Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Antika 90 cm

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OKAPU ANTIKA
BERG SP. Z O.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin
nr tel. 91 485 47 77
www.berg-agd.pl
http://www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/
reklamacje@berg-agd.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
AKPO” Spółka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
str. 2
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urządzenia
projektowane i wykonywane są z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będą
stanowić część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa domowego. Jesteśmy
przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia, wyprodukowane z
najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i ytkowania zakupionego okapu prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej reguł bezpieczeństwa
użytkowania. Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
str. 3
UWAGA:
W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
Gdy okap nadkuchenny jest używany w tym samym czasie co przyrządy
spalające gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno być odpowiednio
wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno być odprowadzane do
kanału kominowego służącego do odprowadzania spalin z przyrządów
spalających gaz lub inne paliwa.
Przed podłączeniem okapu do prądu należy sprawdzić, czy napięcie i
częstotliwość prądu zasilającego odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia. Okap musi być podłączony do łatwo dostępnego
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podłączanie na stałe
okapu do zasilania.
Jeżeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z
instrukcją, istnieje ryzyko pożaru.
W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać
odkrytego płomienia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej.
Sprzęt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u
wytwórcy lub specjalnym zakładzie naprawczym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności z powodu nieprzestrzegania
przepisów dotyczących instalacji i konserwacji oraz nieprawidłowej
obsługi okapu. Dostępne części mogą stać się gorące podczas gotowania na
kuchni.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i
osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Okap ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru powinien być
czyszczony minimum raz w miesiącu.
Do montażu okapu należy używać tylko takich wkrętów i urządzeń
mocujących jakie zostały zamieszczone w komplecie do montażu okapu.
Jeżeli instrukcja obsługi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosować inny, większy dystans od okapu niż 65 cm, to należy się do tego
zastosować.
str. 4
ANTIKA
1.INFORMACJE OGÓLNE
Okap kuchenny został zaprojektowany do usuwania oparów kuchennych w trybie
wyciągowym (przewody poprowadzone na zewnątrz) lub w trybie pochłaniacza (obieg
wewnętrzny). Jest przeznaczony do mocowania nad gazową lub elektryczną ytą
grzewczą. Posiada niezależne oświetlenie oraz turbinę wyciągową z możliwością ustawienia
jednej z trzech prędkości obrotowych.
UWAGA:
Prosimy zachować dowód zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tego
dokumentu gwarancja jest nieważna.
Producent zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia powstałe
wskutek montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym
tekście.
str. 5
2. INSTALACJA
2.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU
Okap może pracować w dwóch trybach:
1. Wyciągu (Rys.2a) - odprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku poprzez połączenie
okapu sztywną rurą z tworzywa sztucznego Ø120mm lub Ø150mm z kanałem
wentylacyjnym.
2. Pochłaniacza (Rys.2b) - obieg wewnętrzny powietrza, przy użyciu filtrów węglowych
(Rys.1).
Rys.1
Przy obiegu wewnętrznym konieczne jest zamontowanie filtrów węglowych (Rys.1).
Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu otworem wylotowym.
Filtry węglowe należy wymieniać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (w zależności od
intensywności gotowania).
a) WYCIĄG b) POCHŁANIACZ
Rys.2
UWAGA:
Okap w zestawie nie posiada filtrów węglowych.
UWAGA:
Powietrze z okapu nie powinno być odprowadzane do kanału kominowego służącego
do odprowadzania spalin z przyrządów spalających gaz lub inne paliwa.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756