Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka ASKO DBI344ID.B

Instrukcja obsługi Zmywarka ASKO DBI344ID.B

Powrót
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Zmywarka
PL
DBI344ID.W
DBI344ID.S
DBI344ID.B
DBI344ID.BS
3Zmywarka ....................................................
4Instrukcje bezpieczeństwa ........................
5Blokada rodzicielska .....................................
5Montaż .........................................................
5
Zasada działania zabezpieczenia przed
przelaniem ....................................................
5Przechowywanie w zimie/Transport ..............
5Opakowanie .................................................
6Utylizacja ......................................................
6Symbole .......................................................
7Przed pierwszym użyciem .........................
7Twardość wody .............................................
8Ustawienia podstawowe ...............................
9Dodaj nabłyszczacz ......................................
9Dodaj sól ......................................................
10Bardziej ekologiczne zmywanie ...............
10Oszczędność wody i energii .........................
11Ładowanie zmywarki .................................
11Kruche naczynia ...........................................
11Rezultat zależy od sposobu załadowania .....
12Kosze zmywarki ............................................
12Górna półka na sztućce ................................
13Górny kosz ...................................................
14Dolny kosz ....................................................
16Kosz na sztućce ...........................................
18Użytkowanie zmywarki ..............................
18Dodawanie detergentu .................................
19Włączona/Wyłączona ...................................
19Wybór programu ...........................................
21Wybierz tryb programu .................................
21Wybór opcji ..................................................
22Start/Stop .....................................................
22
Potrzeba załadowania większej ilości
naczyń ..........................................................
22Brak zasilania ...............................................
22Po zakończeniu programu ............................
22Najlepszy rezultat suszenia ..........................
23Rozładowywanie zmywarki ...........................
24Tabela programów .....................................
25Ustawienia ..................................................
28Pielęgnacja i czyszczenie ..........................
28Dodaj nabłyszczacz ......................................
28Dodaj sól ......................................................
29Oczyść filtry ..................................................
30Czyszczenie ramion zraszających ................
31Mycie zmywarki z zewnątrz ..........................
31Włącz Samoczyszczen .................................
32Usuwanie zatorów ........................................
34Rozwiązywanie problemów .......................
41Montaż .........................................................
41Instrukcje bezpieczeństwa ............................
42Zabezpieczenie transportowe drzwi .............
42Ustawianie zmywarki ....................................
42Zamocow folię ochronną ...........................
43
Wyregulować wysokość i wsunąć zmywarkę
na miejsce ....................................................
44Podłączanie odpływu ....................................
45Podłączenie do źródła wody .........................
46Podłączenie elektryczne ...............................
46Przykręcanie zmywarki .................................
48Cokół dolny zmywarki ...................................
49Serwis .........................................................
49Liczba cykli ..................................................
50
Dane techniczne i etykieta efektywności
energetycznej .............................................
50Dane techniczne ...........................................
50Informacja dla konsumentów ........................
50Informacje dla instytucji testujących .............
Spis treści
Witamy w naszej rosnącej rodzinie ASKO!
Jesteśmy dumni z naszych sprzętów. Mamy nadzieję, że to urządzenie będzie cenioną i niezawodną
pomocą przez długie lata.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Zawiera ona ogólne wskazówki i informacje dotyczące
ustawień i regulacji, których można dokonyw oraz podpowiada, jak najlepiej dbać o urządzenie.
Dodaj nabłyszczacz
Wyświetlacz
Start/Stop
Wybierz tryb programu
Wybór programu Automatyczne otwieranie drzwi
Opóźniony start
Włączona/Wyłączona
Automatyczne otwieranie drzwi
Dodaj sól
Symbole na ekranie: Tekst na ekranie:
Oczyść filtry
Włącz Samoczyszczen
Zob. wrozdziale Pielęgnacja i
czyszczenie .
Zainstaluj zmywarkę; zob. w rozdziale Montaż. Następnie naciśnij .
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki na ekranie pojawia się Welcome to your ASKO. First time
setup.”. Dla zapewnienia korzystnych rezultatów zmywania ważne jest dokonanie właściwych ustawień.
Zob. na stronie 7.
3
Zmywarka