compliance. Reprezentanța Apple în UE este
Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate,
Cork, Irlanda. Reprezentanța Apple în Marea Britanie este
Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex,
UB11 1BB.
Informații despre eliminare și reciclare
Simbolul de mai sus are semnificația că, în conformitate cu
legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria
acestuia trebuie să fie eliminate separat față de deșeurile
casnice. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul
perioadei sale de viață, duceți-l la un punct de colectare
desemnat de autoritățile locale. Colectarea și reciclarea
separată a produsului dvs. și/sau a bateriei acestuia în
momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor
naturale și vor asigura reciclarea acestora într-o manieră
care protejează sănătatea populației și a mediului. Pentru
informații referitoare la programul de reciclare Apple,
punctele de reciclare, substanțele interzise și alte inițiative
referitoare la mediu, vizitați apple.com/environment.
Zanim zaczniesz korzystać zAppleWatch, zapoznaj się
zPodcznikiem użytkownika AppleWatch dostępnym
na stronie support.apple.com/pl-pl/guide/watch. Możesz
także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik (jeśli
jest dostępny). Dokumentację należy zachować; może b
przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zapoznaj się zrozdziałem „Bezpieczeństwo iobsługa”
wPodczniku użytkownika AppleWatch. AppleWatch,
jego system operacyjny oraz czujniki zdrowia nie są
urządzeniami medycznymi.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Aby uzyskać informacje na temat narażenia na
promieniowanie radiowe dla AppleWatch, otwórz aplikację
AppleWatch na iPhonie, stuknij wMójzegarek istuknij
kolejno wOgólne> Informacje> Prawne> Narażenie
naRF. Możesz także odwiedzić stronę apple.com/pl/legal/
rfexposure.
Baterie iładowanie
Bateria litowo-jonowa zainstalowana wAppleWatch powinna
być wymieniana lub poddawana recyklingowi tylko przez
Apple lub autoryzowany serwis Apple. Efektem złożenia
zlecenia serwisowego może być otrzymanie zastępczego
AppleWatch. Zużyte baterie należy poddać recyklingowi lub
zutylizować osobno od odpadów gospodarstwa domowego.
Aby dowiedzieć się więcej oserwisowaniu irecyklingu baterii,
odwiedź stronę apple.com/pl/batteries/service-and-recycling.
Informacje na temat ładowania baterii znajdziesz wrozdziale
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku
użytkownika AppleWatch.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
AppleWatch, niektóre paski oraz magnetyczne akcesoria
ładujące AppleWatch zawierają magnesy, które mogą
zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zapoznaj się
zrozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodczniku użytkownika AppleWatch.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas
słuchania przy wysokim poziomie głośności. Więcej
informacji odźwięku isłuchu dostępnych jest wInternecie
pod adresem apple.com/pl/sound oraz wrozdziale „Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa” Podręcznika
użytkownika AppleWatch.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych
dołączonego produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja
nie obejmuje zwykłego zużycia, przypadkowych uszkodzeń
ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia. Aby
skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo
odwiedź sklep detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis
Apple. Dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, wktórym
uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być ograniczony
do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne
oraz przesyłki międzynarodowe mogą być objęte opłatą,
wzależności od lokalizacji. Zgodnie zpełnymi warunkami
iszczegółowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania
naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach apple.com/
pl/legal/warranty oraz support.apple.com/pl-pl, prawidłowe
zlecenia serwisowe objęte gwarancją są realizowane przez
Apple poprzez naprawienie lub wymianę AppleWatch na
nowy albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do
Apple. Korzyści wynikające zgwarancji stanowią dodatek do
uprawnień gwarantowanych przez lokalne prawa konsumenta.
Podczas składania zlecenia serwisowego objętego gwarancją
konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu
urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte
gwarancją, która nie może zostać wyłączona na zasadach
przewidzianych przez australijskie prawo konsumenckie
(Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej awarii
użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub
zwrot ceny zakupu, aw przypadku innych, przewidywalnych
wgranicach rozsądku strat lub uszkodzeń— rekompensata.
Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub wymiana tego
produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie
jest poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South,
NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są
dostępne na urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij
wOgólne> Certyfikaty. Dodatkowe informacje prawne
znajdują się wrozdziale „Bezpieczeństwo iobsługa”
wPodczniku użytkownika AppleWatch.
Oświadczenie ozgodności AppleWatch ipodłączanego
magnetycznie przewodu do ładowania AppleWatch
zprzepisami FCC iISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad
FCC oraz wymagania ISED Kanada standardów RSS dla
produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy urządzenie musi
spełniać następujące dwa warunki: (1)nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie
wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń,
wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie
bezprzewodowe jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz
regulacją z2017 roku dotyczącą urządzeń radiowych. Kopia
deklaracji zgodności zprzepisami jest dostępna wwitrynie
apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem firmy Apple
wUE jest spółka Apple Distribution International Ltd., Hollyhill
Industrial Estate, Cork, Irlandia. Przedstawicielem Apple
wWielkiej Brytanii jest Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way,
Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.
Informacje orecyklingu iutylizacji sprzętu
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi
przepisami prawa oraz regulacjami tego produktu ani
jego baterii nie wolno wyrzucać razem zinnymi odpadami
gospodarstwa domowego. Zużyty produkt powinien zostać
przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego
przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna zbiórka
irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga oszczędzać
zasoby naturalne izapewnia przeprowadzanie recyklingu
zzachowaniem ochrony ludzkiego zdrowia iśrodowiska.
Informacje oprogramie recyklingu firmy Apple, punktach
zbiórki sprzętu do recyklingu, zakazanych substancjach
iinnych inicjatywach ochrony środowiska są dostępne pod
adresem apple.com/environment.
A2722 / A2723 / A2725 / A2724
Frequency / Częstotliwość Maximum Power /
Maksymalna moc
3G (All Bands)* Power Class 3
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 40)* Power Class 3
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m
326.5 kHz & 1.778 MHz
(Charging Only)
< -15dBµA/m @ 10m
* Doar modelele celulare. / Dotyczy tylko modeli
korzystających ztechnologii transmisji danych
komórkowych.
© 2022 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo,
Apple Books, AppleWatch, and iPhone are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries
and regions. Apple Store is a service mark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries and regions.
Printed in XXXX. WB034-05193-A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756